Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tuumasta toimeen – opiskelijahuollon suunnitelmat eläviksi Jipot ja jekut Loimaa 10.11.2010 Mervi Leino Projektikoordinaattori.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tuumasta toimeen – opiskelijahuollon suunnitelmat eläviksi Jipot ja jekut Loimaa 10.11.2010 Mervi Leino Projektikoordinaattori."— Esityksen transkriptio:

1 Tuumasta toimeen – opiskelijahuollon suunnitelmat eläviksi Jipot ja jekut Loimaa 10.11.2010 Mervi Leino Projektikoordinaattori

2 Opiskelijahuoltoon liittyviä suunnitelmia Oppilaitoksen velvollisuus laatia opiskelijahuoltoon suunnitelmat: -Opiskelijahuollon suunnitelma -Opinto-ohjauksen suunnitelma -Erityisopetuksen suunnitelma -Menettelytapoja ongelmatilanteisiin -Keskeyttämisen ehkäisyohjelma -Toimintaohjeet Suunnitelmat ja ohjelmat sisältävät käytännön toimenpiteitä opiskelijan ohjaamiseen ja tukemiseen

3 Mihin suunnitelmia tarvitaan vai tarvitaanko niitä? -Johtoryhmän vahvistamia toimintaohjeita, joihin voi tukeutua, ei tarvitse itse tietää/päättää, mitä tehdä? -Meidän oppilaitoksen tapa toimia erilaisissa tilanteissa -Osoittaa vastuun ja vallan; kuka tekee, mitä, missä tilanteessa -Esim. oppilaitoksen vastuu olla aktiivinen koulun ja kodin välisessä yhteistyössä

4 Mihin suunnitelmia tarvitaan vai tarvitaanko niitä? - Opiskelijoiden oikeudenmukainen /tasavertainen kohtelu - Opettajan työn helpottaminen - Varmuus omaan työhön; vastuut - Uuden henkilöstön perehdyttäminen - Yksin ei tarvitse selviytyä, täällähän on muitakin! - Suunnitelmat ja toimintaohjeet; käytännön toimenpiteitä koottuna ja kirjattuna, ei lakitekstiä uudelleen kirjoitettuna

5 Opiskelija tutuksi, miksi? -Tutustuminen käytössä olevaan tietoon uudesta opiskelijasta -Tiedonsiirrossa saatu tieto; kuka ottaa vastaan ja kuka välittää edelleen, tiedon hyödyntäminen -Ryhmänohjaajan rooli erittäin tärkeä -Alkukartoitukset (lomakkeet) -Alkuhaastattelut (lomakkeet) -Ryhmäyttäminen (ohjeet) -Kotiyhteistyön aloittaminen positiivisissa merkeissä (toimintaohje) -Tärkeintä alussa on tavalla tai toisella tutustua uusiin opiskelijoihin yksilöinä -Ryhmänohjaaja/ opettaja on aikuinen, joka on oikeasti kiinnostunut - Tiedätkö mistä ohjeet löytyy?

6 Haasteita ja mietteitä -Miten aika riittää kaikkeen perehtymiseen, kun on niin paljon kaikkea? -Iso talo, paljon toimijoita, kuka tekee mitäkin? -Pitäisi ehtiä opettamaankin, kun ops vaatii niin paljon! -Opiskelijat eivät ole täällä päivähoidossa, jos homma ei kiinnosta….

7 Kannattaako kasvatus kuitenkin? Työkaluja arjen ongelmatilanteisiin -Opiskelijahuoltohenkilöstön osaamisen hyödyntäminen, silloin kun omat toimenpiteet ei riitä -Työparin käyttö -Kotoa löytyy useimmiten paras asiantuntemus nuoresta -Laajempi verkoston käyttö, oppilaitoksen ulkopuolelta

8 Käytännön työkaluja •Opiskelijan opintojen etenemisen seuranta, se puuttuu joka huomaa •Opettajan arvio ykköstärkeä! •Tukiopetus •Yksittäisten aineiden mukauttaminen •Erityisopetus, HOJKS määritellään annettava lisätuki •Tiedon siirto oppilaitoksen sisällä; jaksoittain, opettajien välillä vrt. salassapito

9 •Erityistuen tarpeen huomiointi työssäoppimisen ja näyttöjen yhteydessä •Oppilaitoskohtaisia erilaisia järjestelyjä, joilla halutaan varmistaa opiskelijoiden etenemisen seuranta •Erva-opettajat •Ammattimiehet eri aloilla •Rästipajan käyttö

10 Palaute opiskelijoilta ja kotiväeltä -Opiskelijakyselyt -Vastausten hyödyntäminen -Toimenpiteet kyselyjen johdosta -Kotiyhteistyön jatkuminen täysi-ikäisyyden jälkeen -Arviointiraportit 2. ja 4. jaksolla, miten toimii? -Vanhempaintoimikunnat, olisiko tarvetta -Jaksopalautekokeilu -Koulutuskokonaisuudet, keskustelumahdollisuudet, ope-treffit

11 MAST jatkaa… Keskeisiä toimenpiteitä: -Tiedonsiirron toimintamallien edelleen kehittäminen -Kehityskeskustelulomakkeet 2. ja 3. vuodelle -Keskeyttämisen ehkäisyn ja läpäisyn edistämisen toimintamallin suunnittelu -Keskeyttämisaikeissa olevien tai keskeyttäneiden opiskelijoiden tiedot kotikuntaa, nivelvaihetyöntekijälle vrt. nuorisolaki -Nivelvaiheen uraohjaajan työnkuvan mallintaminen -Nivelvaiheen koulutukset –oppaan julkaiseminen -Siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle –infopaketin julkaiseminen -Hyvien käytäntöjen kehittäminen työelämään siirtymisen nivelvaiheeseen -Työelämään siirtymisen teemaviikot -Oppilaitosten ja pajojen välisen yhteistyön edelleen kehittäminen -MAST-koulutusten jatkaminen

12 Aikataulu ja rahoittajat 1.1.2009 alkanut hanke päättyy 31.8.2011. Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Suomen valtio ja hankkeen toteuttajaorganisaatiot. Lisätietoja: Mervi Leino 044 7704 213 mervi.leino@sskky.fi www.mastohjaus.fi


Lataa ppt "Tuumasta toimeen – opiskelijahuollon suunnitelmat eläviksi Jipot ja jekut Loimaa 10.11.2010 Mervi Leino Projektikoordinaattori."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google