Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ERITYISOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Etelä-Karjalan ammattiopistossa Unto Kiljunen erityisopetuksen koordinaattori 16.12.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ERITYISOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Etelä-Karjalan ammattiopistossa Unto Kiljunen erityisopetuksen koordinaattori 16.12.2010."— Esityksen transkriptio:

1 ERITYISOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Etelä-Karjalan ammattiopistossa Unto Kiljunen erityisopetuksen koordinaattori

2 Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/ 1998 - 20 § Erityisopetus
1. Lainsäädäntö Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/ 1998 - 20 § Erityisopetus Asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/ 1998 - 8 § Erityisopetus - 8 a § Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 2. Erityisopetuksen järjestäminen Etelä-Karjalan ammattiopistossa Ammatillisten perustutkintojen yhteinen osa - tavoitteena ammatillinen perustutkinto, työllistyminen, elämässä menestyminen -henkilökohtaisten ominaisuuksien huomioiminen - tarvittavien tukitoimien toteuttaminen omalla henkilöstöllä sekä verkostoyhteistyöllä

3 b) Erityisopetuksen suunnitelma, rehtorin Vhp 29.01.2009
- toiminnalliset periaatteet- ja menetelmät, resurssit sekä toiminnan dokumentointi - syksyllä 2009 aloitettu HOJKS:n ja HOPS:n tietojen kirjaaminen sekä taltioiminen sähköiseen muotoon PRIMUS- ohjelmaa käyttäen 3. Menettely erityisopetuksen järjestämiseksi Erityisopetuksen koordinaattori alkaen - tehtävänä koordinoida, kehittää ja toteuttaa erityisopetuksen toimintakäytänteitä koulutuksen laadun parantamiseksi Erityisopetusvastaava ERVA (9), koulutusala- ja toimipaikkakohtaisina Erityisopetuksen resurssointi, Vhp - ERVA- resurssi 4, h/vk ( PA, TA, STA ) - erityisopetuksen toteutus; 50h/opiskelija/lv tarvittaessa sovitaan lisäresursseista - ryhmänohjaaja 10h/erit.opiskelija/lv HOJKS, HOPS työ

4 d. Käytännön toimintamenetelmät - kaksoisopetus (=samanaikaisopetus) - pienryhmäopetus (ryhmä jaettu kahtia) - yksilöopetus - työpainotteinen ops / hops - mukautettu ops (käyttö vähäistä) - rästipajatoiminta; keskeneräisten kurssien ja kokeittein suoritukset (hyviä tuloksia !) e. Kuraattori (3) f. Koulunkäyntiavustaja (6) - neljä vakinaista ja kaksi määräaikaista g. Ammattihenkilö (-mies) (10) - viisi vakinaista ja viisi määräaikaista h. Erityisopetuksen toteuman seuranta - jaksojen vaihtuessa eo-koordinaattori tekee toteuman yhteenvedon johtoryhmälle => tarvittavat toimenpidemuutokset 4

5 - ryhmänohjaajat käyvät jaksojen vaihtuessa ohjauskeskustelun ryhmänsä erityisopiskelijoiden kanssa
4. Erityisopetusta tukeva toiminta Etelä-Karjalan ammattiopistossa Opiskelijahuoltoryhmä OPHR - koulutusalakohtainen ( PA,TA, STA) - kokoontuu 3-4 krt. lukukaudessa, koulutusjohtaja puheenjohtajana Opiskelijahuollollinen työkokous - kokousajankohdat joka toinen viikko -opiskelijalähtöisesti opinto-ohjaajan johdolla Tutortoiminta Kerhotoiminta Teemapäivät - esim. Hyvinvointi Virtaa- päivä, 1.lk. Selvä Peli Liikenteessä- päivä, 2.lk. Velkaneuvonta- ja työvoimahallintoinfo f. Etelä-Karjalan alueellinen Koppari- toiminta tehtävänä maakunnallisesti huolehtia alueen koulutus- ja työvoimapalveluiden ulkopuolelle jäävien nuorten ohjauksesta ja seurannasta

6 Väylä- työpajakouluprojekti, > 31.12.2011
- kohderyhmänä ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet tai keskeyttämisvaarassa olevat kolmannen lukuvuoden opiskelijat, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat (mm. nuoret, pitkäaikaistyöttömät, maahanmuuttajat) - toiminnassa mukana INTOaTyöstä ry. Imatralla ja Laptuote-säätiö Lappeenrannassa Työpajakoulu-toimintasopimus Ekamon, Laptuote-säätiön ja INTOa Työstä ry:n kanssa, - työpajalla tapahtuvan ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman mukaisten opintojen suorittamista sekä opiskeluvalmiuksien tukemista Nuorten tukipalvelut - Imatran ja Lappeenrannan sosiaali- ja nuorisotoimen Nuorten tukipalvelut yhteistyökumppaneina, mm. Henkari- ja Haavi projektit - Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote:n Kannatellen - hanke

7 5. Erityisopiskelijamäärät vuosi lkm % 2005 352 12,5
,5 ,7 ,7 ,4 ,9 ,5 ,7 Vuosittain eronneita n. 300 opiskelijaa, eli n. 10 % !! Yhteisenä tavoitteena perustutkinnon suorittaminen kolmen lukuvuoden aikana

8 Toiminnassa eteenpäin!
- henkilöresurssien tarkempi kohdentaminen - lukuvuoden/jaksojen erityisen tuen toteutuksen tarkempi suunnittelu - henkilöstön erityisopetukseen liittyvää koulutusta lisää - verkostoituminen vastaaviin koulutuksen järjestäjiin (esim. EKAMO - EKAMI – KSAO) - opetustilanteet monipuolisen motivoiviksi - opetussuunnitelmien laajempi / monipuolisempi / yksilöllisempi sovellutus opiskelija huomioiden Lopuksi Paljon on suunniteltu sekä käytännössä toteutettu! Paljon on hyviä tuloksia saatu! Liikaa on pettymyksiä, eroamisia ja opinnoissa menestymättömyyttä! Koulutuksen järjestäjän mahdollisuudet ja toimenpiteet eivät mahdollista kaikkia opiskelua vaikeuttavien ongelmien ratkaisemista!

9

10


Lataa ppt "ERITYISOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN Etelä-Karjalan ammattiopistossa Unto Kiljunen erityisopetuksen koordinaattori 16.12.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google