Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Taysin nps ja lastensuojelun yhteistyö

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Taysin nps ja lastensuojelun yhteistyö"— Esityksen transkriptio:

1 Taysin nps ja lastensuojelun yhteistyö
Yh Maarit Selander

2 Tays nuorisopsykiatria ja lastensuojelun yhteistyö
Taustalla selvitystyö esh-sosiaalityöstä Tay:n tekemänä (useampi vuosi sitten): Osastohoitojaksolle tulleet nuoret: 26% nuorista olivat olleet seurattu ja tuettu avohoidon tukitoimina lastensuojelussa 10% sijoitettu avohuollon tukitoimena 22% sijoitettu perheen suostumuksella 2% sijoitettu pakkotoimena

3 Taustaa Osastojakson aikana sosiaalityön toimenpiteet koski 81% kaikista jaksoista Yleisimmät toimenpiteet etuusasiat ja verkostotapaamiset Hoitoajat pitempiä sosiaalityön toimenpiteiden kohteena olevilla Nuorilla useammin aggressiivisuutta, raivokohtauksia, huolestuttavaa seksuaalikäyttäytymistä ja koulusta pois jäämistä

4 Taustaa Sosiaalityön kohteena olleiden nuorten perheissä oli todettu useammin vanhempien vakavia mt-ongelmia tai vakavia somaattisia ongelmia, seri-epäilyjä Tytöt korostuivat sosiaalityön palvelujen saajina >>> Muutosta on tapahtunut asenteissa: lastensuojelun piirissä olevien nuorten mt-hoidon tarve tunnistettu >> yhteistyön kehittyminen

5 Nykyhetki Nuorisopsykiatrian osaston ss:n vähentäminen ja tehostaminen>jaksot lyhyitä, avohoitoa tukevia; avohoidon palvelujen lisääminen ja tehostaminen> lastensuojelun tarvetta osastohoidossa olevilla nuorilla edelleen, mutta myös siirtynyt enemmän avohoitoonkin. Kuntien kehittämät palvelut: lastensuojelussa mt-hoitotyöhön suuntautuneet sh, konsultointi mahdollisuus. Nuoren ei tarvitse siirtyä esim. osastolle

6 Tarve: aikuispsykiatriassa ja aikuissosiaalityössä lasten ja nuorten tuen tarpeen havaitseminen, interventioita on Toimiva perhe, lapset puheeksi jne. Yhdessä työskentelyn kehittäminen lastensuojelun kanssa; lastensuojelussa tehty kauan perhetyötä, nuorisopsykiatria on ollut enemmän yksilökeskeinen. Osaamisen yhdistäminen tarpeen, päällekkäisen työn vähentäminen jne.

7 Nykyhetki Menossa Tampereen kaupungin kanssa erikoissairaanhoidon ja lastensuojelun yhteinen työryhmätyö: hybridihoitomalli ja työparityöskentely > ei vielä selviä sopimuksia käytännöistä Haasteena resurssien oikein kohdentaminen ja oikea ajoitus (koordinointi), työkäytäntöjen yhteensovittaminen, riittävät lähetetiedot … Nuorisopsyk.pkl (sh:t): kuntakohtaisia vaihteluja työtavoissa,

8 Nykyhetki Perheen tilanteen yhteinen ymmärrys; kummatkin tekevät omasta viitekehyksestään havaintoja, arviointia ja interventioita Parantunut: kutsuminen neuvotteluihin > verkostotyön tavoittelu (monitoimijoiden joukko!) Päällekkäisen työn purkaminen> synergian löytäminen

9 Nykyhetki EVA: Valtaosa nuorista huostaan otettuja tai lastensuojelun asiakkaina Painottuu hoidon tukemiseen ja jatkohoidon järjestämiseen (sijoituspaikat), kotilomien sopiminen Lastensuojeluilmoitukset Rajoitukset esim. yhteydenpidossa tai liikkumisessa

10 Tulevaisuus Sosiaalihuoltolaki /lastensuojelulaki uudistuu
Lastensuojelun moniammatillisia osaamiskeskuksia (Sinkkonen )? Monitieteinen tutkimus- ja kehittämistyö integroitumisen tueksi Valvira 26.9: yhteistyöseminaari/tavoitteena edistää ja kehittää lasten ja nuorten palvelujärjestelmää sujuvammaksi, palvelukokonaisuutta ehyemmäksi ja yhteistyötä tiiviimmäksi sosiaali- ja terveydenhuollossa


Lataa ppt "Taysin nps ja lastensuojelun yhteistyö"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google