Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tampereen kaupunkiseudun taajamarakenne ja työssäkäyntialue

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tampereen kaupunkiseudun taajamarakenne ja työssäkäyntialue"— Esityksen transkriptio:

1 Tampereen kaupunkiseudun taajamarakenne ja työssäkäyntialue
Olli Maijala / ympäristöministeriö

2 Olli Maijala / ympäristöministeriö
Olli Maijala / ympäristöministeriö

3 Olli Maijala / ympäristöministeriö
Tampereen seudun kaupunkiseutusuunnitelma suunnitelman ja arvioinnin lähtökohtia Seudulla on useamman vuoden perinne seutuyhteistyöstä, seutustrategia 2005 ja kaupunkiseudun kuntayhtymä. Kaupunkiseutusuunnitelmassa yhteistyö näkyy – arvio on kokonaisuutena hyvin myönteinen Seudun erityisinä haasteina yhdyskuntarakenteen hallinta sekä kulkemistarpeen vähentäminen ja joukkoliikenteen käytön lisääminen tilanteessa, jossa seudun väestö kasvaa voimakkaasti etenkin kehyskunnissa ja sen seurauksena myös liikenne kasvaa nopeasti. Haasteisiin vastaamiseen esitetty suunnitelmassa hyvät keinot. Arvioinnissa on painotettu erityisesti maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden järjestämisen yhteensovittamista ja yhteisvastuullisuutta asuntopolitiikassa. Näillä on erityistä merkitystä seudun toiminnallisen kokonaisuuden ja kuntien välisen kilpailun hallinnassa. Olli Maijala / ympäristöministeriö

4 MALP yhteensovittaminen (1)
Suunnitelmassa esitetään erittäin laaja-alaista ja kokonaisvaltaista seudullista yhteistyötä. Seudulle aiotaan laatia samanaikaisesti - seudullinen rakennemalli - asunto-ohjelma - liikennejärjestelmäsuunnitelma - palveluverkkoselvitys - ilmastostrategia - elinkeinostrategia Vahvuutena on, että eri suunnitelmien ja ohjelmien laadinta kytketään toisiinsa. Kokoavana tekijänä toimii rakennemallityö. Keskinäisvaikutussuhteet ja tältä kannalta keskeiset työvaiheet on myös aikataulullisesti mietitty; esim: - rakennemallivaihtoehtojen vaihtoehtoiset liikennejärjestelmät - rakennemallivaihtoehtojen ilmastovaikutukset - palveluverkkoselvityksen esitysten vaikutusten arviointi rakennemallivaihtoehdoissa Olli Maijala / ympäristöministeriö

5 MALP yhteensovittaminen (2) kehittämistarpeita
Rakennemallin heikkoutena on, että yhteisiin suunnitelmiin edetään kuntakohtaisten kehityskuvien laadinnan kautta. Yhteisen näkemyksen saavuttaminen voi tällöin olla vaikeaa. Kriittinen kohta haasteisiin vastaamisessa on rakennemallityön vaikutusten arviointivaiheen onnistuminen: - tässä viimeistään kaikkia eri suunnitelmia ja ohjelmia tarkastellaan kootusti - tehdään keskeiset linjaukset yhdyskuntarakenteen, asumisen, liikennejärjestelmän ja kaupan sijoituksen sekä osittain myös palveluyhteistyön osalta. Seudun joukkoliikenteen järjestämisen kannalta seudullisen joukkoliikenneorganisaation muodostaminen on tärkeää. Hajarakentamisen hallintaa ei ole suunnitelmassa erikseen käsitelty. Yhteisiä maapoliittisia linjauksia ei ole esitetty tavoitteeksi. Olli Maijala / ympäristöministeriö

6 Olli Maijala / ympäristöministeriö
Haja-asutusalueille vuosina valmistuneiden asuntojen määrä ja osuus kaikista 5 vuoden aikana valmistuneista asunnoista Olli Maijala / ympäristöministeriö

7 Yhteisvastuullisuus asuntopolitiikassa
Asunto-ohjelmassa myönteistä, että siinä tullaan paitsi määrittelemään - asuntojen kunnittaiset ja asuntotyypittäiset tuotantotavoitteet sekä tonttitarjonta, myös - huomioimaan erityisryhmien asumispalvelujen järjestäminen Vuokrataloyhteistyötä ei kuitenkaan esitetä. Se voisi auttaa yhteisten asuntopoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. Myös asunto-ohjelman heikkoutena on, että yhteisiin suunnitelmiin edetään kuntien omien tavoitteiden kautta. Yhteisen näkemyksen saavuttaminen voi olla vaikeaa. Olli Maijala / ympäristöministeriö

