Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

OHJAUSTARPEEN ARVIOINTI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "OHJAUSTARPEEN ARVIOINTI"— Esityksen transkriptio:

1

2 OHJAUSTARPEEN ARVIOINTI
TAUSTATEORIAT: CIP-pyramidi: Päätöksentekoon yhteydessä olevat sisällöt CASVE-kehä: Päätöksentekoprosessin kuvaaminen vaihteittain

3 OHJAUSTARVEARVIO (Lerkkanen, 2002)
kysely, jonka avulla pyritään selvittämään, mitä opiskelija ajattelee koulutus- ja uravalinnastaan Kyselyssä analysoidaan opiskelijan ohjaustarpeiden määrää ja laatua sekä päätöksentekovalmiutta ja hänen elämäntilanteensa haastavuutta ohjaaja saa tuloksesta käsityksen siitä, kuinka paljon opiskelija tarvitsee henkilökohtaista tukea ja missä määrin hän kykenee omaehtoiseen informaation hankintaan auttaa kohdentamaan ohjausta, sitä eniten tarvitseville kehitetty ura-ajatusmittarista (Lerkkanen, 2002) ja CTI:stä (Career, Thought Inventory, Sampson ym. 1996)

4 OHJAUSTARVEARVIO (Lerkkanen, 2002)
kyselyn tuloksena saadaan kokonaispistemäärä ja eri ulottuvuuksien faktoripistemäärät (osiopistemäärät) kokonaispistemäärä kuvaa ohjaustarpeen määrää osiopistemäärät kuvaavat ohjaustarpeen erilaisia ulottuvuuksia ja auttavat kohdentamaan ohjausta opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaan kyselyn tuloksena saadaan selville ohjauksen tarve seuraaviin ulottuvuuksiin liittyen: päätöksenteon vaikeus sitoutumisen vaikeus ulkoinen vaikeus

5 OHJAUSTARVEARVIO kyselyn tuloksena saatava arvio ohjaustarpeesta on kolmiportainen: omaehtoinen ohjaus kevyesti tuettu ja lyhytkestoinen henkilökohtainen ohjaus henkilökohtainen ohjaus kyselyn väittämät on laadittu pääsääntöisesti negatiiviseen muotoon, koska ne ilmentävät koulutus- ja uravalintaan liittyviä haittaavia ajatuksia siksi esim. mukautetut opiskelijat tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta kyselyyn vastaamisessa, jotta ymmärtävät kysymykset oikein vastausvaihtoehdot: 0 = täysin eri mieltä, 1= eri mieltä, 2 = samaa mieltä, 3= täysin samaa mieltä

6 CIP -Pyramidi Cognitive information processing
Toimeenpanoprosessien alue: Metakognitiot, esim. arviointi Päätöksentekotaitojen prosessoinnin alue: Casve- kehä Tiedollisten sisältöjen alue: - Tietoisuus mahdollisuuksista - Itsetuntemus

7 ITSETUNTEMUS tietoa ominaisuuksiasi eli itsetuntemusta
realistinen käsitys omista ominaisuuksista, luonteenpiirteistä, taidoista sekä asioista, jotka koetaan arvokkaina muistot erilaisista elämäntapahtumista ja niihin liittyvistä tunteista Näistä muodostuu henkilökohtainen identiteetti laaja sisäinen malli, joka kertoo kuka ja millainen olet sisältää ammatti-identiteetin ts. käsityksen itsestä ”ammattilaisena

8 ITSETUNTEMUS tunnista asiat, joista: pidät (kiinnostukset)
missä olet hyvä (taidot) ja mihin haluat kehittyä (ammatilliset pyrkimykset) sekä millaisia tuntemuksia asia sinussa herättää (tunteet vastaavissa tilanteissa aikaisemmin) Arvot motivoivat työskentelemään tavoitteen saavuttamiseksi etä- ja lähitavoitteet

9 TIETOISUUS MAHDOLLISUUKSISTA
ammattitietoa ovat esimerkiksi osaamisvaatimukset, jotka liittyvät sinua kiinnostaviin tehtäviin Koulutustietoa ovat esimerkiksi olla selvillä siitä, millaisia koulutusmahdollisuuksia on tarjolla ja tietoa rahoitusmahdollisuuksista Mitkä ovat realistiset mahdollisuutesi? todistuksen arvosanat muu olosuhteet

