Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtionavustukset 2013 ammatillisen peruskoulutuksen tukena

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtionavustukset 2013 ammatillisen peruskoulutuksen tukena"— Esityksen transkriptio:

1 Valtionavustukset 2013 ammatillisen peruskoulutuksen tukena
Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus –yksikön päällikkö, opetusneuvos

2 Ammatillisen peruskoulutuksen keskeisiä kehittämistavoitteita
Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisääminen sekä koulutuksen saavutettavuus Nuorisotakuun toteutuminen Läpäisyn parantaminen, keskeyttämisen vähentäminen, opintojen etenemisen tuki ja tutkinnon suorittaminen tavoiteajassa Tutkintojen ja perusteiden kehittäminen ja toimeenpanon tuki Joustavien opinto- ja tutkinnon suorittamispolkujen rakentaminen sekä kansainvälisyys Laadukkaan työelämälähtöisen koulutuksen kehittäminen ja oppimisympäristöjen monipuolistuminen Opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen Laadunhallinta ja laadun jatkuva parantaminen

3 Ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen
Tutkintojärjestelmän ja perusteiden kehittäminen TUTKE 2 ml ECVET ja perusteiden rakenteistaminen, oppijan verkkopalvelut opiskelijaksi ottamisen perusteiden muutokset/ VAKUVA2 Joustavien opinto- ja tutkinnon suorittamispolkujen rakentaminen ja kansainvälisyyden lisääminen tarjonta, opsit, hopsit, hojksit osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Valmistavat koulutukset Työvaltainen koulutus, oppisopimus, monipuoliset oppimisympäristöt – opetus - ja ohjaus- järjestelyt –pedagoginen kehittäminen – oppija- ja osaamisperusteisuus Ennakointi (määrä-laatu) -Rahoitusjärjestelmän ja opintotukijärjestelmän kehittäminen Opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja moniammatillinen ohjaus – ohjauspalvelut ja opiskelijahuolto Tasa-arvo ja osallisuus Ammatillisen peruskoulutuksen saavutettavuuden ja läpäisyn parantaminen – Nuorelle paikka Yhteiskunnassa ja työelämässä Nuorisotakuu Laadukas ja tehokas opiskelijakeskeinen toiminta Laatustrategian toimeenpano

4 Ammatillisen koulutuksen valtionavustusten tavoitteet ja periaatteet
Tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen järjestäjien tarpeiden ja valtakunnallisten tavoitteiden yhteensovittamista. Tavoitteena on saada aikaan pysyviä toiminnallisia ja/tai rakenteellisia muutoksia ja parannuksia. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita. Syntyvien tuotosten laatuun ja levittämiseen kiinnitetään huomiota Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, Laadulliset ja määrälliset tavoitteet Toimeenpano toteuttamisohjelmina hankeryhmittäin

5 Valtionavustukset kehittämisen välineenä - Verkottuminen, yhdessä tekeminen, yhteistyö, laatu
Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen Joustavien opintopolkujen kehittäminen Opiskelijan / tutkinnon suorittajan hyvinvointi Laatustrategian toimeenpanon tuki (Haku – ) Alkuperäiskarjan hoidon tuki kahdelle opetusmaatilalle Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen Joustavien ja yksilöllisten opinto- ja tutkintopolkujen rakentamisen tuki Moniammatillinen ohjaus ja opiskelijahuolto Svenskspråkig yrkesutbildning Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet Tutkintojen toimeenpano Työnjohtokoulutuskokeilut Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opintopolut kulttuurialojen ja sosiaali- ja terveysalojen välille Vientiteollisuuden tarpeita vastaavan ammatillisen koulutuksen kehittäminen Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäminen (Haku lokakuussa) Valmistavien ja valmentavien koulutusten asemointi ja kehittäminen Tukea ajankohtaisiin ammatillisen koulutuksen kehittämiskohteisiin

6 Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittäminen / Hankeryhmät
Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet Oppimisympäristöjen kehittäminen ja monipuolistaminen Työnjohtokoulutuskokeilut Svenskspråkig yrkesutbildning Laatustrategian toimeenpanon tuki Vientiteollisuuden tarpeita vastaavan ammatillisen koulutuksen kehittäminen Valmistavien ja valmentavien koulutusten asemointi ja kehittäminen 2013 yhteensä euroa euroa euroa euroa euroa euroa Vuoden 2014 valtionavustuksia työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen tulossa vielä tänä vuonna haettavaksi yli 20 milj. euroa

