Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kuntien sitoutuminen yhteiseen maankäyttöön Kokemuksia MAL-verkostosta Kokemuksia Tampereen kaupunkiseudulta Kimmo Kurunmäki, TkT projektipäällikkö 26.8.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kuntien sitoutuminen yhteiseen maankäyttöön Kokemuksia MAL-verkostosta Kokemuksia Tampereen kaupunkiseudulta Kimmo Kurunmäki, TkT projektipäällikkö 26.8.2010."— Esityksen transkriptio:

1 Kuntien sitoutuminen yhteiseen maankäyttöön Kokemuksia MAL-verkostosta Kokemuksia Tampereen kaupunkiseudulta Kimmo Kurunmäki, TkT projektipäällikkö 26.8.2010

2 MAL-verkostosta Alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) teemaverkosto 2010-2011 (  2013) www.tem.fi/koko 20 kaupunkiseutua Verkoston koordinaatio Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymässä Länsi-Uusimaa Salon seutu Turun seutu Hyvinkään-Riihimäen talousalue Hämeenlinnan seutu Lahden alue Kotkan-Haminan seutu Rauman seutu Porin seutu Etelä-Pirkanma Tampereen kaupunkiseutu Ylä-Pirkanmaa, Keuruu & Kaakkois-Pirkanmaa Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski –kehittämisvyöhyke Mikkelin seutu Vaasan seutu Pietarsaaren seutu Seinäjoen kaupunkiseutu Joensuun seutu Oulun seutu Kemi-Tornion alue

3 MAL-verkostosta Kaupunkiseutujen MAL-toiminnan ja suunnitelmien toteuttamisen tukeminen, yhteisten hankkeiden luonti ja toteutus, prosessien ja työkalujen kehittäminen, ohjauskeinojen monipuolistaminen, hyvien käytäntöjen levittäminen, kokonaisvaltaisen seudullisen suunnittelun vakiinnuttaminen, yhteydet valtioon ja valtion kehittämishankkeisiin… Mitä käytännössä? Seudullisesti hyväksyttyjä suunnittelun periaatteita, yhteisiä suunnitelmia (mm. rakennemallit), toteutuksen seurantaa. Verkostossa yhdessä sovellettuja indikaattoreita ja mittareita, kustannusvertailuja, prosessi- ym. malleja kootusti, vertaistukea Kärkiteemat: yhdyskuntarakenne ja palveluverkko, seudullinen maankäyttöpolitiikka, kaupunki-maaseutu, kuntayhteistyö

4 Teemat Yhdyskuntarakenne ja palveluverkko Julkiset palvelut ja kauppa, arjen sujuvuus, energiatehokkuus, eheää rakennetta tukeva liikennejärjestelmä Seudullinen maankäyttöpolitiikka Seudullinen maapolitiikka, paikallinen toteutus Hajarakentamisen hillintä, täydennysrakentaminen ja keskustojen kehittäminen Asumisen monimuotoisuus, yhteisvastuull. asuntopol. Kaupunki-maaseutu -koheesio Kasvualueet, pikkukaupungit, kylät Erilaistuvat asumisen tarpeet Väestön ikääntyminen, palvelujen jakelu Loma-asumisen seudullinen yhteensovittaminen Kuntayhteistyö Seudullisen MAL-toiminnan organisointi Päätöksenteko, sitoutuminen, toteutus Suhde maakuntasuunnitteluun/-kaavoitukseen Kaupunkipolitiikka, -kilpailu ja kasvun kustannusten jakaminen; good governance Esim. KARA ARTTU-YKS KEHTO-foorumi Kestävä yhdyskunta Esim. Kuntaliitto: maapol. MAL-aiesopimus- prosessit Esim. DEMO New Bridges Kyläkaavoitus Esim. ARTTU-YKS STRASI PARAS-kps MAL-verkostoMAL-verkosto koordinointikoordinointi Hyvät käytännöt Työpaketit Tukivälineitä Tutkimus- ja selvityshankkeita Hyvät käytännöt Tukivälineitä Tutkimus- ja selvityshankkeita Hyvät käytännöt Tukivälineitä Tutkimus- ja selvityshankkeita Hyvät käytännöt Tukivälineitä Tutkimus- ja selvityshankkeita Kytkökset muihin hankkeisiin – yhteistyö, tuotosten hyödyntäminen ohjausryhmäohjausryhmä