10 CASVE -KEHÄ CASVE- kehä: Oivaltaminen Toimeenpano Jäsentäminen
valitseminen Kiteyttäminen/ laajentaminen

11 CASVE –KEHÄ: OIVALTAMINEN
ongelman määritteleminen: lähtötilanne tavoitetilanne ja näiden välinen kuilu oivaltamisessa on tärkeää tunnistaa ne tekijät, jotka ovat synnyttäneet halun tehdä koulutus- ja uravalintaratkaisun ohjauksessa tavoitteena ymmärtää tilanteessa vallitseva ongelma ja synnyttää vuorovaikutusta sen ratkaisemiseksi

12 CASVE –KEHÄ: JÄSENTÄMINEN
yhdistetään em. itsetuntemus, tietoisuus mahdollisuuksista ja tavoitteet eli tilanteen ratkaisemisessa mahdollisuudet ja olosuhteet sekä omat ominaisuudet yhdistyvät merkitykselliseksi informaatioksi keskustellaan myös millä tavoin henkilön ajattelu ja tunteet ovat olleet yhteydessä hänen valintoihinsa ja miten henkilö on aikaisemmin tehnyt tärkeitä päätöksiä tietojen jäsentämisessä korostuu päätöksenteon vaikeus-faktori

13 CASVE –KEHÄ: KITEYTTÄMINEN/ LAAJENTAMINEN
Kiteyttämistä tarvitaan, kun henkilöllä on liian monta hyvää vaihtoehtoa valittavanaan ohjauksessa tehdään vaihtoehtojen rajaaminen ja karsiminen muutamaan todennäköiseen vaihtoehtoon Päätöksenteossa voidaan törmätä myös tilanteeseen, jossa henkilö löytää vain vähän valinnan vaihtoehtoja ohjauksessa laajennetaan vaihtoehtojen määrää palaamalla ohjauksessa vaiheisiin itsetuntemus ja tietoa mahdollisuuksista Laajentaminen/ kiteyttäminen vaiheessa korostuu päätöksenteon vaikeus faktori

14 CASVE –KEHÄ: VALITSEMINEN
valitsemisessa tehdään vertailua ja laitetaan vaihtoehdot paremmuusjärjestykseen arvioidaan kuinka kukin vaihtoehto mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen tavoitteena on, että laaditaan 2-3 toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa paremmuusjärjestykseen ohjauksessa arvioidaan, mitä hyötyjä ja haittoja valinnasta voi koitua henkilölle, hänen läheisilleen ja yhteiskunnalle valitsemisen vaiheessa korostuu ulkoinen vaikeus -faktori

15 CASVE –KEHÄ: TOIMEENPANO
selvitetään kuinka valinnat voidaan toteuttaa ohjauksessa tehdään suunnitelma, jonka perusteella valinnat viedään käytäntöön samalla mietitään, kuinka suunnitelma toteutetaan käytännössä ja millaista sitoutumista toteuttaminen vaatii toteuttamisen vaiheessa korostuu sitoutumisen vaikeus-faktori

16 CASVE –KEHÄ: ARVIOINTI
Toimeenpano Jäsentäminen valitseminen Kiteyttäminen/ laajentaminen

17 ARVIOINTI mukana päätöksentekoprosessissa kahdella tavalla
prosessin aikana tehdään jatkuvaa arviointia siitä, millä tavalla henkilön sisäinen puhe, itsetietoisuus sekä tarkkailu ja kontrolli ovat yhteydessä päätöksen tekoon prosessin loppuvaiheessa käydään läpi, millaisten vaiheiden kautta valintakysymykset ja ohjaustarpeet ovat ratkenneet ohjauksessa käydään läpi, millaisten vaiheiden kautta ongelma ratkesi ja millä tavoin päätöksentekovalmiudet ja –taidot ovat kehittyneet tavoitteena itsesäätelytaitojen (=oman toiminnan ohjaamisen) kehittäminen

18 Kiitos!


Lataa ppt "OHJAUSTARPEEN ARVIOINTI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google