Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)"— Esityksen transkriptio:

1 joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)
Paikallisliikenneliiton vuosikokousseminaari Matti Lahdenranta

2 Seutu laajenee: Pääkaupunkiseudusta Helsingin seutuun
Pornainen Kerava Sipoo Järvenpää Tuusula Nurmijärvi Mäntsälä Hyvinkää Helsinki Vantaa Espoo Kirkko- nummi Vihti Kauniainen Seutu nähdään tänään huo- mattavasti laajempana kuin vielä 10 vuotta sitten: PLJ (PKS:n Liikenne-järjestelmäsuunnitelma) on nyt HLJ (Helsingin Seudun Liikennejärjes-telmäsuunnitelma) Myös joukkoliikenne tullaan organisoimaan seudullisena

3 Miksi seudullinen joukkoliikenneorganisaatio?
Toimiva liikennejärjestelmä on Helsingin seudun keskeinen kilpailuvaltti kansainvälisessä kilpailussa Helsingin seudun liikenneongelmat eivät ole vain pääkaupunkiseudun sisäisiä vaan ne on ratkottava yhdessä Toimiva liikennejärjestelmä edellyttää korkeaa joukkoliikenteen kulkumuoto-osuutta koko seudulla – ei vain pääkaupunkiseudulla Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden nostaminen edellyttää integroitua joukkoliikennejärjestelmää – siksi tarvitaan koko seudun kattava joukkoliikenneorganisaatio

4 Seudullisen joukkoliikenneorganisaation kehittäminen – ratkaiseva päätös v. 2006:
Kaupunginjohtajien kokous ( ) ja PKS-neuvottelu-kunnan koordinaatioryhmä ( ) asettivat työryhmän, jolle annettiin seuraava toimeksianto: Järjestelyn tavoitteena on, että joukkoliikenne järjestetään seudullisesti toimivaksi ja taloudellisesti tehokkaaksi kokonaisuudeksi. Työryhmän tulee tehdä nykyisen järjestelmän kokonaisarviointi. Joukkoliikenneorganisaation kokonaisarvioinnissa tarkastellaan myös vaihtoehtoa, jossa kokonaisvastuu joukkoliikenteen järjes-tämisestä olisi kuntien yhdessä omistamalla yhtiöllä. Arviointi toteutetaan siten, että sen pohjalta käynnistetään joukkoliikennejärjestelmän uudelleen järjestelyt vuoden 2007 loppuun mennessä.

5 Seudullisen joukkoliikenneorganisaation valmistelun eteneminen 2006 - 2007:
Apulaiskaupunginjohtajatason ryhmä työskentelee tiiviisti apul.kj. Saurin johdolla elokuuhun 2007 asti ja päätyy erimieliseen näkemykseen: Helsinki ajoi seudullista yhtiötä, joka olisi paitsi hoitanut tilaaja- ja suunnittelutoiminnot myös hoitanut raitiovaunu- ja metroliikenteen operoinnin Muut kunnat halusivat rakentaa seudullisen organisaation nykyisen YTV:n pohjalle Kaupunginjohtajat päätyvät joulukuussa 2007 yhteiseen näkemykseen siitä, miten joukkoliikenne tulee järjestää.

6 Kaupunginjohtajien ratkaisumalli
YTV:n ja HKL:n nykyiset joukkoliikenteen suunnittelu – ja tilaajatoiminnot yhdistetään -> Uusi organisaatio YTV:n jätehuolto sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien nykyiset vesi- ja viemärilaitostoiminnot yhdistetään -> Organisaatio rakennetaan YTV:n pohjalle Uudelleenjärjestelyt tehdään viiveettä, tavoiteaikataulu Valmistelutyötä varten asetettiin työryhmä, jonka toiminta käynnistyi vuoden alussa Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri Helsingistä

7 Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestäminen ratkaisumallin mukaan
Uusi Helsingin seudun joukkoliikenteen tilaajaorganisaatio Jäseninä kaupungit/ kunnat (-> avoin seudun muille kunnille) ja valtio. Organisaatio hoitaa PLJ:n. Päätösvalta joukkoliikennepalvelujen todellisen käytön mukaisessa suhteessa, Helsinki enintään 50 %. Kaupunkien omistamat bussivarikot yhdistetään yhteiseen organisaatioon. Selvitetään yhteistyössä valtion kanssa raideliikenneinfrastruktuurin rahoitusmalli siten, että se käsittää myös olemassa olevan infra-struktuurin ja kaikki raideliikennemuodot. Selvitetään liityntäpysäköinnin järjestäminen Helsingin seudulla

8 Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) toimialue ja tehtävät:
Kuntayhtymä toimii joukkoliikennelain mukaisena toimivaltaisena viranomaisena. Kuntayhtymä vastaa toimialueensa joukkoliiken-teen suunnittelusta ja järjestämisestä sekä liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Toimialue kattaa jäsenkuntiensa joukkoliikenteen, junaliikenteen osalta VR:n pääkaupunkiseudun lähiliikenteen.

