Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TASE 2025 JOUKKOLIIKENTEEN - Joukkoliikenteen seudullinen järjestäminen - liikennejärjestelmänäkökulma.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TASE 2025 JOUKKOLIIKENTEEN - Joukkoliikenteen seudullinen järjestäminen - liikennejärjestelmänäkökulma."— Esityksen transkriptio:

1 TASE 2025 JOUKKOLIIKENTEEN - Joukkoliikenteen seudullinen järjestäminen - liikennejärjestelmänäkökulma

2 Suunnitteluryhmän ehdotus seudullisen joukkoliikenteen järjestämiseksi •Pientyöryhmän valmistelema –Tampere, Lempäälä, Ylöjärvi, lääninhallitus •Käsitelty ja hyväksytty suunnitteluryhmässä •Käsitelty 2 kertaa seudullisessa joukkoliikennetyöryhmässä •Käsitelty sekä siirtymäaikaa että lopputilannetta. •Perustuu: –Saatavilla oleviin ennakkotietoihin henkilöliikennelain uudistuksesta (tulee lausunnolle marraskuussa 2008) –TASE:n kaupunkiseudun liikennepoliittinen ohjelma –Liikennepoliittinen selonteko (3/3008)

3 Tarve seudullisen joukkoliikenteen kehittämiseen? TASE –liikennejärjestelmätyö Henkilöliikenne- lain uudistus ja PSA Liikennepoliittinen selonteko TASE- liikennepoliittinen ohjelma Lainsäädännölliset vaatimukset ja rajaukset Liikennepoliittiset tavoitteet ja painotukset Joukkoliikenteen palvelutason merkittävä parantaminen Liikennejärjestelmän kokonaiskoordinaatio (Bussi-juna-auto-kevyt liikenne) Joukkoliikenne - maankäyttökytkentä / Ohjausvaikutus Liikenteen/kysynnän hallinta

4 Henkilöliikennelain uudistus - mitä muuttuu? –Seudullinen toimivaltainen viranomainen valitsee joukkoliikenteen järjestämistavan –2 vaihtoehtoista järjestämistapaa: •Markkinaehtoinen liikenne (Nykyinen linjalupaliikenne ei ole markkinaehtoista) •PSA:n mukainen liikenne (Tilaaja-tuottaja, käyttöoikeussopimus, oma tuotanto) Astuu voimaan 3.12.2009 => vanha järjestämistapa ei ole mahdollinen

5 Tavoitteita Seudun liikennepoliittiset tavoitteet •Joukkoliikenteen palvelutasoa nostetaan merkittävästi. Vuoteen 2025 mennessä koko seudulla pysäytetään henkilöauto- liikenteen osuuden kasvu ja joukko- ja kevyen liikenteen osalta pysäytetään aleneva kehitys. •Lisärahoitusta joukkoliikenteen vuorotarjontaan ja toimintaedellytykset Joukkoliikennejärjestelmän helppokäyttöisyys on varmistettava matkustajille. Liikennepoliittinen selonteko –Joukkoliikennettä on kehitettävä kuntarajat ylittävinä seudullisina kokonaisuuksina –Kehyskunnista keskuskuntaan suuntautuvaa henkilöautoliikennettä on vähennettävä

6 TAVOITE: Organisaatio toiminnassa 4.12.2009 -> •Avainkysymys: Laajuus •Sekundäärinen kysymys: Toteutusmalli - vastuukunta, kuntayhtymä …. MITÄ AIKAISEMMIN JOUKKOLIIKENNEVIRANOMAINEN ON TOIMINNASSA – SEN PAREMPI

7 Tampereen sisäinen liikenne 85 000 matkaa/vrk (75 %) Seutuliikenne Tampereelle 20 000 matkaa/vrk (< 20 %) Seutuliikenne Tampereelle muodostaa noin 35 % koko seudun linjakilometreistä ja 30 % koko seudun linjatunneista Muut matkat 5-10 %