5 MAL-toiminnan haasteista kaupunkiseuduilla Keskeisenä nousee esiin luottamushenkilöiden sitouttaminen resurssipula, erityisesti pienet seudut ja pienet kunnat isommalla seudulla vakiintuneiden yhteistyörakenteiden puute  vuorovaikutuksen vähäisyys Toiminnan järjestelmällinen organisointi ja resursointi seututasolla. Mikä on se yhteistyön muoto, joka parhaiten pystyy tuottamaan hyötyjä seudulle/kunnille? motivaation ylläpitäminen mikä on seudulle hyväksi, mikä on kunnalle hyväksi?  intressipuntarointi monia MALin sisällöllisiä haasteita, kuten maapolitiikka, hajarakentaminen, palveluverkko, joukkoliikenteen kehittäminen, asuntotuotannon monimuotoisuus… Kysely talvella 2010 Pitkäjänteinen toiminta, onnistumisten (välillä epäonnistumisten kautta) polku avaa tilaa seudulliselle yhteistyölle.

6 MALlikortit suunnittelun ja yhteistyön tueksi Parhaillaan valmistelussa lähes 30 aihepiiristä MALlikortti, johon kootaan: Aihepiirin toteutetut hankkeet Käynnissä ja suunnitteilla olevat hankkeet Verkostossa aiheeseen tuotettu materiaali Aiheen erityisasiantuntijatietoja Muuta aineistoa aiheesta koottuna MALlikorttien aiheet seutujen käytännöistä nousseita esimerkkejä ja tarpeita  Aineistosta nostetaan hyviä ja kiinnostavia keissejä verkoston keskusteluun ja kehittelyyn MALlikorttien pankki avattu verkoston extranetissä 26.8.2010

