Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tampereen kaupunkiseudun teknisten palveluiden seutuseminaari 23.3.2011 Nokian kaupunginjohtaja Tapani Mattila.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tampereen kaupunkiseudun teknisten palveluiden seutuseminaari 23.3.2011 Nokian kaupunginjohtaja Tapani Mattila."— Esityksen transkriptio:

1 Tampereen kaupunkiseudun teknisten palveluiden seutuseminaari 23.3.2011 Nokian kaupunginjohtaja Tapani Mattila

2

3 Valtuustojen strategiset päätökset kaupunkiseutuyhteistyöstä •Kaupunkiseudun strategia 2016, kesäkuu 2005 •Paras-kaupunkiseutusuunnitelma 2012, syyskuu 2007 •Yhdyskuntasuunnittelun hankekokonaisuus 2030, huhtikuu 2010 (rakennesuunnitelma, liikennejärjestelmäsuunnitema, asuntopoliittinen ohjelma ja ilmastostrategia) •Mal-aiesopimus 2011-201, tammikuu 2011 •Kaupunkiseudun strategia 2020, (nyt kuntien hyväksyttävänä)

4 Visio

5 1.Kunnat 2.Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 3.Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy 4.Yhteistyö alueen muiden toimijoiden kanssa Organisointi

6 Teema 1 Elinkeinot ja osaaminen Yhteistyön päämääränä on kaupunkiseudun kansainvälisen ja kansallisen vetovoiman vahvistaminen sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn edistäminen. Teema 2 Maankäyttö, asuminen ja liikenne Teema 3 Palvelut Yhteistyön päämääränä on varmistaa kestävä kasvu, taloudellinen yhdyskuntarakenne sekä arjen sujuvuus ja ilmaston muutoksen hillintä.. Palveluyhteistyön päämääränä on tarjota asiakkaiden tarpeiden mukaiset ja kustannustehokkaat palvelut sekä mahdollistaa valinnanvapaus asioimisessa.

7 Otteita seutuyhteistyön yleisistä tavoitteista •Seutuyhteistyön näkyvyys ja poliittisten päättäjien osallistaminen lisääntyvät •Seudulliset toimijat (TKSky ja Tredea) ovat aktiivisia yhteistyökumppaneita ja työnjaon kehittäjiä muiden aluekehitystoimijoiden suhteen •Kaupunkiseudun vaikuttaminen kansallisella tasolla lisääntyy ja edunvalvonnan työnjako toimijoiden kesken selkiytyy •Kaupunkiseudun rajoja ja kuntayhteistyön jäsenpohjaa arvioidaan sovittujen kriteerien kautta •Seutuyhteistyön toimivuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan vuoden 2012 loppuun mennessä ja tehdään tarvittavat omistajapoliittiset linjaukset

8 Otteita tekniselle sektorille asetetuista tavoitteista vuoteen 2014 •Tiivistävä rakentaminen lisääntyy •Seudun suurista infrahankkeista (jätevedenpuhdistamo, hyötyjätelaitos) tehdään sijoittamispäätökset/alueidenkäyttövaraukset •Kuntien energiatehokkuus paranee ja uusien energiamuotojen osuus kasvaa •Kuntalaisia aktivoidaan ilmastotekoihin •Vesihuollon seudullista järjestämistä koskevat päätökset on tehty •Yhteistyötä syvennetään mm. kiinteistöpalveluissa

9 Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimus Tampereen kaupunkiseudun kunnat, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat sopineet ensimmäisen laaja-alaisen MAL-aiesopimuksen 2.3.2011. Neuvotteluissa mukana myös työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö ja Pirkanmaan liitto. Sopimus on aluksi kaksivuotinen ja sillä ohjataan yhteisin toimenpitein kaupunkiseudun maankäyttöä, asuntotuotantoa ja liikennejärjestelmän kehittämistä tehokkaan ja kestävän kaupunkirakenteen suuntaan.

10 Onnistumisia teknisellä sektorilla kaudella 2006-2010 Strategiset suunnitelmat -Selvitys toimitilojen seudullisesta hallintomallista -Selvitys vesihuollon seudullisesta kehittämisestä ja hallintomallista Käytännön toteutukset -Tilahallinnon verkostoyhteistyö -Jäteveden keskuspuhdistamot (hankkeen seuranta) -Haja-asutusalueiden sako- ja umpikaivolietteiden keräys- ja käsittelyhanke -Seudullinen paikka- ja karttatiedon yhteiskäyttö Yhteistyösopimukset - Eläinlääkintähuollon seudullinen päivystys

11 •Seudullinen joukkoliikennelautakunta •Maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen aiesopimus 2011-2012 kuntien ja valtion kesken •Seudulliset maapoliittiset periaatteet •Maanhankinnan seudullinen seurantajärjestelmä •Suunnitelma seudullisen kansainvälisen koulun perustamisesta (FISTA) •Koulujen yhteiset työ- ja loma-ajat •Opettajien täydennyskoulutuksen koordinointi •Sopimus perusopetuksen kustannusten korvauksista •Sopimus päivähoitopalvelujen joustoista yli kuntarajojen Onnistumisia muilla sektoreilla kaudella 2006-2010

12 Onnistumisia… •Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen ja kriisiviestintä •Kaupunkiseudun EU-yhteystoiminta •Seudullinen elinkeinoyhtiö Tredea •Seudullinen maaseutuhallinto •Seudullinen tietohallintoyksikkö •Seudun yhteiset kilpailutukset perustietotekniikassa sekä puhelin- ja dataliikenteessä •Kuljetusten yhdistämiskeskus


Lataa ppt "Tampereen kaupunkiseudun teknisten palveluiden seutuseminaari 23.3.2011 Nokian kaupunginjohtaja Tapani Mattila."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google