Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen"— Esityksen transkriptio:

1 Opisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen
Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry:n syysseminaari Lea Lakio, AM/KE, Opetushallitus

2 Ammattikoulutuksen laatu
Ammatillisen koulutuksen laadunhallintasuositus, 2008, Opetushallituksen julkaisusarja Ammatillisen koulutuksen laatustrategia , Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:9 Oppisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen, Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:8

3 Vertaisarviointi ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusmenetelmänä
Vertaisarvioinnin kriteerit laadittu ammatilliseen peruskoulutukseen sekä näyttötutkinnon järjestämiseen ja valmistavaan koulutukseen Tulossa vertaisarvioinnin kriteeristö myös oppisopimuskoulutusprosessin toteuttamiseen Runsaasti muuta aineistoa, mm. vertaisarvioinnin opas ja arvioijakoulutusopas Useita kehittämisprojekteja Lisätietoja vertaisarvioinnista ja ohjeet/ laadunhallinnan tuki/vertaisarviointi

4 Mitä vertaisarviointi on ?
Samaan ammattiryhmään kuuluvien tai saman aihealueen parissa työskentelevien kesken tapahtuvaa työn kehittämistä, jossa vertaisten muodostama ryhmä arvioi kriittisesti ja järjestelmällisesti toistensa toimintaa Eurooppalainen vertaisarviointimenettely on kehitetty ammatillisten oppilaitosten ja koulutuksen järjetsäjien vapaaehtoista arviointia varten. Se on formatiivista, ohjaavaa ja kehittävää arviointia, jossa painotetaan erityisesti laadun jatkuvaa parantamista

5 Kriteerien laadintaan OPH:n asettama työryhmä
Aikataulu kriteerien laadinnalle – Helinä Juhela, Tuula Hoivala, Hannu Makkonen, Annu Jokela-Ylipiha, Sirkka Wiman, Riitta Narko, Jouni Kyllönen, Lea Lakio, lisäksi asiantuntijoina Tarmo Välikoski ja tarpeen mukaan muita tahoja Arviointialueita eurooppalaisessa kriteeristössä 16, alkuosaan kriteerit oppisopimuskoulutusprosessista, kriteerit 7-16 päivitetään oppisopimuskoulutukseen sopiviksi Pilotointia aloitetaan työn aikana, varsinainen kehittämishanke perustetaan 2012 alussa

6 TYÖVÄLINEIDEN KEHITTÄMINEN amm. Koulutukseen sis. opson
Käynnistetty kehittämishanke ”Henkilökohtaistamisen ja osaamisen arvioinnin laadun kehittäminen” Tavoitteena laatia koulutuksen järjestämismuodosta ja ammattialasta riippumattomia työkaluja koulutuksen järjestäjien käyttöön: lomakkeet, ohjeet, sähköinen mallintaminen Laadittavat pohjat voidaan ottaa käyttöön kaikissa sähköisissä järjesteömissä Valmistuu 2012 lopussa, levitysseminaari 2013 alussa

7 MUITA TOIMENPITEITÄ OPSO:N KEHITTÄMISESSÄ
Opsosta tiedotetaan AM-toimintayksikön yhteisessä tiedotteessa 10/2011 Opas; luonnosversio valmis marraskuussa 2011, kootaan laaja oppisopimustoimijoiden ryhmä käsittelemään sitä ja muut voivat antaa lausunnon (kaikki ne saavat tiedon, joiden sähköpostiosoitteet ovat kunnossa KOULUTA-tietokannassa Oppisopimuskoulutuksen välilehdellä) Opasta täydentävä sivusto laaditaan pienin askelin teemalla ”usein kysyttyä” , vastaukset yhdessä rahoitusyksikön kanssa

8 Ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittämishankkeet 2011
Vuosittain lähes 2 milj euroa amm. lisäkoulutuksen kehittämishankkeisiin (kokonaispotti 14 milj euroa) HANKERYHMÄT koulutuksen laadun ja laadunhallinnan kehittäminen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien oppimisympäristöjen kehittäminen valtakunnallisten näyttötutkintoaineistojen kehittäminen maahanmuuttajien ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen Millaisin hankkeisiin haettu ja myönnetty

9 Ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittämishankkeet 2012
Tulevat toimintatavat ja kehittämisalueet Verkostomainen toiminta, jolloin yhden oltava koordinaattorioppilaitos Alakohtainen kehittäminen mahdollista Muut painoalueet Työelämälähtöisyys tärkeää Uusi haku 2012 , maaliskuussa avataan Haku tapahtuu sähköisillä lomakkeilla

10 Mistä tietoa hankehausta ja hankkeista
Rahoitus/ Valtion avustukset/ Ammattikoulutus Löytyy mm. hakutiedotteet, hakulomakkeet, lomakkeiden täyttöohjeet, myönteiset päätökset

11 KOULUTUKSIA Henkilökohtaistaminen ja arviointi ja Oppisopimuskoulutuksen tietotori Muitakin suunnitteilla

12 Näyttötutkintomestarikoulutuksen kehittäminen
Koulutusohjelman (25 op) uudistaminen 2011 loppuun mennessä Työryhmä: OPH:n, NTM-kouluttajien ja oppisopimuskoulutuksen edustajista Henkilökohtaistamisen ratkaisuja vahvistetaan, eri ryhmien osallistuminen NTM-koulutusohjelmaan Voimaan todennäköisimmin alkavassa NTM -koulutuksessa

13 KIITOS! lisätietoja


Lataa ppt "Opisopimuskoulutuksen laadun kehittäminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google