Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

KASVATUSSOPIMUS? Tiina Haapsalo.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "KASVATUSSOPIMUS? Tiina Haapsalo."— Esityksen transkriptio:

1 KASVATUSSOPIMUS? Tiina Haapsalo

2 KASVATUSSOPIMUS? Mistä pitäisi sopia? Kenen kanssa sovitaan?
KASVATUSKUMPPANUUS

3 KASVATUSSOPIMUS? Mitä ymmärrän sitoutumisella ammatilliseen kasvattajuuteen itsessäni? Mitä sovin siitä itseni kanssa? Mihin olen sitoutunut? Millaisena kasvattajana itseni tämän kautta näen?

4 KASVATUSSOPIMUS? Lapsikuva?
Miten kasvattajana tulkitsen lasta suhteessa itseeni? Miten kasvattajana tulkitsen itseni suhteessa lapsiin? Mitä lapset tarvitsevat kasvatusyhteisöltä? Mitä lapset minulta kasvattajana tarvitsevat? Millaisena kasvattajana itseni tämän kautta näen?

5 Tietoinen sitoutuminen
Kasvatuskumppanuus= tietoista sitoutumista vanhempien kanssa toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessin tukemisessa. Voiko sitoutua johonkin josta ei ole tietoa ja jota ei ole sovittu? Sopimus= edellyttää luottamusta, tasavertaisuutta, kunnioittamista. Sopimalla ja sitoutumalla herätetään luottamus!

6 Sovitaan: Kuuntelusta Lapsen tarpeet ja oikeudet Kunnioituksesta
Dialogista Luottamuksesta

7 Ammatillinen relaatiokompetenssi
Vanhemmat Relaatiokompetentti kasvattaja sitoutuu luomaan lapsen kasvua ja oppimista edistävää yhteistä ymmärrystä ja yhteistyötä itsensä ja lapsen, itsensä ja vanhemman sekä lapsen ja vertaisryhmän sekä lapsen ja vanhemman välille. Lapsi Vertaisryhmä Kasvattajat

8 Yhteistyötä Tiedottami- sesta Yksipuolisesta asiantuntijuudesta
Samanarvoisuuteen Arkiseen vuoropuheluun Tiedottami- sesta Dialogiin Vanhempien osallisuuteen Tulkinnoista Yhteiseen ymmärrykseen Yksittäisistä tapahtumista Jatkumoon merkityksellisiin kohtaamisiin

9 Osallisuus Osallisuutta voi vahvistaa:
Vanhempien kohtaaminen ammatillisissa tilanteissa antaa ohjaajalle mahdollisuuden vahvistaa heidän varmuutta itsestään kyllin hyvänä äitinä ja isänä. Vanhempien vanhemmuus vahvistuu kunnioittavassa vuorovaikutuksessa. Kunnioitus kumpuaa sen ymmärtämisestä ettei pysty tietämään toisen puolesta. Jokaisella ihmisellä on aivan oma todellisuutensa. Kun ohjaaja jakaa omia ajatuksiaan, hän antaa vanhemmille mallin osallistavasta asenteesta > lapsi on kiinnostuksen kohteena.

10 Osallisuus Osallisuutta voi vahvistaa:
Jokaisen ihmisen minuus kehittyy osallisuudessa – minuus on ytimeltään kokemus omasta itsestä vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Osallisuus on syvimmältä olemukseltaan aina vuorovaikutuksellista. Jokainen kohtaaminen lapsen kanssa synnyttää vuorovaikutustilanteen, jossa lapsi saa aikuiselta viestin itsestään. Jos viesti on kunnioittava ja kiinnostunut > lapsi saa kokemuksen itsestään tärkeänä kasvavana ihmisenä. Lapsi tarvitsee avoimesti osoitettua arvostusta päivittäin. ”Sallikaa lasten tulla minun tyköni” Jeesus antoi poikkeuksellisella tavalla lapsille oikeuden osallisuuteen. Kokemus itsestä toimijana on kokemus siitä että voi vaikuttaa maailmaan.


Lataa ppt "KASVATUSSOPIMUS? Tiina Haapsalo."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google