8 Palvelujen rajat ylittävän käytön lisääminen
Tällä hetkellä seudulla on yksittäisiä sopimuksia päivähoito- ja koulupalvelujen rajat ylittävästä käytöstä. Käyttömahdollisuuksien lisäämistä jatkossa selvitetään kattavasti keskeisimpien peruspalvelujen osalta. Palveluverkkoselvityksessä määritellään toimenpide-esitykset tätä koskien perusopetuksen, päivähoidon ja perusterveydenhuollon osalta. Koska vasta suunnitellaan, ei päätöksiä käytön mahdollistamisesta ole vielä olemassa. Asiaa hankaloittaa se, että suunnitelmakunnat tulevat ilmeisesti kuulumaan kolmeen eri yhteistoiminta-alueeseen, kaksi kuntaa aikoo järjestää palvelunsa itse ja yhden osalta tilanne on vielä avoin. Nykymuodossaan ratkaisut eivät tue puitelain tavoitetta palvelujen paremmasta kuntarajat ylittävästä käytöstä. Olli Maijala / ympäristöministeriö

9 Sitoutuneisuus yhteistyöhön
Suunnitelmien toteutumista edistää se, että niihin liitetään seudulliset toteuttamisohjelmat ja/tai aiesopimukset, joissa toimenpiteet (myös palvelut ja infrastruktuuri) aikataulutetaan ja vastuutetaan. Kaikkien suunnitelmien toteuttaminen on jo käynnistynyt (ilmastostrategiatyökin?) ja aikataulu on ripeä, määrä valmistua kevääseen 2009 mennessä. Toteuttamista tukee resurssointi (ns. hanke-/seuturaha) ja yhteistyön organisointi seutuhallinnon kautta. Yhteistyön kehittäminen suunnitelma-alueen ulkopuolelle jääneiden seudun kuntien kanssa on perusteltua. Olli Maijala / ympäristöministeriö

10 Olli Maijala / ympäristöministeriö
Pirkanmaa Virrat Kihniö Kaupunkiseutusuunnitelman tekoon osallistuneet kunnat Parkano Yhdistyminen 2009, kv tai VN päätös Vilppula Mänttä Yhdistyminen 2009 ja 2007 Ruovesi Kuru Yhdistyminen 2007 Ikaalinen Juupajoki Yhdistyminen 2005 Ylöjärvi Orivesi Hämeenkyrö Tampere Ylöjärvi ja Kuru yhdistyvät , mutta liitos ei ole yhdyskuntarakenteen kannalta merkittävä. Mouhijärvi Kuhmalahti Nokia Kangasala Pirkkala Vammala Äetsä Lempäälä Pälkäne Vesilahti Valkeakoski Akaa Punkalaidun Kylmäkoski Urjala Olli Maijala / ympäristöministeriö

11 Kaupunkiseutusuunnitelmien ranking-lista
KPS-pisteet ja kuntaliitospisteet Väestö yli 500 000 KPS-pisteet Kuntaliitospisteet yhteensä Helsingin seutu Väestö – Tampereen seutu Lahden seutu Oulun seutu Turun seutu Väestö alle Joensuun seutu Jyväskylän seutu Kouvolan seutu Kuopion seutu Hämeenlinnan seutu Lappeenrannan seutu Länsi-Uusimaa Kokkolan seutu Seinäjoen seutu Kotkan seutu Mikkelin seutu Porvoon seutu Vaasan seutu Olli Maijala / ympäristöministeriö

12 Olli Maijala / ympäristöministeriö
Tampereen seutu Maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden järjestämisen yhteensovittaminen 8 Yhteisvastuullisuus asuntopolitiikassa 10 Palveluiden rajat ylittävän käytön lisääminen 4 Kaupunkiseutusuunnitelmien toteuttaminen ja sitoutuneisuus yhteistyöhön Ohjausvälineet Kuntaliitokset PISTEET YHTEENSÄ 36 Olli Maijala / ympäristöministeriö


Lataa ppt "Tampereen kaupunkiseudun taajamarakenne ja työssäkäyntialue"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google