9 HSL:n tehtävänä on mm: Suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikenne-kokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä Vastata jäsenkuntiensa liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta Vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta Hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmät sekä liikenteen taksat Vastata matkalippujen tarkastuksesta Hankkia toimialueensa bussi -, raitiovaunu -, metro-, lautta - ja lähijunapalvelut Osallistua joukkoliikenteen infran kehittämis- ja ylläpitoinvestointien suunnitteluun yhdessä kuntien ja asianomaisten muiden tahojen kanssa

10 HSL:n valmistelun organisointi
Ohjausryhmä (pj. Pekka Sauri) Koostuu apulaiskaupunginjohtajatason edustajista Ohjaa kaupunkien osalta valmistelua, tekee kaikki merkittävät päätökset Hankeryhmä (pj. Matti Lahdenranta) Valmistelee ohjausryhmälle esiteltävät asiat Valmisteluryhmä (pj. Matti Lahdenranta) Vastaa hankkeen konkreettisesta valmistelusta Valmistelee hankeryhmälle siteltävät asiat Projektiryhmät (11 kpl) Valmistelevat eri toiminta-alueiden osalta käytännön tason suunnitelmat

11 Taustaa: PKS:n joukkoliikenteen tunnuslukuja v. 2007

12 Valmistelun tilanne 19.3.2009 Aikataulutavoite 1.1.2010 pitää
Perussopimus, jossa määritellään tilaajaorganisaation toiminnan puitteet on hyväksytty valtuustoissa joulukuussa 2008 Valtio ilmoittanut, että se ei tule olemaan mukana HSL:ssa Kerava ja Kirkkonummi tulevat olemaan mukana HSL:ssa heti alusta lähtien Päätösvalta määräytyy asukaslukujen suhteessa Konkreettinen valmistelu käynnissä, vetovastuu Helsingillä Strategia valmisteilla; strategian pohjalta päätetään minkälai-nen organisaatio parhaiten toteuttaa asetettuja tavoitteita Sidosryhmäkierros meneillään: Tavoitteena sidosryhmien näkemysten saanti strategian valmistelulle

13 Kevään työohjelma - tilanne 19.3.
Strategia viimeistellään maaliskuussa -> Ohjausryhmän 1. käsittely 23.3., hyväksyminen 27.4. Projektiryhmät jatkavat työtään Strategian valmistuttua valmisteluryhmä alkaa työstämään organisaation rakennetta -> Luonnos esitellään ohjausryhmälle 27.4. Työpajat koko henkilöstölle (n. 300 henkilöä / 8 työpajaa) huhti-toukokuussa Projektiryhmien pohjalta luodaan perustamisryhmät toukokuun alussa, ryhmien työnjakoon/nimiin sekä koostumuksiin tullee muutoksia Asiat, jotka ratkaistava ennen kesälomia viedään ohjausryhmän ratkaistaviksi 4.6. Kuntayhtymä perustetaan ennen Juhannusta

14 Lakivalmistelu - tilanne 19.3.
Valmistelu etenee niin, että hallituksen esitys eduskunnalle annettaneen 5/2009 ja laki tulee voimaan – Lakiin perustuva yhteistyövelvoite tulee koskemaan: – jätehuollon järjestämiseen liittyviä tehtäviä sekä – joukkoliikenteen osalta liikennejärjestelmää ja joukkoliikennettä koskevien suunnitelmien laadintaa, joukkoliikenteen liikennepalveluiden suunnittelua ja hankintaa sekä joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmää sekä taksoja – Yhteistoimintavelvoite edellyttää kuntayhtymien perustamista jätehuollon ja joukkoliikenteen järjestämistä varten – Muut kunnat voivat tulla kuntayhtymän jäseniksi vapaaehtoisuuden pohjalta – YTV:n nykyinen omaisuus siirretään perustettaville HSL-kuntayhty- mälle ja ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle niin, että kuntayhtymissä YTV:ltä tuleva omaisuus jakaantuu kunkin YTV-kunnan pääoma- sijoituksiksi YTV-omaisuuden jakoperiaatteiden mukaisesti

15 Joukkoliikenteen uudelleenorganisointi
Nykyinen YTV HKL HKL Suunn. yks. HKL-Infra YTV Liikenne HKL-Rv HKL-Metro Bussiliikenne VR-Lähiliikenne SLOy Helsingin Seudun Liikenne HSL HKL alkaen HKL-Infra HKL-Rv HKL-Metro Bussiliikenne VR-Lähiliikenne SLOy

16 Helsingin Seudun Liikenne
HSL on uusi organisaatio, jonka tulee olla toimintatavoiltaan, toimintakulttuuriltaan ja tuloksiltaan nykyisiä organisaatioita parempi! Avainsana: Kumppanuuksien kehittäminen

17 Hyvää järjestelmää on hyvä kehittää

18 HSL:n perustehtävä HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet ja luo edellytykset viihtyisälle ja elinvoimaiselle Helsingin seudulle


Lataa ppt "joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google