Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen vuonna 2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen vuonna 2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus."— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen vuonna 2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus –yksikön päällikkö, opetusneuvos

2 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Ammatillisen peruskoulutuksen keskeisiä kehittämistavoitteita Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisääminen sekä koulutuksen saavutettavuus Nuorisotakuun toteutuminen Läpäisyn parantaminen, keskeyttämisen vähentäminen, opintojen etenemisen tuki ja tutkinnon suorittaminen tavoiteajassa Tutkintojen ja perusteiden kehittäminen ja toimeenpanon tuki Joustavien opinto- ja tutkinnon suorittamispolkujen rakentaminen sekä kansainvälisyys Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen kehittäminen ja oppimisympäristöjen monipuolistuminen Opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen Laadunhallinta ja laadun jatkuva parantaminen

3 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten tavoitteet ja periaatteet Tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen järjestäjien tarpeiden ja valtakunnallisten tavoitteiden yhteensovittamista. Tavoitteena on saada aikaan pysyviä toiminnallisia ja/tai rakenteellisia muutoksia ja parannuksia. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita. Syntyvien tuotosten laatuun ja levittämiseen kiinnitetään huomiota Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, Laadulliset ja määrälliset tavoitteet Toimeenpano toteuttamisohjelmina hankeryhmittäin

4 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valtionavustusprosessi Valtionavustusprosessi käynnistetään ja valtionavustukset julistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien haettaviksi Opetushallituksen www-sivuilla. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset arvioidaan. Myöntöharkinta tehdään hakutiedotteessa esitettyjen hakukriteereiden pohjalta. Kun perustelumuistio ja ratkaisuyhteenvedot on hyväksytty ja allekirjoitettu, laaditaan hankekohtaiset avustuspäätökset Osalle hakuryhmistä käynnistetään valtakunnallinen koordinaatiohanke. 28.1.2013

5 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset hakemus on saapunut määräajassa hakija on hakukelpoinen hakija on antanut määräaikaan mennessä selvityksen aikaisemmin myönnettyjen avustusten käytöstä avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa

6 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Yleiset valintaperusteet koulutuksen järjestäjien verkostoituminen ja uudet toimijat innovatiivisuus ja uutuusarvo yritys-/työelämäyhteistyö hankkeen toteutuksessa kehittämishankkeiden tulosten ja tuotosten soveltaminen hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus suhteessa esitettyyn toimintaan

7 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valtionavustusprosessi jatkoa Opetushallitus ohjaa ja seuraa hankeryhmissä toteutettavaa kehittämistyötä. Ammatillisen koulutuksen valtionavustuksista pyydetään koulutuksen järjestäjiltä selvitysraportit valtionavustuksen käytöstä. Opetushallitus tarkastaa selvitykset ja kokoaa niistä seurantatiedot hakuryhmittäin. Arviointisuunnitelman mukaan arvioidaan asetettujen toiminnallisten, taloudellisten ja vaikuttavuustavoitteiden toteutumista hankeryhmittäin/valtionavustuserittäin

8 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valtionavustustoiminnan kehittäminen Arvioinnissa esiin nousseet kehittämiskohteet otetaan tarvittaessa huomioon seuraavan hakukierroksen painopisteissä Valtionavustustoiminnan ohjeistuksen yhdenmukaistaminen. Valtionavustusten sähköinen käsittelyjärjestelmä Valtionavustustoiminnan vaikuttavuuden parantaminen: verkostojen kehittäminen ja suuremmat hankekokonaisuudet. Seurantatietojen hyödyntäminen edelleen kehittämisessä

9 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Hakuaika, avustuksen käyttöaika ja myöntöprosentit Hakuaika 7.2.2013- 15.3.2013 klo 16.15 Tavoitteena on saada päätökset toukokuun loppuun mennessä Avustusten käyttöaika alkaa valtionavustuspäätöksen päivämäärästä ja päättyy 31.12.2014 Avustusta myönnetään enintään 75 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joten hakijan oma maksuosuus on vähintään 25%. Koulutuksen järjestäjälle, joka toimii laajan yhteishankkeen koordinaattorina ja hakee valtionavustusta koko verkoston puolesta, voidaan myöntää valtionavustusta enintään 90 % koordinoinnin kokonaiskustannuksista.

