Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valtionavustuksilla tukea moniammatillisen ohjauksen ja opiskelijahuollon kehittämiseen 11.9.2013 klo 13.00-16.00 Verkostotapaaminen/ohjaustilaisuus.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valtionavustuksilla tukea moniammatillisen ohjauksen ja opiskelijahuollon kehittämiseen 11.9.2013 klo 13.00-16.00 Verkostotapaaminen/ohjaustilaisuus."— Esityksen transkriptio:

1 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valtionavustuksilla tukea moniammatillisen ohjauksen ja opiskelijahuollon kehittämiseen 11.9.2013 klo 13.00-16.00 Verkostotapaaminen/ohjaustilaisuus juhani.kulmala@oph.fi www.oph.fi

2 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Aloitustilaisuuden tavoitteet: Tukea käynnistyvien kehittämishankkeiden toteuttamista. Selkiinnyttää hankkeiden tavoitteita. Vahvistaa hankkeissa toimivien välistä yhteistyötä, verkostoitumista ja tiedonvaihtoa. Tiedottaa hankkeiden ohjauskäytännöistä ja ohjauskäynneistä sekä keskustella niihin liittyvistä yhteisistä periaatteista. Käsitellä hankkeen tulosten mallintamista. Tiedottaa hankkeiden raportoinnista.

3 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valtionavustustoiminnan tavoitteet Valtionavustuksiin osoitetut määrärahat osoitetaan vuosittain valtion talousarvioissa jaettavaksi kokeilu- ja kehittämistoimintaan, ei organisaation oman perustoiminnan rahoittamiseen. Tavoitteena on toteuttaa rakenteellisia uudistuksia ja pysyviä muutoksia. Hankkeet toteutetaan laajempina kokonaisuuksina (yl. verkostohankkeet) ja niissä hyödynnetään aiempien hankkeiden tuotoksia ja tuloksia. Hankkeiden välinen verkostoituminen on tärkeä varmistaa samoin kuin hankkeen elinkaaren aikainen toiminnan itsearviointi ja sen pohjalta tapahtuva parantaminen..

4 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Hankeryhmän tavoitteet ja painopisteet Opinto-ohjauksen toimintamallien kehittäminen sekä niiden levittäminen Opiskelijoiden hyvinvointia edistävien opiskelijahuollollisten mallien ja materiaalien kehittäminen ja niiden levittäminen Vuoden 2014 elinikäisen ohjauksen valtakunnallisten kehittämispäivien järjestäminen. Teemana: ammatillisen koulutuksen ohjausyhteistyön kehittäminen eri sidosryhmien kanssa sekä hyvien toimintamallien esiin nostaminen ja levittäminen

5 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Laadulliset tavoitteet … Keskeyttämisen vähentäminen ammatillisessa koulutuksessa Peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen välisen yhteistyön tiivistäminen, jolla varmistetaan ammatillisen koulutuksen alkuvaiheen onnistuminen Ohjauksen varmistaminen keskeyttämisvaarassa oleville Uusien ammatillisen koulutuksen toimintamallien levittäminen ja käyttöönotto Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen

6 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Laadulliset tavoitteet … ja määrällisiä Opiskelijoiden hyvinvoinnin paraneminen Uusien moniammatillisten opiskelijahuollon ja elinikäisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Tavoitteena on laskea ammatillisen koulutuksen keskeyttämisten osuus 7 prosenttiin vuonna 2014 65 prosenttia 2013 aloittavista suorittaa tutkinnon sen laajuutta vastaavassa ajassa tai nopeammin

7 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Hankkeet 11.9.2013 (9 kpl) Haapaveden opisto: Tukea maahanmuuttajien opiskeluun, TUMAO Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä: Joustavasti työelämään Satakunnan koulutuskuntayhtymä: Urakehitys keskiöön Sastamalan koulutuskuntayhtymä: Yhtenä Helsingin Diakonissalaitos/Helsingin Diakoniaopisto: OHJUS 2 Palveluohjauksesta tekoihin

8 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Hankkeet 2013 (9 kpl) Turun kaupungin sivistystoimiala: Elinikäisen ohjauksen valtakunnalliset kehittämispäivät 2014 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä: Synergiaa kv- ohjaukseen – Ammatillisen oppilaitoksen kansainvälisen ohjauksen kehittäminen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä: Tehokkaasti duuniin Optima: Utveckling av sturedandevården

9 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Avustuksen käyttöaika ja raportointiaikataulu Avustusten käyttöaika alkaa myöntöpäivästä ja päättyy 31.12.2014 Raportointi hankkeen etenemisestä ja tuloksista selvityslomakkeella, jotka OPH:n sivuilla Loppuselvitys toimitetaan 31.1.2015 mennessä Avustuksen ylittäessä 50.000 e väliselvitys toimitetaan 31.1.2014 mennessä

10 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Hankkeesta tiedottaminen Hankkeesta tulee tiedottaa oman organisaation sisällä sen eri vaiheissa. Hankkeesta tiedotetaan ulkoisille sidosryhmille esim. hankkeen omilla www-sivuilla ja muuten hankeryhmäkohtaisesti sovituilla tavoilla. Hankkeesta tiedotettaessa sekä kaikissa sähköisissä ja painetuissa julkaisuissa/esitteissä tulee aina käyttää seuraavaa OPH-logoa Saatavissa http://www.oph.fi/logothttp://www.oph.fi/logot

11 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Hankkeiden esittely Kukin hanke esittelee annetun ohjeistuksen pohjalta. Hankkeen esittelyyn on käytettävissä 20 minuuttia. Hankkeen esittelyn pohjalta esiinnousseet kysymykset ja keskustelu.

12 Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Muuta hankeryhmäkohtaista asiaa


Lataa ppt "Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Valtionavustuksilla tukea moniammatillisen ohjauksen ja opiskelijahuollon kehittämiseen 11.9.2013 klo 13.00-16.00 Verkostotapaaminen/ohjaustilaisuus."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google