Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukeminen Variassa Kamut-projektin yhteenvetoa Varian opettajien kokemuksia.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukeminen Variassa Kamut-projektin yhteenvetoa Varian opettajien kokemuksia."— Esityksen transkriptio:

1 Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukeminen Variassa Kamut-projektin yhteenvetoa Varian opettajien kokemuksia

2 • Maahanmuuttajat-sanan tilalle uusisuomalaiset? • Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä on kasvussa ammatillisissa oppilaitoksissa. • Keskeyttämiset hiukan yleisempiä (14,5 %. OPH 2010) kuin suomen- ja ruotsinkielisillä opiskelijoilla (9,9%. OPH 2010). • Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat yksilöitä -> saattavat olla ryhmänsä parhaita.

3 Moninaisuus on rikkautta • Onnistumisen kokemukset • Opiskelijoiden ja opettajien maailmankuvan avartuminen • Väärinkäsityksiin voi suhtautua huumorilla • Tiedon moninaisuus ja sen jakaminen

4 Haasteet • Kieliongelmat aiheuttavat pulmia -> Opiskelijoita kannustettava kysymään, jos ei ymmärrä. • Yhteydenpito vanhempiin -> Tulkin palvelut?, Vanhempien ”liian tiukka linja”. • Muiden opiskelijoiden rasismi aiheuttaa ongelmia -> Puututtava ilmetessä. • Kulttuuritaustat vaikuttavat: opettajan asema ja auktoriteetti on erilainen eri kulttuureissa. Joissain tapauksissa tiukempi linja auttaa vastakohtana suomalaiselle neuvottelevalle tyylille. • Kaikkia tapoja ei tarvitse hyväksyä -> samat säännöt kaikille.

5 Monikulttuurisuuden hyödyntäminen opetuksessa • Mahdollisuus hyödyntää eri kulttuuritaustaisten kokemuksia, tietämystä ja kielitaitoa. • Ammattiaineissa mahdollisuuksien mukaan, ei kuitenkaan itämaista sidontaa kuljetusalan opintoihin . • Maahanmuuttajille suunnattujen ryhmien ja muiden ryhmien yhteistyö esim. englanninkieliset kokkiopiskelijat opettavat ammattistarttilaisia. -> Opitaan molemmin puolin kielitaitoa.

6 Miten maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita voidaan tukea? • Ryhmäyttäminen ja oppilaitoksen yhteiset tapahtumat • Opiskelijahuollon palvelut • Ammattisanasto • Yksinkertaisesti esitetyt ohjeet, selkokieli, kuvat -> Hyödyttävät kaikkia opiskelijoita! • Varmistetaan, onko asiat ymmärretty, johon ei riitä opiskelijan pelkkä vastaus ”Kyllä on.” • Suomi toisena kielenä opinnot • Aikakäsitys monissa maissa erilainen kuin Suomessa. -> Huolehdittava siitä, että opiskelijat ymmärtävät ajan tarkkuuden merkityksen. • Suvaitsevaisuus ja erilaisten kulttuurien arvostus esillä opetuksessa. • Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tuki toisilleen -> Opinnoissa menestyneet, voivat käydä kertomassa kielen oppimisesta, opiskelusta ja työelämän tavoista maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille esim. suomi toisena kielenä tunneilla. • Työssäoppimisessa voidaan hyödyntää parityöskentelymallia, jossa heikosti suomea osaava opiskelija saa kaverikseen suomenkielisin opiskelijan työssäoppimispaikalle.

7 Miten rasismiin pitäisi suhtautua • Ei tule sallia -> Puututtava asiaan, jos ilmenee! • Myös opettajien oltava varovaisia ja valppaita puheissaan, vitsit eivät sovi tähän aiheeseen. • Opettajan suvaitsemattomuus voi loukata opiskelijoita. • Perustuslaki kieltää syrjinnän etnisen taustan, kielen, kulttuurin, uskonnon, sukupuolen ja seksuaaliseen suuntautumisen ym. perusteella. -> Tietoisuus omista ennakkoluuloista on tärkeää, jotta voi välttää niiden ilmaisemisen.


Lataa ppt "Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tukeminen Variassa Kamut-projektin yhteenvetoa Varian opettajien kokemuksia."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google