7 Esimerkki MALlikortista: SEUTUJEN YLEISKAAVAT JA RAKENNEMALLIT Maank ä yt ö n, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseksi laaditut seudulliset yleiskaavat tai rakennemallit. TOTEUTETTUJA  Joensuun seudun yleiskaava 2020 (Joensuun seutu) Joensuun seudun yleiskaava 2020  Oulun seudun yleiskaava (Oulun seutu) Oulun seudun yleiskaava  Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030 (Tampereen kaupunkiseutu) Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030  Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040 (Lahden kaupunkiseutu) Lahden kaupunkiseudun rakennemalli  Jyv ä skyl ä n seudun rakennemalli (Jyv ä skyl ä n seutu) Jyv ä skyl ä n seudun rakennemalli  Pietarsaaren seudun aluerakennesuunnitelma JASU (skenaariotarkasteluun perustuva maank ä ytt ö malli, tavoitevuosi on 2030). (Pietarsaaren seutu) Pietarsaaren seudun aluerakennesuunnitelma JASU  Uudenmaan ja It ä -Uudenmaan rakennemallit 2035 Uudenmaan ja It ä -Uudenmaan rakennemallit 2035  Uudenmaan ja It ä -Uudenmaan rakennemallien arviointi Uudenmaan ja It ä -Uudenmaan rakennemallien arviointi  Oulun seudun yleiskaavan soveltamisohjeet Oulun seudun yleiskaavan soveltamisohjeet  Jyv ä skyl ä n seudun rakennemalliin liittyv ä tietopankki Jyv ä skyl ä n seudun rakennemalliin liittyv ä tietopankki K Ä YNNISS Ä TAI SUUNNITTEILLA OLEVIA  Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 (Turun seutu) Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035  Jyv ä skyl ä n seudun maank ä yt ö n rakennemalli (Jyv ä skyl ä n seutu) Jyv ä skyl ä n seudun maank ä yt ö n rakennemalli  yleiskaavan toteutusohjelma (Joensuun seutu)  kuntien (nelj ä kuntaa) yhteinen yleiskaavojen kilpailutus, jossa on selvitysten osalta my ö s seudullisia kaikkia kuntia koskevia osioita (Porin seutu)  seudullinen kaavoituskatsaus (Porin seutu)  Yhteisty ö ss ä laadittavat osa-yleiskaavat (Lahden seutu)  Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelman kuntakohtaiset toteuttamisohjelmat ja seudullinen seurantaj ä rjestelm ä (Tampereen kaupunkiseutu)  Mikkelin kaupunkiseudun rakennemalli (Mikkelin seutu)  Rauman maank ä yt ö n strateginen visio 2025 Rauman maank ä yt ö n strateginen visio 2025  Koillis-Suomen strateginen yleiskaava (Kuusamo. Posio, Salla, Taivalkoski). Koillis-Suomen strateginen yleiskaava VERKOSTON MATERIAALIA AIHEESTA  ei toistaiseksi saatavilla ASIANTUNTIJAT  ei toistaiseksi nimettyj ä asiantuntijoita AIHEESTA MUUALLA  Aluerakenteen muodostamismenetelm ä t. Metropolialueen kest ä v ä aluerakenne-projekti (METKA).Aluerakenteen muodostamismenetelm ä t  Kest ä v ä n aluerakenteen kriteerit. Metropolialueen kest ä v ä aluerakenne-projekti (METKA).Kest ä v ä n aluerakenteen kriteerit.  Kivari, M., Voltti, V., Heltimo, J. & P. Moilanen (2007) Asuinalueen tyypin ja sijainnin vaikutus ihmistenAsuinalueen tyypin ja sijainnin vaikutus ihmisten liikkumiseen.liikkumiseen. Tiehallinnon selvityksi ä. 28/2007.  Kuntaliitto: kaupunkiseutujen maank ä yt ö n, asumisen, liikenteen ja palveluiden seudullisen yhteisty ö n hyvi ä k ä yt ä nt ö j ä vuodelta 2007kaupunkiseutujen maank ä yt ö n, asumisen, liikenteen ja palveluiden seudullisen yhteisty ö n hyvi ä k ä yt ä nt ö j ä vuodelta 2007