7 Joustavien opintopolkujen kehittäminen/ Hankeryhmät
Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen kehittäminen Tutkintojen toimeenpano Joustavien ja yksilöllisten opinto- ja tutkintopolkujen rakentamisen tuki Opintopolut kulttuurialojen ja sosiaali- ja terveysalojen välille Alkuperäiskarjan hoidon tuki kahdelle opetusmaatilalle Urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen järjestäminen ( lokakuu alustava) 2013 yhteensä euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa

8 Opiskelijan ja tutkinnon suorittajan hyvinvointi/ Hankeryhmät
Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Moniammatillinen ohjaus ja opiskelijahuolto 2 013 yhteensä euroa euroa euroa Kaikki kolme toteuttamisohjelmaa vuonna 2013 yhteensä euroa

9 Valtionavustusprosessi
Valtionavustusprosessi käynnistetään ja valtionavustukset julistetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien haettaviksi Opetushallituksen www-sivuilla. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset arvioidaan. Myöntöharkinta tehdään hakutiedotteessa esitettyjen hakukriteereiden pohjalta. Kun perustelumuistio ja ratkaisuyhteenvedot on hyväksytty ja allekirjoitettu, laaditaan hankekohtaiset avustuspäätökset Osalle hakuryhmistä käynnistetään valtakunnallinen koordinaatiohanke.

10 Avustusten myöntämisen välttämättömät edellytykset
hakemus on saapunut määräajassa hakija on hakukelpoinen hakija on antanut määräaikaan mennessä selvityksen aikaisemmin myönnettyjen avustusten käytöstä avustuksen käyttötarkoitus on käytölle asetettujen tavoitteiden mukainen avustettava toiminta toteutetaan avustuksen käyttöajan rajoissa

11 Yleiset valintaperusteet
koulutuksen järjestäjien verkostoituminen ja uudet toimijat innovatiivisuus ja uutuusarvo yritys-/työelämäyhteistyö hankkeen toteutuksessa kehittämishankkeiden tulosten ja tuotosten soveltaminen hankesuunnitelman toteuttamiskelpoisuus ja kokonaistaloudellisuus suhteessa esitettyyn toimintaan

12 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustukset lukuina 2013( kevät)
Valtionavustusta on myönnetty yhteensä 6  € (~49 % haetusta määrästä) Valtionavustusta on haettu yhteensä € Yhteensä käsiteltiin 163 päätöstä, joista myönteisiä oli 107 kpl ja kielteisiä 56kpl

13 Myönnetyn avustuksen määrä /koulutuksenjärjestäjä 2013 ( kevät)
Suurin myöntösumma oli ja pienin 8 000 euroa Avustuksen keskimääräinen summa oli euroa

14 Kaikista hankkeista koordinaatiohankkeita on 93 % ja muita 7%
Kaikista myönteisen päätöksen saajista oli koordinaatiohankkeita 60 % ja muita 40 %. Kaikista hankkeista alueellisia oli 49 %, paikallisia 10 % ja valtakunnallisia 41 % Kaikista myönteisen päätöksen saajista oli alueellisia 45 %, paikallisia 9 % ja valtakunnallisia 46 %

15 Valtionavustushankkeiden alueellinen jakautuvuus vuonna 2013

16 Aktiivisimmat hakijat
Hakemusten määrä Myönteisten päätösten määrä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Turun kaupungin sivistystoimiala Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Svenska Österbottens Förbund Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto 8 7 6 5 4

17 Kehittämistarpeiden arvioinnista –pysyviin uudistuneisiin toimintamalleihin ja toiminnan muutoksiin
Lähtötilanteen arviointi – Mikä tilanne ja mitä tietoa on sen taustalla – määrällistä - laadullista Tavoitteiden asettaminen – mitä muutosta/ parannusta tilanteeseen halutaan saada aikaan? Toimenpiteiden suunnittelu - millä toimenpiteillä saadaan muutosta nykytilanteeseen ? Toimenpiteiden toteutus ja seuranta – Tulosten arviointi – mitkä ovat tulokset ? Mikä muuttui ja millä toimenpiteillä ? Näytöt muutoksesta Mitä edelleen parannettavaa?

18 KIITOS!


Lataa ppt "Valtionavustukset 2013 ammatillisen peruskoulutuksen tukena"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google