Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuusamon kaupungin päiväkotien lastentarhanopettajien ammatillisen kasvun kokemuksia kasvatus-kumppanuuskoulutuksesta Jonna Kylli Terhi Manninen Opinnäytetyö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuusamon kaupungin päiväkotien lastentarhanopettajien ammatillisen kasvun kokemuksia kasvatus-kumppanuuskoulutuksesta Jonna Kylli Terhi Manninen Opinnäytetyö."— Esityksen transkriptio:

1 Kuusamon kaupungin päiväkotien lastentarhanopettajien ammatillisen kasvun kokemuksia kasvatus-kumppanuuskoulutuksesta Jonna Kylli Terhi Manninen Opinnäytetyö Oulun seudun ammattikorkeakoulu Syksy 2011

2 Tutkimuksen tarkoitus ja aiheenvalinta
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla lastentarhanopettajien kokemuksia omasta ammatillisesta kasvusta Kuusamon kaupungin päiväkodeissa kasvatuskumppanuus-koulutuksen käymisen jälkeen. Aiheenvalinnan taustalla oma kiinnostuksemme tutkijoina kasvatuskumppanuuteen sekä yhteistyökumppanin tarve (tietoa siitä kuinka koulutuksen anti näkyy arjessa).

3 Tutkimuksen viitekehys
Viitekehys koostuu seuraavista pääluvuista: Kuusamon kaupungin varhaiskasvatus ja hankkeet sen kehittämisen taustalla Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuuskoulutus Koulutus ja ammatillinen kasvu

4 Tutkimuksen toteutus Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tapaustutkimus. Aineiston keruu menetelmänä käytimme teemahaastattelua, jonka teemarunko muodostuu kasvatuskumppanuus-koulutuksen tavoitteista. Aineiston analyysiin käytimme teoriaohjaavaa sisällönanalyysia.

5 Haastatteluiden suorittaminen
Haastateltavina tutkimuksessamme oli kolme lastentarhanopettajaa Rajauksena kasvatuskumppanuus-koulutuksen suoritus kokonaisuudessaan sekä työskentely päiväkodissa (ei esiopetuksessa) Jokainen haastattelu oli ainutlaatuinen. Kaikki haastateltavat kertoivat oman uniikin kokemuksensa mukaisesti.

6 Teemarunko Lastentarhanopettajan ammatillinen kasvu uusien tietojen omaksujana palvelujärjestelmän tuntemus kyky ohjata perhe erityispalveluihin oma rooli moniammatillisessa yhteistyössä ammatillisuuden muuttuminen koulutukseen sisältyneellä tiedolla (myös mikä ei ole muuttunut) Lastentarhanopettajan ammatillinen kasvu uusien taitojen omaksujana uudet menetelmät vahvistaa ja ylläpitää kasvatuskumppanuutta lapsen elämänpiirien ymmärtäminen ja niiden yhteensovittaminen lapsen yksilöllisyys ja turvallisuus päiväkotiryhmässä varhaisessa puuttumisessa kehittyminen ja ennaltaehkäisevä työskentelytapa työtaitojen muuttuminen koulutuksen myötä Lastentarhanopettajan ammatillinen kasvu uusien arvojen omaksujana kunnioitus ja tasavertaisuus perheiden ja päivähoidon välisessä yhteistyössä työhön liittyvien arvojen muuttuminen koulutuksen jälkeen Lastentarhanopettajan ammatillinen kasvu asenteessa ja motivaatiossa omat asenteet ja ennakkokäsitykset oman toiminnan arviointi ja kehittäminen vanhempien osallisuus ja vertaisryhmätoiminta työmotivaation muuttuminen koulutuksen myötä

7 Tutkimusten tulokset Tiedollisen osaamisen suhteen haastateltavat eivät kokeneet suurta muutosta tapahtuneen Esille nousi kuitenkin seuraavat asiat: Oman ammatti-identiteetin kirkastuminen Työmotivaation nousu Itse-reflektion lisääntyminen Vanhempien kohtaamisen helpottuminen Yhteisen tietopohjan muodostuminen

8 Haastateltavien kommentteja
”Tämä asia on varmaan sellanen että se kehitys ei pysähdy vaan jatkuu ja jatkuu ja sä opit vähitellen huomaamaan tiettyjä asioita.” ”No ehkä semmonen että pohdiskelee näitä asioita enemmän. Sitä kautta arvioi omaa toimintaa.” ”Ja mitä enemmän sä alat ajattelemaan ja miettimään, sä huomaat että tää ei oo mitenkään helppo työ.” ”Annetaan vanhemmille mahdollisuus kertoa siitä omasta lapsestaan ja kuunnella heidän mielipiteitään ja neuvoja. Sitten opastetaan ja ohjataan, ja tarpeen mukaan annetaan ohjeistusta ammatillisesti.” ”Koulutuksesta sai uusia ideoita ja näkemystä miten toiset hoitaa asioita. Myös rooliharjoituksien aikana näki miten toinen toimii eri tilanteissa.” ”Et sillä lailla positiivisemmaksi vaan ja innokkaammaksi ja ylpeäksi siitä omasta työstä. Se vois olla se sana se ylpeä. Jotenkin siellä vielä kulminoituu se.” ”Työmotivaatio huipussaan. Koulutuksesta sai varmuutta ja rohkeutta kun tulee uutta tietoa.”


Lataa ppt "Kuusamon kaupungin päiväkotien lastentarhanopettajien ammatillisen kasvun kokemuksia kasvatus-kumppanuuskoulutuksesta Jonna Kylli Terhi Manninen Opinnäytetyö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google