Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhdyskuntasuunnitteluhankkeiden tilannekatsaus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhdyskuntasuunnitteluhankkeiden tilannekatsaus"— Esityksen transkriptio:

1 Yhdyskuntasuunnitteluhankkeiden tilannekatsaus 19.1.2009
rakennemalli - asuntopoliittinen ohjelma – liikennejärjestelmäsuunnitelma - ilmastostrategia – palveluverkkosuunnitelma

2 Rakennemalli Toimijat: kaupunkiseudun maankäyttö- ja yhdyskuntarakenne –työryhmä (mara) ja konsulttina toimialajohtaja Pasi Rajala Pöyry Oy Hankkeen työsuunnitelma hyväksytty 2/2008 sh:ssa Rakennemallin tavoitteet hyväksytty 5/2008 sh:ssa ja esitelty valtuustoinfoissa Vaihtoehtoasetelma sovittu 9/2008 sh ja kjk työseminaarissa malli1: Tiivistyvä kaupunkiseutu, malli2: Joukkoliikennekäytäviin tukeutuva kaupunkirakenne malli 3: Monikeskusmalli Mallien tarkemmat kuvaukset ja karttapohjat 11/2008, kjk ja sh työseminaari 2/2009 Mallien vaikutustenarviointi 12/2008-2/2009, kjk ja sh työseminaari 2/2009 Seutufoorumi 6.3 teemalla rakennemalli Kunnallishallituksissa/-valtuustoissa rakennevaihtoehtojen esittelyt 3/2009 Valinnat rakennemallin päälinjauksista 3-4/2009, kjk, sh ja kunnat Tavoitemallin, toteuttamisohjelman ja seurannan suunnittelu ja hyväksyminen > 2009 loppu Muuta Seudullisten maapoliittisten periaatteet luonnosteltu Tutkimushankkeet: Tilattu TTY:ltä ”Kuvaus yhdyskuntarakenteen kehityksestä Tampereen seudulla ”. Osallistutaan korkeakouluyhteistyönä tehtävään ” Kauppakeskukset osana kestävää kulutusta ja kaupunkirakennetta”

3 Asuntopoliittinen ohjelma
Toimijana kaupunkiseudun asuntopoliittinen työryhmä ja konsulttina Sampo Ruoppila, NetEffect Hankkeen työsuunnitelma hyväksytty 2/2008 sh:ssa Väliraportti valmistunut 4/2008 Rakennemallin kasvutavoitteen mukaiset asuntotuotantotarve laskettu Asumisen seminaari järjestetty (mukana Helsingin seutu) Asumisen sosiaalisten kysymysten tukiryhmä käynnistynyt Tarkastelussa: ikäihmiset, mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset, vaikeavammaiset, päihdeongelmaiset, asunnottomat Eri rakennevaihtoehtoihin laadittu yleiskuvaukset asumisesta 11/2008 Rakennemallien vaikutusten arviointi asumisen näkökulmasta 12/2008-2/2009 Asuntopoliittisen ohjelman ja valtion kanssa tehtävän aiesopimuksen valmistelu käynnissä Ohjelman käsittely kjk:ssa, sh:ssa ja kunnissa samanaikaisesti rakennemallityön kanssa.

4 Liikennejärjestelmäsuunnitelma
Toimijana kaupunkiseudun Tase-suunnittelutyöryhmä ja konsulttina Markku Kivari Strafica Tase (Tampereen kaupunkiseudun liikenne 2025) 1. vaihe liikennepoliittinen ohjelma (2005), 2. vaihe joukkoliikennejärjestelmän vaihtoehdot (2007), 3. liikennejärjestelmäsuunnitelma (2007-) Työsuunnitelma yhteensovitettu rakennemallin kanssa Esiselvitys joukkoliikenteen seudullisesta järjestämisestä valmis 10/2008 Selvitysmies nimetty joukkoliikenteen seudullisen järjestämisen suunnitteluun 12/2008 Liikennejärjestelmävaihtoehtojen, erityisesti joukkoliikenteen, suunnittelu rakennevaihtoehtoihin tehty Rakennemallin liikenteellisten vaikutusten ja liikenteen energiankulutuksen arviointi 12/2008-2/2009 Liikennejärjestelmän käsittely kjk:ssa, sh:ssa ja kunnissa samanaikaisesti rakennemallityön kanssa. Muuta Lähijunaliikenteen lisäraiteiden maankäytölliset edellytykset selvitetty RHK:n kanssa.

5 Ilmastostrategia Toimijana kaupunkiseudun ilmastostrategiatyöryhmä ja konsulttina Raisa Valli Sito Käynnistynyt työohjelman hyväksymisellä 3/2008 Ilmastonmuutosta hillitsevän yhdyskuntarakenteen kriteerit laadittu rakennemallityön pohjaksi Kasvihuonekaasulaskennat käynnistetty Työpajat (2 kpl) järjestetty skenaariotyöskentelyn pohjaksi: yhdyskuntarakenne, energiantuotanto ja teollisuus Skenaarioiden laadinta ilmastonmuutoksen hillinnälle käynnissä skenaario 1:”Tehdään, mitä kansallinen strategia edellyttää” skenaario 2: ”Tehdään kaikki mitä voidaan = vahva kehittäjäote” skenaario 3: ”Riskit toteutuvat” Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen työ käynnistynyt yhteistyössä seudun teknisten johtajien kanssa Rakennemallien ilmastovaikutusten arviointi 12/2008-2/2009 Kansallisen ilmasto- ja energiastrategian valmistumisen seuranta Kansalaisaktivointia erityisesti Tampereen kaupungin toimesta Käynnistetty Ilmankos-hanke viestintää ja kansalaisosallistumista aktivoimaan, arjen ilmastotekoihin Seminaarisarja, teematyöpajat eri kohderyhmille ja asukasillat ym. lokakuu-alkuvuosi 2009 myös seudullisena

6 Palveluverkon suunnittelu
Toimijana kaupunkiseudun hyvinvointipalvelujen työryhmä ja konsulttina Sirpa Korhonen Efeko Seudun palveluverkkoselvitys valmistunut Sisältää nykyisen palveluverkon koonnin ja tulevien mahdollisuuksien tunnistamisen päivähoidossa, perusopetuksessa ja terveydenhuollossa. Raportti kjk ja sh 12/2008 Keskeisiä havaintoja Palveluverkon seudullista käyttöä rajoittaa nykyisen palvelutarjonnan riittämättömyys; toisille kunnille tarjottavaa ylikapasiteettia ei ole Tulevaisuudessa nähtävissä suuri investointarve Tunnistettu kuntien raja-alueet, joilla palvelujen yhteinen järjestäminen on tarkoituksenmukaista Käynnistetty keskustelu peruspalvelujen konseptoinnista eli lähipalvelujen, alueellisten palvelujen ja keskitettyjen palvelujen sisällön ja käsitteistön yhdenmukaistamisesta Yhteissuunnitteluvelvoite uusi toimintatapa Sovitaan menettely, jossa palvelujen suunnittelu tehdään yhteistyössä naapurikunnan ja kaavoituksen kanssa (tiimi). Kytketään menettelyyn kuntien kaavoituskatsauksen ja kuntien investointisuunnitelmien tietojen hyödyntäminen. Tavoitteena on päällekkäisten investointien välttäminen. Yleiskuvaukset peruspalveluiden toteuttamisesta eri rakennevaihtoehtoihin tehty Rakennemallien arviointi hv-palveluverkon näkökulmasta 12/2008-2/2009


Lataa ppt "Yhdyskuntasuunnitteluhankkeiden tilannekatsaus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google