Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MAST – Maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa 1.1.2009 - 31.8.2011.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MAST – Maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa 1.1.2009 - 31.8.2011."— Esityksen transkriptio:

1 MAST – Maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa

2 Maakunnallinen ohjausmalli
Koulujen ja pajojen välinen yhteistyö Ensimmäinen nivelvaihe ja keskeyttämisen ehkäisy sekä yksilölliset ohjaus- ja oppimispolut Läpäisy ja toinen nivelvaihe (siirtyminen työelämään) Pedagogisten ohjausmallien kehittäminen Alueelliset verkostot Seurantajärjestelmät (nuorten sijoittuminen koulutukseen ja/tai työelämään, läpäisy, vastuun määrittäminen) Olemassa olevien mallien hyödyntäminen Uusien hyvien käytäntöjen mallintaminen, juurruttaminen, levittäminen

3 Toteuttajat Hanke toteutetaan alueen koulutusorganisaatioiden ja muiden toimijoiden laaja-alaisena yhteistyönä. Kumppanuudessa ovat mukana seuraavat toimijat: Turun ammatti-instituutti (hallinnoiva organisaatio) Turun kaupungin opetustoimi Turun kaupungin nuorisotoimi Salon seudun koulutuskuntayhtymä Bovallius-ammattiopisto Turku Uudenkaupungin ammattiopisto Novida Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO Loimaan koulutuskuntayhtymä Sosiaalipalvelusäätiö Raina Kaarinan nuoret pajamestarit ry Laitilan nuorisoverstas ry Naantalin kaupunki (Multipaja) Liedon kunta (Kisällikellari) Salon kaupunki

4 MAST: Tulokset vuodelta 2009 ja suunnitelmat vuodelle 2010
Koulujen ja nuorten työpajojen välinen yhteistyö Ensimmäinen nivelvaihe ja keskeyttämisen ehkäisy sekä yksilölliset ohjaus- ja oppimispolut Läpäisyn tehostaminen toisella asteella ja työelämään siirtyminen

5 Koulujen ja pajojen välinen yhteistyö
Yhteistyön suunnittelu ja toteuttamisen käynnistäminen catering-vaatetus-, ja puualoilla Koulutusmatka Tampereelle, jossa osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Silta-valmennuksen ja Tampereen ammattiopiston väliseen yhteistyöhön Opettajille ja ohjaajille sparraus-iltapäiviä (mahdollisuus alakohtaisesti aloittaa yhteistyö, muokata yhteistä toimintamallia ja määritellä opettajan ja työpajan ohjaajan roolit nuorten opetuksessa ja ohjauksessa Oppilaitosten ja työpajojen välisen sopimuksen suunnittelu Opintojen suorittaminen työpajalla -toimintamallin suunnittelu; toimintamalli sisältää opettajan ja ohjaajan roolien ja vastuiden määrittelyn, dokumentoinnin ohjeistuksen sekä opintojen hyväksi lukemisen ohjeistuksen Opetussuunnitelmien avaaminen: alakohtaiset opintojen kuvaukset sekä oppilaitoksessa että työpajoilla

6 Ensimmäinen nivelvaihe ja keskeyttämisen ehkäisy
Hyvien käytäntöjen kerääminen Perusopetuksen ja toisen asteen välisen nivelvaiheyhteistyön ja tiedonsiirron mallien kokoaminen Nivelvaiheen ohjeistus -oppaaksi (julkaistaan keväällä 2010) Nivelvaiheen koulutukset -oppaan laajentaminen maakunnalliseksi Seudun nivelvaiheohjaajien (ilman koulutuspaikkaa jääneiden nuorten ohjaus) määrittäminen ja yhteystietojen koonti Tiedonsiirtolomakkeiston suunnittelu ja olemassa olevien mallien koonti Eri toisen asteen ammatillisten oppilaitosten erityisopetuksen suunnitelmien vertailu sekä hyvien mallien koonti ja hyödyntäminen

7 Turun ammatti-instituutin, Turun kaupungin opetustoimen ja Turun kaupungin nuorisotoimen yhteisen uraohjaajan toiminnan aloittaminen (aloitti työssään ) Tutor-opiskelijatoiminnan kehittämisen aloittaminen Bovallius-ammattiopistossa Lokiryhmien toiminta Raision seudulla (toiminta sisälsi seuraavat teemat: nuoren alkutilanteen kartoittaminen, vertaistuki, sosiaalisten taitojen harjoittelu ja tulevaisuuden suunnitelmien selkeyttäminen) Erityisopetuksen kehittämiseen liittyvien toimintamallien suunnittelu Yläkoulun autististen oppilaitten paja-toiminnan kokeilu koulun sisällä (Turku): tavoitteena harjoitella työtehtäviä jollaisia monet heistä tekevät perusopetuksen tai toisen asteen koulutuksen jälkeen (11 osallistujaa)