10 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valtionavustukset kehittämisen välineenä - Verkottuminen, yhdessä tekeminen, yhteistyö, laatu Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Joustavien opintopolkujen kehittäminen Opiskelijan / tutkinnon suorittajan hyvinvointi Laatustrategian toimeenpanon tuki (Haku 19.8. – 30.9.2013) Alkuperäiskarjan hoidon tuki kahdelle opetusmaatilalle Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen Joustavien ja yksilöllisten opinto- ja tutkintopolkujen rakentamisen tukiMoniammatillinen ohjaus ja opiskelijahuolto Svenskspråkig yrkesutbildning Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeetTutkintojen toimeenpano Työnjohtokoulutuskokeilut Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opintopolut kulttuurialojen ja sosiaali- ja terveysalojen välille Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäminen (Haku lokakuussa)

11 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen / Hankeryhmät Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt 1 500 000 euroa Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet 1 000 000 euroa Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen 961 000 euroa Työnjohtokoulutuskokeilut 100 000 euroa Svenskspråkig yrkesutbildning 200 000 euroa Yht. 3 761 000 euroa

12 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Joustavien opintopolkujen kehittäminen/ Hankeryhmät Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen300 000 euroa Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen 1 000 000 euroa Tutkintojen toimeenpano400 000 euroa Joustavien ja yksilöllisten opinto- ja tutkintopolkujen rakentamisen tuki 700 000 euroa Opintopolut kulttuurialojen ja sosiaali- ja terveysalojen välille 100 000 euroa Alkuperäiskarjan hoidon tuki kahdelle opetusmaatilalle 96 000 euroa Yht. 2 596 000 euroa

13 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Opiskelijan ja tutkinnon suorittajan hyvinvointi/ Hankeryhmät Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen 4 000 000 euroa Moniammatillinen ohjaus ja opiskelijahuolto 400 000 euroa Yht. 4 400 000 euroa Kaikki nyt haussa olevat hankeryhmät yhteensä 10 757 000 euroa

14 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Myöhemmin 2013 auki tulevia hakuja/ Hankeryhmät Laatustrategian toimeenpanon tuki (19.8.- 30.9.2013 alustava) 1 000 000 euroa Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäminen ( lokakuu alustava) 300 000 euroa

15 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Hankkeiden laadunvarmistus, arviointi ja vaikuttavuus ( Leena Koski) Ennen hankkeen käynnistymistä Suunnitteluvaiheessa ( hakuehtojen täyttyminen, toteutussuunnitelma ml. levitys- ja arviointisuunnitelma) – tärkeä mm. hankkeen vaikuttavuuden kannalta Toteutusvaiheessa ( dokumentointi, seuranta, kriittiset pisteet) Hankkeen päättyessä ( tulokset, oppiminen) Hankkeen jälkeen ( vaikuttavuus, muutosten ja parannusten pysyvyys) Leena Koski

16 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Laadunvarmistus ja arviointi ( Leena Koski) Seuranta ja arviointi, arviointimenetelmiä : itsearviointi ja ulkoinen arviointi Suunnitteluvaiheen arviointi esim. hankkeen tarpeellisuus kohderyhmän kannalta Hankkeen arviointi voi toteutusvaiheessa kohdistua hankkeen hallinnointiin, substanssiin tai molempiin Toteutusvaiheessa arviointi voi kohdistua tavoitteisiin, tuloksiin, toiminnasta viestimiseen, johtamiseen ja muihin prosesseihin, levitykseen ja vaikuttavuuden edistämiseen Vaikuttavuus on tärkeää ottaa arvioinnin kohteeksi hankkeen kaikissa vaiheissa Vaikuttavuus oman organisaation, hankeverkoston, hankkeeseen osallistuneiden, muiden organisaatioiden, kansallisten tavoitteiden kannalta Panokset/ edellytykset - Prosessi- Tulokset - Vaikutukset

17 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Ammatillisen koulutuksen valtionavustukset lukuina 2012 Valtionavustusta on myönnetty yhteensä 17 559 610 € Valtionavustusta on haettu yhteensä 34 146 493 € Yhteensä käsiteltiin 476 päätöstä, joista myönteisiä oli 267 kpl ja kielteisiä 209 kpl (V. 2011 Yhteensä käsiteltiin 544 päätöstä, joista myönteisiä oli 321 kpl ja kielteisiä 223 kpl) Hakemuksia lähetti 100 eri koulutuksen järjestäjää

18 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valtionavustusten jakautuminen (euroina) toteuttamisohjelmittain vuosina 2011ja 2012 kevät (ammatillinen perus- ja lisäkoulutus yhteensä)

19 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi KIITOS! http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset/ammatil linen_koulutus


Lataa ppt "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen vuonna 2013 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google