Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeet Tuija Laukkanen 12.9.2013.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeet Tuija Laukkanen 12.9.2013."— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeet Tuija Laukkanen 12.9.2013

2 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Hyvä hankesuunnitelma - konkreettiset tavoitteet - selkeä viestintä 1. Hankkeen painopisteet (määritelty hakuvaiheessa) 2. Hankkeen tavoitteet ja aikataulu 3. Hankkeen kuvaus 4. Hankkeen kohderyhmä 5. Konkreettiset tulokset ja niiden hyödyntäminen 6. Miten tulokset ja vaikutukset arvioidaan? 7. Hankeorganisaatio, mahdolliset yhteistyökumppanit 8. Kustannusarvio

3 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Sisällön konkreettinen kuvaus auttaa onnistumaan Hankkeen tavoitteet on hyvä kuvata mahdollisimman konkreettisesti; mitkä asiat muuttuvat nykytilaan nähden? Miten muutos saadaan pysyväksi? Laadulliset tavoitteet on hyvä konkretisoida mitattaviksi asioiksi ”…saadaan luotua ja ylläpidettyä laadukas yhteistyöverkosto…”  Minkälainen on laadukas yhteistyöverkosto? Miksi sen luominen on tärkeää? Miten se luodaan? Miten sitä ylläpidetään? Minkälaisia resursseja tarvitaan? Riippuvuus muihin toimintoihin?  Minkälaiseen tavoitetilaan pyritään ja minkälaisilla toimenpiteillä sinne päästään? Muuttuvatko toimintatavat koko organisaatiossa?  Tältä pohjalta voidaan arvioida hankkeen tuloksia ja onnistumista

4 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Konkreettisista tavoitteista yksittäisiin tehtäviin 1/2 Jotta tavoitteisiin päästään se edellyttää tiettyjen tehtävien tekemistä, tekijöitä ja resursseja (aikaa, euroja jne)  Mitä ja miksi tehdään? Kuka tekee? Milloin tehdään?  Tehtäviä ja tekijöitä on paljon; miten huolehditaan, että kaikki tarvittavat tehtävät tulevat tehtyä oikeaan aikaan ja tavoitteisiin päästään? Ja budjetissa pysytään?  Minkälaisia resursseja tarvitaan? Minkälaisia kustannuksia syntyy?

5 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Konkreettisista tavoitteista yksittäisiin tehtäviin 2/2 Määrittele projektin tehtävät, aikataulut, tekijät, yhteistyöverkostot, eurot..  Hankesuunnitelmaan kokonaisuudeksi, jonka toteutumista seurataan systemaattisesti  Hankkeen kustannusarvio edellisen pohjalta, kustannusten toteutumista seurataan  Riskien arviointi ja niihin varautuminen; liittyy käytettyihin resursseihin (tekijät ja aika, toisinaan myös tekniset yms ratkaisut)

6 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Esimerkki 1. Konkreettinen tavoitetila/ tulos, johon tähdätään TehtävätTekijäthtp:tAjankoht a Kustannukset 1. tehtäväMaija tekeeX htpAlku- loppu Xxx euroa 2. tehtäväMatti tekeeY htpAlku- loppu Yyy euroa 3. tehtäväVille tekeeZ htpAlku- loppu Zzz euroa Yhteensä3 henkilöäXYZ htp1.1- 1.3.2013 XYZ euroa

7 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Hankkeen johtaminen ja viestintä Selkeää ja konkreettista hankesuunnitelmaa on helppo seurata ja siitä on helppo raportoida Vastuut on jaettu, riippuvuudet on selvitetty Laatu on kohdallaan ja saadaan aikaan pysyviä muutoksia Hankesuunnitelmaan liittyvää viestintäsuunnitelmaa seurataan, kerätään palautetta Koulutuksen järjestäjän johto on sitoutunut ja mukana hankkeessa

8 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kustannusarvio 1/ 2 Henkilöstömenot • Koordinointi • Suunnittelu • Neuvonta ja ohjaus • Arviointi • Raportointi • Tiedotus, viestintä ja markkinointi • Muut tehtävät • Yhteensä => Mitä tehtäviä tehdään? Kuinka paljon aikaa ja tekijöitä tarvitaan kyseisten tehtävien tekemiseen (tunteja, päiviä) ja näistä syntyvät kustannukset?

9 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kustannusarvio 2/2 Muut menot • Kokous- ja koulutusmenot • Matkustuskulut • Palvelujen ostot • Laitehankinnat • Materiaalimenot • Vuokrat • Muut menot • Yhteensä  Mitä toimenpiteitä tehdään ja näistä syntyviä kustannuksia?  Mitä palveluja ostetaan, miksi ostetaan ja mistä ostetaan?  Mitä hankintoja tehdään, miksi tehdään ja mistä ostetaan

10 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Kiitos!


Lataa ppt "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeet Tuija Laukkanen 12.9.2013."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google