Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

NUORISOTAKUU 1.1.2013 19.4.2013SAK/Pirjo Väänänen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "NUORISOTAKUU 1.1.2013 19.4.2013SAK/Pirjo Väänänen."— Esityksen transkriptio:

1 NUORISOTAKUU 1.1.2013 19.4.2013SAK/Pirjo Väänänen

2 Yhteiskuntatakuu  Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta Koulutustakuu  Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin NUORISOTAKUU 19.4.2013SAK/Pirjo Väänänen

3 Nuorten aikuisten osaamisohjelma  Pelkän peruskoulun varassa oleville 20-29-vuotiaille nuorille taataan mahdollisuus suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto  Ohjelmalla tavoitellaan 36 000 aloittajaa vuosina 2013 - 2016 NUORISOTAKUU 19.4.2013SAK/Pirjo Väänänen

4  Nuorten ammatillista koulutusta lisätään alueilla, joilla koulutuspaikkoja on nuorisoikäluokkaan nähden vähemmän  Saman vuoden aikana perusasteen päättävät asetetaan etusijalle toisen asteen opiskelijavalinnoissa ➤ voimaan syksyn 2013 yhteishaussa  Maahanmuuttajanuorten kielikoulutusta lisätään kansan- ja kansalaisopistoissa. Opiskelumaksujen kompensaatio opintoseteliavustuksin KOULUTUSTAKUU 19.4.2013SAK/Pirjo Väänänen

5  Työnantajille maksetaan korotettua koulutuskorvausta samana vuonna perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen päättäneiden nuorten oppisopimuskoulutukseen ➤ ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800 €/kk ➤ toisena vuonna 500 €/kk ➤ kolmantena vuonna 300 €/kk ➤ 41 koulutuksen järjestäjää eri puolilla Suomea KOULUTUSTAKUU 19.4.2013SAK/Pirjo Väänänen

6  Takuun toteutumiseksi nuoren on ilmoittauduttava työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi  TE- toimistoissa tehdään nuoren kanssa yhteistyössä työllistymissuunnitelma ➤ laadittava ensimmäisen haastattelun yhteydessä kahden viikon kuluessa työnhaun alkamisesta ➤ palvelutarpeen arviointi ja yksilölliset jatkosuunnitelmat ➤ nuorelle annettava välitehtäviä, joilla edistetään suunnitelman toteutumista – oma aktiivisuus korostuu ➤ tarkennettava viimeistään kuukauden kuluessa ensimmäisestä haastattelusta ➤ mm. palveluita työllistymisen edistämiseksi: työnhaku- ja uravalmennusta, ammatillista työvoimakoulutusta, työ- tai koulutuskokeilua, starttiraha, palkkatuettu työ (alle 30 v nuorten Sanssi-kortti), terveydentilan tutkimuksia TAKUUN TOTEUTUMINEN TE - TOIMISTOISSA 19.4.2013SAK/Pirjo Väänänen

7  Ilman ammatillista tutkintoa olevien nuorten uran löytymistä tuetaan vahvemmin työkokeilulla ➤ kirjallinen sopimus, jossa kokeilun tavoitteet kirjattuna ➤ työnantajan annettava TE - toimistolle tavoitteisiin liittyvä arviointi ➤ maksimi 6 kk samalla työantajalla, tietyin ehdoin 12 kk  Ammatillisen tutkinnon suorittaneita nuoria ei pääsääntöisesti ohjata työkokeiluun ➤ työllistymistä tuetaan työnantajalle maksettavalla palkkatuella (n.700 €/kk v.2013, max 10 kk)  Työhönvalmentajat edistävät niiden nuorten sijoittumista työelämään, joilla vaikeuksia löytää itsenäisesti työpaikka tai tarvitsevat apua työsuhteen alussa (esim. vajaakuntoiset) TAKUUN TOTEUTUMINEN TE - TOIMISTOISSA 19.4.2013SAK/Pirjo Väänänen

8  Alle 25-vuotiaan nuoren, joka ei ole suorittanut peruskoulun tai lukion jälkeen ammatillista tutkintoa, on haettava yhteishaussa koulutukseen tai hän menettää oikeuden työmarkkinatukeen  Koulutuksen velvoittavuus ➤ nuoren velvoite hakea kevään yhteishaussa säilyy ➤ hakuvaihtoehtojen minimimäärä laskee kolmesta kahteen ➤ syksyn haun velvoittavuus poistuu ➤ jos työllistymissuunnitelmassa on sovittu koulutukseen hakeutumisen sijasta muusta työllistymistä edistävästä vaihtoehdosta, ei työmarkkinatuen menetystä NUORTEN TYÖMARKKINATUKI JA KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN 19.4.2013SAK/Pirjo Väänänen

9  Nuorten yrittäjyyttä tuetaan  Etsivä nuorisotyö laajennetaan koko maahan ➤ tehtävänä on auttaa ja tukea nuorta saamaan tarvitsemansa palvelut ja siten edistää nuoren kasvua, itsenäistymistä sekä pääsyä koulutukseen ja työhön  Nuorten työpajatoiminnan kattavuutta parannetaan, laatua kehitetään ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa lisätään  nuorella mahdollisuus ohjattuun ja tuettuun työntekoon sekä räätälöityyn koulutuspolkuun  Ammatillisen kuntoutuksen myöntöperusteet muutetaan elämäntilannelähtöiseksi. Sairauden lisäksi huomioidaan esim. sosiaalisten taitojen puute.  Alueellisten nuorten ohjaus- ja neuvontapalveluiden yhteistyöverkostojen kokoaminen MUUT TOIMET 19.4.2013SAK/Pirjo Väänänen


Lataa ppt "NUORISOTAKUU 1.1.2013 19.4.2013SAK/Pirjo Väänänen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google