8 Esimerkki MALlikortista: HAJARAKENTAMINEN Hajarakentaminen, haja-asutusalueet, hajarakentamisen ohjaus, hajarakentaminen ja kuntatalous, palvelut haja-asutusalueilla TOTEUTETTUJA  Oulun seudun hajarakentamisselvitys (Oulun seutu) Oulun seudun hajarakentamisselvitys  Asemakaavojen ulkopuolisen asuntorakentamisen vaikutukset Oulun seudulla vv. 2000-2001. Oulun seutukunta, Oulu 2003.  Ympäristöministeriön kyläkaavoitushanke ; M ä ntt ä -Vilppulan Pohjaslahti (Yl ä -Pirkanmaa) Ympäristöministeriön kyläkaavoitushanke KÄYNNISSÄ TAI SUUNNITTEILLA OLEVIA  Tampereen kaupunkiseutu, hajarakentamisen kustannusselvitys VERKOSTON MATERIAALIA AIHEESTA Hajarakentamispäivä 10.5. Suunnittelutarveratkaisut Tampereen kaupunkiseudulla. (Leena Stranden) Tampereen pohjoinen suuralue. (Kiveliö-Lukka) Hajarakentamisen hallinnan tilanne Oulun seudulla (Markku Uusimaa) Hajarakentaminen Kuopiossa. (Romppanen) Hajarakentamisen ohjaus Jyväskylässä. (Jarmo Matikainen) Hajarakentaminen seutuyhteistyössä (Ritva Laine) Hajarakentamispäivän keskustelumuistio ASIANTUNTIJAT  AIHEESTA MUUALLA Luettavissa internetistä:  Harkitsetko kodin rakentamista haja-asutusalueelle? Pientalorakentajille suunnattu opas. Harkitsetko kodin rakentamista haja-asutusalueelle?  Helminen, V. & M. Ristimäki. (2007) Kaupunkiseutujen haja-asutusalueen väestömuutokset Suomessa 1980-2005. Suomen ympäristö 9/2007, Rakennettu ympäristö, 72 s. Ympäristöministeriö.Kaupunkiseutujen haja-asutusalueen väestömuutokset Suomessa  Helminen, V. & M. Ristimäki. (2008). Kyläasutuksen kehitys kaupunkiseuduilla ja maaseudulla. Suomen ympäristö 24/2008, Rakennettu ympäristö, 92 s. Ympäristöministeriö.Kyläasutuksen kehitys kaupunkiseuduilla ja maaseudulla.  Julkisen liikenteen palveluiden turvaaminen haja-asutusalueilla. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 49/2008. Julkisen liikenteen palveluiden turvaaminen haja-asutusalueilla  Kononen, A. (2005). Haja-asutusalueen lupahallinto. Alueidenkäytön neuvottelupäivä 6.9.2005.Haja-asutusalueen lupahallinto.  Kononen, A. & A. Pihala (2007). Yhdyskuntarakenne hajautuu kehyskuntien maaseutualueilla – onko kaavoituksella keinoja sen hallintaan? Maankäyttö 2/2007.Yhdyskuntarakenne hajautuu kehyskuntien maaseutualueilla – onko kaavoituksella keinoja sen hallintaan?  Koski, K. (2008). Kuntatalous ja yhdyskuntarakenne (selvitys / raportti). Suomen ympäristö 42/2008. Ympäristöministeriö.Kuntatalous ja yhdyskuntarakenne  Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen ohjaus rannoilla. Luonnos 30.12.2003. Ymp ä rist ö ministeri ö. Maankäytön suunnittelu ja rakentamisen ohjaus rannoilla  Urban growth boundary (UGB). What is it? Why do we need it? State government of Victoria, Department of Sustainability and Environment. Urban growth boundary (UGB). What is it? Why do we need it?  Valtiontalouden tarkastusvirasto (tiedote 3.6.2010): Hajarakentamisesta aiheutuu merkittäviä kustannuksiaHajarakentamisesta aiheutuu merkittäviä kustannuksia  Viekö hajarakentaminen kuntaa vai kunta hajarakentamista? Tietoa hajarakentamisesta päättäjille. Viekö hajarakentaminen kuntaa vai kunta hajarakentamista? Tietoa hajarakentamisesta päättäjille.  Yhdyskuntarakenne eheäksi - ajateltavaa kuntapäättäjille. Suomen kuntaliitto 2006. Yhdyskuntarakenne eheäksi - ajateltavaa kuntapäättäjille.  Yhdyskuntarakenteen ohjauksen kehittämistyöryhmä (2004). Yhdyskuntarakenteen ohjauksen kehitt ä misohjelma. Jne.Yhdyskuntarakenteen ohjauksen kehitt ä misohjelma.

9 Rakennemallit kaupunkiseuduilla Rakennemallit ovat strategisia suunnitelmia ≠ kaikenkattavuus, yleispiirteisyys (vaikkakin ovat MAL-kokonaisvaltaisia) = tärkeät valinnat, linjaukset, kärjet, potentiaalit = integroitua toimintaa, yhteistyötä toimialojen välillä, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä, kuntien välillä  ehkäisee kuilujen muodostumista Yhteistyön vakiinnuttaminen lisää keskinäistä luottamusta ja henkilöiden ja organisaatioiden sitoutumista yhteisiin aloitteisiin. Yhteistyössä on investoitava aikaan.

