Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Hyvä lapsuus kaikille! Maria Kaisa Aula

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Hyvä lapsuus kaikille! Maria Kaisa Aula"— Esityksen transkriptio:

1 Hyvä lapsuus kaikille! Maria Kaisa Aula
Lapsen oikeuksien päivän seminaari Helsingissä Maria Kaisa Aula

2 YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (1991)
Lapsella (alle 18 v) on oikeus erityiseen suojeluun riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti Lapsen etu tulee asettaa päätöksenteossa ensisijalle Vanhempien vastuu on ensisijainen mutta julkinen valtaa vastaa viimesijaisesti lapsen oikeuksista Sopimus välineenä kohti lapsiystävällistä yhteiskuntaa Maria Kaisa Aula

3 YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus art 12
” Lapselle joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä on taattava oikeus vapaasti ilmaista ne kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti. Tämän toteuttamiseksi lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa oikeudellisissa tai hallinnollisissa toimissa joko suoraan, edustajan tai toimielimen välityksellä” Maria Kaisa Aula

4 Suomen perustuslaki 6 § (1999)
Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Maria Kaisa Aula

5 Lapsille oikeus osallistua ja tulla kuulluksi
säännökset ovat kohdallaan mutta toimintatavat eivät vaatii aikuisilta aikaa ja asennemuutosta lapsen tiedon ja toimijuuden arvostamista niin kotona kuin palveluissakin arjen toimintamalleja sekä uusia rakenteita koulusta osallistuva yhteisö ja kanava lähiseutuun vaikuttamiseen voimaannuttaa ja vahvistaa lapsuuden arvostusta -> ”Olen lapsena ja nuorena tärkeä” Maria Kaisa Aula

6 Lasten elämään enemmän leikkiä ja vähemmän suorittamista
Lapsen mielenterveyttä suojaavat luovuus ja oikeus leikkiin Tarvitaan parempaa harrastusten, lastenkulttuurin ja taideopetuksen tasa-arvoa Koulu lapsen kokonaishyvinvointia tukevaksi harrastusmahdollisuuksia koulun yhteyteen hengähdyshetkiä: esim. kiireetön ruokailu lasten kannalta viihtyisä fyysinen ympäristö Maria Kaisa Aula

7 Lasten elämään enemmän aikuisten läsnäoloa ja vähemmän yksinäisyyttä
Lasten pahoinvoinnin riskiä nostaa vanhempien kanssa vietetyn ajan niukkuus erityisesti identiteetti ja itsetunto-ongelmat Lisää aikuisten läsnäoloa kotona ja palveluissa Enemmän aikaa kuunnella lasta – myös yläkouluikäistä pienemmät opetus ja hoitoryhmät kouluterveydenhuollon toimivuus vanhempien työajan lyhentäminen ja perheystävällisemmät työyhteisöt Maria Kaisa Aula

8 Ehkäisevien palveluiden vahvistamista
lasten ja perheiden ongelmiin puututaan liian myöhään –>kasautuva ja monimutkaistuva pahoinvointi tarvitaan ehkäisevien palveluiden vahvistamista vanhemmuuden tuki, moniammatillisuus esim. laajennettu perhevalmennus neuvolavaiheessa isien rooli neuvolassa neuvola, päivähoito, kotipalvelu, perhetyö varhainen tuki ja puheeksi ottaminen jo varhaislapsuudessa (väkivalta, alkoholi, parisuhde) pahoinvoinnin kärjistyminen tulee myös kalliiksi Maria Kaisa Aula

9 Hyvä lapsuus kaikille ! oikeus osallistua ja tulla kuulluksi
vähemmän yksinäisyyttä ja enemmän aikuisten läsnäoloa enemmän leikkiä ja vähemmän suorittamista ehkäisevät palvelut paremmiksi – kasautuvan pahoinvoinnin estäminen -> enemmän tietoa ja taitoa päätösten lapsivaikutusten ennakointiin ja arviointiin Maria Kaisa Aula


Lataa ppt "Hyvä lapsuus kaikille! Maria Kaisa Aula"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google