Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tampereen kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteet Seutuhallituksen tavoiteseminaari 26.3.2008 Kuntajohtajakokous 15.4 2008 Maankäyttö- ja rakennetyöryhmä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tampereen kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteet Seutuhallituksen tavoiteseminaari 26.3.2008 Kuntajohtajakokous 15.4 2008 Maankäyttö- ja rakennetyöryhmä."— Esityksen transkriptio:

1 Tampereen kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteet Seutuhallituksen tavoiteseminaari 26.3.2008 Kuntajohtajakokous 15.4 2008 Maankäyttö- ja rakennetyöryhmä 29.4.2008 Seutuhallitus 29.5.2008

2 Tavoitekokonaisuus 1.Väestön kasvuun varaudutaan 2.Yhdyskuntarakennetta tiivistetään 3.Keskustoja kehitetään 4.Asuntotuotannon monipuolisuutta lisätään 5.Elinkeinoelämän kasvua tuetaan 6.Liikkumisen tapoja uudistetaan 7.Palvelujen saatavuutta yli kuntarajojen parannetaan

3 Yleistavoitteet Rakennemallin avulla vahvistetaan kaupunkiseudun kilpailukykyä ja tuetaan seudun elinkeinoelämän kehittymistä Kaupunkiseutua suunnitellaan toiminnallisena kokonaisuutena Suunnitelmien toteuttaminen varmistetaan laatimalla konkreettiset toteuttamisohjelmat ja aiesopimukset Kaupunkirakenteen kehittämisessä huomioidaan ilmastonmuutos sekä kansainvälistymiskehitys Seudun kulttuuriperintö ja historia huomioidaan Elinympäristön laatua ja esteettömyyttä kehitetään

4 1. Väestön kasvuun varaudutaan Kaupunkiseudulla luodaan edellytykset voimakkaalle kasvulle –Kokonaisväestö vuonna 2030 on 430 000 asukasta, lisäys nykytilanteeseen on n. 90 000 asukasta (20%:n kasvu) –Väestön ikääntyminen huomiodaan

5 2. Yhdyskuntarakennetta tiivistetään Rakennetta eheytetään ja tiivistetään –tiivistetään nykyisten taajamien ja keskusta-alueiden maankäyttöä –vahvistetaan joukkoliikennekäytävien maankäyttöä ja sijoitetaan tiivistä asutusta, kaupan alueita, palveluja ja toimistotyöpaikkoja joukkoliikennevyöhykkeille –parannetaan haja-asutuksen hallintaa –laaditaan yhteiset maapoliittiset periaatteet Arjen sujuvuutta edistetään –lomitetaan asumisen, palvelujen ja työpaikkojen toimintoja –luodaan viihtyisää ja esteetöntä kävely- ja pyöräily- ympäristöä –parannetaan seudun eri toimintojen saavutettavuutta

6 3. Keskustoja kehitetään Alueen keskusverkosto muodostetaan valtakunnanosakeskuksesta, kuntakeskuksista ja alakeskuksista Keskustoja elävöitetään ja niiden vetovoimaisuutta kehitetään –Päivittäin käytettäviä kaupallisia palveluja ohjataan kaupunkien ja kuntien keskustoihin –Tilaa vievä kauppa ohjataan keskitetysti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle –Uusia keskustojen ulkopuolisia kaupan suuryksiköitä ei maakuntakaavassa varattujen lisäksi osoiteta –Keskusta-asumisen tarjontaa lisätään –Keskustoihin sijoitetaan toimistoja

7 4. Asuntotuotannon monipuolisuutta lisätään Asuntotuotannossa varaudutaan 90 000 asukkaan väestönkasvuun. Asuinalueiden mitoituksessa otetaan huomioon oletettu väljyyskehitys. Asumisen ja asuntojen hallintamuotojen ja talotyyppien vaihtoehtoja lisätään ja monimuotoistetaan Sosiaalinen asuntotuotanto toteutetaan yhteisvastuullisesti seudulla Parannetaan asumisviihtyvyyttä kehittämällä seudullista ja paikallista viherverkostoa Suositaan maankäyttöä, joka mahdollistaa energiaa säästäviä ratkaisuja

8 5. Elinkeinoelämän kasvua tuetaan Toteutetaan kilpailukykyinen seudullinen yritysaluekokonaisuus –Työpaikka-alueita varataan määrällisesti riittävästi, sijainniltaan hyviltä paikoilta sekä laadultaan monipuolisesti erilaisiin tarpeisiin –Logistisesti parhaat alueet varataan toiminnoille, jotka aiheuttavat suuria ihmis- tai tavaravirtoja –Suunnittelussa otetaan huomioon yritysten muuttuvat tarpeet ja laajenemismahdollisuudet Työvoiman poistuman (n. xx xxx ) kattamisen lisäksi seudulla tavoitellaan n. 15 000-20 000 uutta työpaikkaa Vahvistetaan osaamisklustereiden menestymisen edellytyksiä Luodaan mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan ja uusien elinkeinojen syntyyn

9 6. Liikkumisen tapoja uudistetaan Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuuksia lisätään Henkilöautoliikenteen osuuden kasvu pysäytetään Raideliikennettä kehitetään Joukkoliikenne järjestetään tehokkaasti ja matkaketjuja sujuvoitetaan Luodaan mahdollisuuksia liikkumistarpeen vähentämiseen Lentoliikenteen edellytyksiä kehitetään

10 7. Palvelujen saatavuutta yli kuntarajojen parannetaan Kuntien raja-alueilla palvelut järjestetään yhteistyönä Palveluverkkoa hyödynnetään seudullisesti Lähipalveluissa tärkeää on hyvä saavutettavuus, alueellisissa ja keskitetyissä palveluissa kustannustehokkuus ja hyvät kulkuyhteydet Yhteistyötä toteutetaan sopimusperusteisesti ja alueellisina kokonaisuuksina Palveluissa luodaan yhteisiä periaatteita ja läpinäkyviä seudullisia käytäntöjä Palveluissa edistetään monituottaja-mallia Suuret ylikunnalliset hankkeet suunnitellaan, sijoitetaan ja toteutetaan yhteistyössä


Lataa ppt "Tampereen kaupunkiseudun rakennemallin tavoitteet Seutuhallituksen tavoiteseminaari 26.3.2008 Kuntajohtajakokous 15.4 2008 Maankäyttö- ja rakennetyöryhmä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google