Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sosiaality ö opiskeluterveydess ä Opiskelukuraattorin työ Kopparitoiminta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sosiaality ö opiskeluterveydess ä Opiskelukuraattorin työ Kopparitoiminta."— Esityksen transkriptio:

1 Sosiaality ö opiskeluterveydess ä Opiskelukuraattorin työ Kopparitoiminta

2 Opiskelukuraattorina opiskeluterveydess ä Opiskeluterveyden sosiaalityötä tehdään  opiskeluterveyden vastaanotolla tuki- ja ohjauskeskusteluin  oppilaitosvastaanotoilla opiskelijan työskentely ympäristössä tukikeskusteluin, ryhmäohjaus- ja ryhmäytymistuntien muodossa  Opiskelijahuoltotyöryhmissä, moniammatillisissa työryhmissä (oppipajan oppilas/opiskelijahuoltotyöryhmä, aluetyöryhmä)

3 Opiskelukuraattorina opiskeluterveydessä Työskentelyä tiimissä •Opiskeluterveydessä toimii psykososiaalinen tiimi, johon kuuluu psykiatrian sairaanhoitaja, psykologi ja sosiaalityöntekijä •Psykososiaalisen tiimin tarkoitus on käsitellä ja ohjata asiakkaat jollekin tiimin jäsenelle, tiimissä käydään läpi myös asiakastilanteita/tapauksia •Psykososiaaliseen tiimiin asiakkaat ohjautuvat pääasiallisesti lääkäreiden ja oppilaitosten terveydenhoitajien kautta

4 Opiskelukuraattorina opiskeluterveydessä Opiskelijoiden ohjaustarpeet opiskelukuraattorin vastaanotolla  elämänhallinnalliset pulmat esim. raha- ja asuntoasiat, päihdeohjaus  opiskeluun liittyvät pulmat; motivoitumattomuus opiskeluun, oppimisvaikeudet, koulutusalan tai koulutusmuodon valinta, opiskelustressi  jaksamiseen liittyvät pulmat; univaikeudet, jännittäminen, stressi, mielenterveysongelmat  Ihmissuhteisiin liittyvät pulmat; perheen sisäiset suhteet, ystävyyssuhteet, seurustelu  neuropsykiatrinen valmennus esim. adhd/asberger nuoret opiskelijat

5 Kopparitoiminta •Kopparitoiminta on pysyvä osa opiskelukuraattorin tehtäväkenttää •Kopparitoiminnan tarkoituksen on löytää erityisen tuen tarvitsevia nuoria, joilla ei ole koulutuspaikkaa tai opinnot eivät etene nykyisessä oppilaitoksessa •Kopparitoiminta tarvitsee avukseen tiiviin yhteistyön eri nuorten kanssa työskentelevien toimijoiden kanssa esim. perusopetuksen ja toisen asteen henkilökunta (opinto-ohjaajat)

6 Kopparitoiminta Opiskelijoiden ohjaustarpeet kopparin vastaanotolla •Erityisesti 15 – 17-vuotiaat nuoret, jotka ovat koulutus- ja työvoimapalveluiden ulkopuolella, myös alle 20-vuotiaat opiskelunsa keskeyttäneet/eronneet nuoret, joilla ei ole jatkosuunnitelmia •Perusopetuksessa olevat nuoret, joiden koulunkäynti ei suju nykyisessä koulussa •Ilman koulutuspaikkaa jääneet nuoret •Nuoret, jotka ovat eronneet toisen asteen koulutuspaikasta ilman jatkosuunnitelmaa •Nuoret, joilla on useita opintojen tms. keskeytymisiä

7 Kopparitoiminta •Syyt nuoren tilanteeseen ovat moninaiset; •Motivaatio ongelmat, sopimaton koulutusala, näköalattomuus •Oppimisvaikeudet •Tarkkaavaisuus- ja keskittymisvaikeudet •Epävakaa elämäntilanne •Mielenterveysongelmat •Elämänhallinnalliset pulmat Jne. •Kopparinuoren tilanne kartoitetaan alkuhaastattelulla ja tarpeen mukaan neuvottelussa on mukana yhteistyökumppaneita

8 Kopparitoiminta käytännössä •Keskeisenä tehtävänä ovat tiedon keskitetty kokoaminen ja yhdyshenkilönä toimiminen. •Toiminnan tarkoituksena on luoda yhteyksiä, kerätä, koota ja välittää tietoa, toimia siltana eri toimijoiden ja nuoren välillä tavoitteena saattaa nuori tarkoituksenmukaisen/sopivan palvelun piiriin ja estää syrjäytymistä •Alle 18-vuotiaan kohdalla huoltaja kutsutaan ensimmäiseen tapaamiseen, tehdään tarvittaessa myös kotikäynti tai ensitapaaminen esim. oppilaitoksessa, psykiatrian poliklinikalla •Ratkaisukeskeinen työote ja nuoren yksilöllisen elämäntilanteen huomioiminen

9 Kopparitoiminta •yhteistyö ammatillisen verkoston kanssa on ensiarvoisen tärkeää: –oppilaitosten oppilashuoltotyöryhmät –oppilaitosten henkilöstö; erityisopettajat, opinto-ohjaajat, kuraattori jne. –sosiaalitoimi esim. lastensuojeluyksikkö –terveystoimi esim. terveydenhoitaja, A-klinikka –nuorisotoimi –erikoissairaanhoito esim. nuorisopsykiatrian poliklinikka –työ- ja elinkeinotoimisto –työvoimanpalvelukeskus –kolmas sektori esim. Laptuote-säätiö

10 Kopparitoiminta •yhteistyö nuoren ja nuoren vanhempien osallisuus kopparitoiminnassa on merkityksellistä •alle 18-vuotias nuori kutsutaan yhdessä huoltajansa kanssa ensimmäiseen tapaamiskertaan •tarpeen mukaan tehdään kotikäynti, jos nuori/perhe ei voi/halua tulla vastaanotolle •jos nuori/perhe ei sitoudu toimintaan ja annettuihin aikoihin, voidaan tehdä lastensuojelunselvityspyyntö •yhteistyö nuoren kanssa voi kestoltaan olla kertaluonteista tai asiakassuhdetta voidaan ylläpitää kaksikin vuotta

11 Kopparitoiminta Ohjaustahot –Laptuotteen oppipaja; pajassa voi korottaa tai täydentää perusopetuksen päättötodistusta ja/tai suorittaa toisen asteen opintoja 8 nuoren pienryhmässä samalla hioen ryhmätyö- ja elämänhallinnallisia taitoja ja osallistua työpajoille –Laptuotteen VÄYLÄ-työpajakoulu; tuettu oppisopimus, työharjoittelu -työ- ja elinkeinotoimisto; työmarkkinatukiharjoittelu

12 Kopparitoiminta Ohjaustahot… -lähete työvoimanpalvelukeskukseen ja sitä kautta esim. koulutuskokeiluun, pienryhmätoimintaan –haku toisen asteen oppilaitoksiin, kansalaisopistoihin jne. –ajanvaraus SIHTIin; nuorisopsykiatrian nuorisovastaanotto ja selvittelypaikka 13 – 22-vuotiaille lappeenrantalaisille nuorille –ajanvaraus aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijälle –ajanvaraus velkaneuvontaan –Ohjaus etsivätyöhön, tukihenkilötoimintaan – jne.


Lataa ppt "Sosiaality ö opiskeluterveydess ä Opiskelukuraattorin työ Kopparitoiminta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google