8 Läpäisyn tehostaminen ja työelämään siirtyminen
Rästipajatoiminnan käynnistäminen Loimaalla (91 asiakasta) ja Uudessakaupungissa (25 asiakasta) sekä toiminnan edelleen tehostaminen Salossa Uusien ryhmäohjauksen mallien kehittäminen: muun muassa pojille suunnattu Ruuvari-ryhmä Turun ammatti-instituutissa Sparraus-iltapäivä koulusta työelämään siirtymisen kehittämiseksi Salossa Uusien yhteistyöryhmien perustaminen tai olemassa oleviin osallistuminen tukea tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen edistämiseksi Työnhakuvalmennuksen toimintamallin kehittäminen Loimaalla Valmistumiseen ja työelämään siirtymiseen liittyvien toimintamallien kehittämisen aloittaminen

9 Koulutukset Miten hanke toteutetaan I -koulutus , Turku (osallistujia 36) Koulutusmatka Tampereelle: Tutustuminen Silta-valmennukseen ja koulujen ja työpajojen väliseen yhteistyöhön (osallistujia 39) Jipot ja jekut -koulutuspäivä , Turku (osallistujia 42) Erilaiset oppijat ammatillisessa koulutuksessa , Turku (osallistujia 8) HOJKS-prosessin avaaminen , Turku (osallistujia 14) Nuorten työpajatoiminnan infotilaisuus , Turku (osallistujia 26) Nuorisotyö NYT! -tilannefoorumi , Turku (osallistujia 66) Jipot ja jekut –koulutuspäivä , Salo (osallistujia 26) 4 sparraus-iltapäivää (oppilaitosten ja pajojen yhteistyö, hanketulosten tuotteistaminen, työelämään siirtymisen tuki, alueellisen yhteistyön kehittäminen), osallistujia yhteensä 74

10 Hyvät käytännöt Uusia hankkeessa kehitettyjä hyviä käytäntöjä ovat:
Rästipajatoiminta Loimaan ja Uudenkaupungin ammatillisissa oppilaitoksissa Pojille suunnattu ryhmätoiminta Turun ammatti-instituutissa Oppilaitosten ja nuorten työpajojen välinen työpajoilla tapahtuvaa ammatillisten opintojen suorittamista koskeva sopimus (alustava versio) Toimintamalli nuorten siirtyessä suorittamaan opintojaan nuorten työpajoille Uudet alueelliset yhteistyöverkostot Maakunnan nivelvaiheen uraohjaajien, jotka vastaavat ilman koulutuspaikkaa olevien nuorten ohjauksesta, yhteystietojen koonti

11 Suunnitelmat 2010 Keskeisiä toimenpiteitä:
Tiimi- ja organisaatiokohtaisten toimenpiteiden jatkaminen vuoden 2009 tulosten ja tavoiteanalyysien pohjalta Tiedonsiirron toimintamallien suunnittelu ja käyttöönotto Keskeyttämisen ehkäisyn ja läpäisyn edistämisen toimintamallin suunnittelu Nivelvaiheen uraohjaajan työnkuvan mallintaminen Turussa Nivelvaihe-oppaan julkaiseminen Hyvien käytäntöjen kehittäminen työelämään siirtymisen nivelvaiheeseen (oppilaitosten ohjausmallit valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille, työelämään siirtymiseen liittyvät koulutukset, oppilaitosten työsalien avaaminen kesällä, työelämään siirtymisen teemaviikko Salossa, työhönvalmennuksen ja tehostetun ohjauksen mallien edelleen kehittäminen ja käyttöönotto jne.) Oppilaitosten ja pajojen yhteistyösopimuksen hyväksyminen ja yhteistyön edelleen kehittäminen MAST-koulutusten jatkaminen

12 Aikataulu ja rahoittajat
alkanut hanke päättyy Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto, Suomen valtio ja hankkeen toteuttajaorganisaatiot. Lisätietoja


Lataa ppt "MAST – Maakunnallisen ohjausmallin ja asiantuntijaverkoston kehittäminen ja vakiinnuttaminen Varsinais-Suomessa 1.1.2009 - 31.8.2011."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google