8 Markkinaehtoinen liikenne Operaattori vastaa suunnittelusta ja tukitoiminnoista (informaatio, markkinointi, jne.) Seudullinen suunnittelu rajoittuu lippuhintojen tukemiseen yleisen säännön kautta. Muu suunnittelu ei ole viranomaisten toimivallassa (pl. minimisääntely) Ei ole realistista olettaa, että markkinat pystyvät yksin vastaamaan liikennepoliittisiin haasteisiin tarjonnan määrässä ja kohdentamisessa (alueellinen ja ajallinen). Uusien maankäytön kehittämisalueiden tarjonnan järjestä- minen etupainotteisesti alueen toteutusaikatauluun nähden vaikea järjestää. Tampere alueen suurimpana kuntana on jo siirtynyt käyttä- mään tilaaja-tuottaja mallia = > Jos yksittäinen seudun kunta valitsee markkinalähtöisen liikenteen, on joukkoliikenteen suunnittelu kokonaisuutena huomattavan hankalaa. Viranomaisilla tulee olla tehokkaat ja monimuotoiset työkalut kohdentaa tuet haluamallaan tavalla. - Yleinen sääntö -Täydentäminen ostoliikenteellä -SLOT -> Rajoitettuja ja osittain ongelmallisia keinoja säädellä joukkoliikennettä

9 PSA-mallit Viranomainen vastaa järjestelmän kokonais- valtaisesta suunnittelusta (palvelutaso, lipunhinnat, tukitoiminnat). Päätösvallan säilyminen viranomaisella mahdollistaa joukkoliikenteen käytön aktiivisena työkaluna (liikenteen hallinta, maankäytön kehittäminen). Joukkoliikennejärjestelmän toiminnan pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus. Joukkoliikenteen ja raideliikenteen koordinoitu suunnittelu. - Tilaaja – tuottaja -malli -Käyttöoikeussopimus -Oma tuotanto

10 PSA –mallien soveltuvuus •Seudullinen tilaaja-tuottaja malli vaikuttaa kasvavalla kaupunkiseudulla liikennejärjestelmänäkökulman (maankäyttö, liikenneverkon hallinta, sujuvat matkaketjut) kannalta parhaalta. Malli on myös vastuiden osalta selkein ja mallista on kokemuksia. •Käyttöoikeusmalli soveltunee Tampereen seudulla muun kuin Tampereen sisäisen liikenteen hoitamiseen. Soveltuvuus on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Malli voi olla ongelmallinen esimerkiksi juna- ja bussiliikenteen yhteistoiminnan kannalta. –Palvelusopimusasetuksen siirtymäkauden aikana käyttöoikeussopimuksia voidaan tehdä myös ilman varsinaista tarjouskilpailumenettelyä. •Oma tuotanto. Tampereella on syytä ainakin siirtymäaikana olla myös omaa tuotantoa, jolla voidaan joustavasti täydentää tarjontaa ja/tai reagoida mahdollisiin markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Raideliikenteen osalta oma tuotanto on aivan oma erityiskysymyksensä.

11 4.12.2009 TILAAJA – TUOTTAJA MALLI ~ 5 vuotta ~ 10 vuotta OMA TUOTANTO Käyttöoikeus Liikenne- luvat Ehdotus joukkoliikenteen järjestämisestä

12 Esitys etenemispoluksi: 1) Kuntayhtymä käynnistää keskustelut toimivaltaisesta seudullisesta joukkoliikenneviranomaisesta => Kuntien on otettava kantaa järjestämistapaansa. 2) Laaditaan suositus eri alueiden järjestämistavoiksi Tampereen seudulla. 3) Käynnistetään nykyisen seutulippu- järjestelmän maksukäytäntöjen muuttaminen vastaamaan uuttaa henkilöliikelakia. 1. Kuntayhtymä päättää käynnistää keskustelut kuntien kanssa seudullisen joukkoliikenneviranomaisen määrittelystä ja päätöksenteon organisoimisesta 2. Keskustelut (odotukset /toiveet) syksy 2008 – kevät 2009 3. Valmistelevat toimenpiteet kevät 2009 4. Perustaminen syksy 2009 5. PSA ja joukkoliikennelaki 3.12.2009 Joukkoliikenteen järjestämis- tavasta riippumatta TASE:n ja valtakunnallisten liikennepoliittis- ten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kunnilta ja valtiolta nykyistä suurempaa taloudellista panostusta joukkoliikenteeseen.


Lataa ppt "TASE 2025 JOUKKOLIIKENTEEN - Joukkoliikenteen seudullinen järjestäminen - liikennejärjestelmänäkökulma."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google