10 Vuorovaikutus – luottamus – motivaatio – sitoutuminen Konkretia lisää sitoutumista ”Rakennemallityön varsinaisena tavoitteena ei pitäisi olla itse mallin tuottaminen, vaan strategisten käytäntöjen mahdollistaminen seudun ja kuntien tasoilla. Rakennemallin tulisi toimia strategisen arvioinnin välineenä kuntien operatiivisille maankäyttöratkaisuille. […] Liian helposti käy niin, että rakennemallille annetaankin rooli kuntien maankäyttöpolitiikoista irrallisena ’seutuvisiona’, jolla ennemminkin pyritään hyväksyttämään kuntien päätösten koordinoimattomuutta kuin edesauttamaan seudullista koordinointia.” (Raine Mäntysalo) Arvio PARAS-kaupunkiseutusuunnitelmien toteuttamisen etenemisestä, 4/2009: hankalat kysymykset siirretään usein syrjään (maapolitiikka, yhteisvastuullinen asuntopolitiikka), eli ne asiat, joissa on vaikeinta löytää yhteisymmärrystä ja sitä kautta sitoutumista

11 Vuorovaikutus – luottamus – motivaatio – sitoutuminen Suunnitelmista toteutukseen: luottamushenkilöiden sitoutuminen ei riitä, tarvitaan toteutusta = yhteys viranhaltijoihin, yhteisöihin, yrityksiin työkaluja suunnittelijoille hankkeet, toimenpiteet seuranta

12 Tieto lisää sitoutumista. Ratkaisujen on näytettävä hyvältä näistä kolmesta näkökulmasta: (Ympäristöministeriö, STRASI-hanke, Olli Maijala 19.5.2010)

13 Tampereen kaupunkiseutu: rakennesuunnitelma Maankäytön rakenne- suunnitelma Palvelu- verkko Asunto- tuotanto Elinkeinot Ilmaston muutoksen hillintä Liikenne- järjestelmä

14 Muodollinen käsittely: seututoimisto (kuntayhtymäorganisaatio) koordinoi konsultti työsti yhdessä seudun asiantuntijaryhmien kanssa asiantuntijaryhmät valmistelivat kuntajohtajien kokoukseen kuntajohtajat päättivät palauttaa jatkotyöstöön tai viedä seutuhallitukselle seutuhallitus päätti kunnat päättivät  4-5/2010 Paljon kohtaamisia, lukuisia työryhmäkokouksia, luonnosten kommentointikierroksia… ”Hallinnan infrastruktuuri”, tunnistettavat kasvot toiminnalle  luottamusta ja sitoutumista  viranhaltijat, luottamushenkilöt  konsultit seutuorganisaation koordinoimina Kuntayhtymä seudullisena koordinoivana organisaationa ja resurssien kokoajana, asiantuntijatyöryhmät (kuntien viranhaltijat + seututoimiston as.tuntija) erittäin aktiivisina työrukkasina. Liikenne- järjestelmä Tampereen kaupunkiseutu: rakennesuunnitelma

15

16 Kriittinen vaihe: suunnitelmasta toteutukseen Rakennesuunnitelman kuntakohtaiset toteuttamisohjelmat, hyväksyttäviksi 2010 lopussa Seuranta seututasolla, seurannan mittareiden täsmentäminen käynnissä Liitos MAL-aiesopimuksen toteuttamiseen Tahtotila muodostunut yhteisiksi koetuista haasteista ja voimavarojen kokoamisesta.

17 MAL-verkosto Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Satakunnankatu 18 A, 33210 Tampere www.tampereenseutu.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi p. 040 579 3396 Suunnittelija Marja Uusivuori marja.uusivuori@tampereenseutu.fi p. 040 195 2852


Lataa ppt "Kuntien sitoutuminen yhteiseen maankäyttöön Kokemuksia MAL-verkostosta Kokemuksia Tampereen kaupunkiseudulta Kimmo Kurunmäki, TkT projektipäällikkö 26.8.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google