Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tulosten levittäminen pilottitutkintoaloille syksyllä 2012

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tulosten levittäminen pilottitutkintoaloille syksyllä 2012"— Esityksen transkriptio:

1 Tulosten levittäminen pilottitutkintoaloille syksyllä 2012
Opiskelijoiden henkilökohtaisen ohjauksen kehittämisen toimenpideohjelma Tulosten levittäminen pilottitutkintoaloille syksyllä 2012

2 Toimenpideohjelman tavoitteet
Kolmannen nivelvaiheen ohjauksen sekä opiskelijoiden ura- ja jatko-opintosuunnitelmien kehittäminen Henkilökohtaisen ohjauksen kehittäminen Joustavien opintopolkujen mahdollistaminen

3 1. Kuinka tukea opiskelijoiden urasuunnittelua/siirtymistä työelämään?
HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Arvio omasta suoriutumisesta Linkki sähköiseen portfolioon Sähköinen, kyvyt.fi-portfolio

4 Kyvyt.fi ePortfolio Kyvyt.fi on palvelu, johon käyttäjä voi rakentaa portfolion Jäsenyys ja pääsy portfolioon säilyy myös valmistumisen jälkeen Jäseniä palvelussa tällä hetkellä lähes ja oppilaitoksia yli 50

5 Kyvyt.fi-palvelusta hieman tarkemmin
Palvelun ylläpitäjänä oululainen Discendum Oy Mahdollistaa oman profiilin ja portfolion luomisen lisäksi ryhmien luomisen, chat-keskustelun, blogin ylläpitämisen, ystäväpiirin facebookin tapaan jne. Käyttäjät omistavat kaikki sisällöt jotka ovat palveluunsa luoneet Käyttäjä voi itse kontrolloida sisältöjen näkyvyyttä

6 Palveluun kirjautuminen – ensin Moodleen

7 Palveluun kirjautuminen

8 Oman profiilin rakentaminen

9 Oman portfolion rakentaminen

10 Oman portfolion rakentaminen

11 Ohjeita ja neuvoja löydät kyvyt
Ohjeita ja neuvoja löydät kyvyt.fi-etusivun alalaidasta, ”linkit ja resurssit”-otsikon alta

12 Henkilökohtaisen ohjauksen kehittäminen
Opintojen alkuvaihe Ohjaustarvekartta Ohjaustarvearvio

13 Ohjaustarvekartta Keskiössä opiskelija
Ympärillä erilaiset ohjaustarpeet Ohjaustarpeiden ympärillä erilaiset tarjolla olevat vaihtoehdot ja ratkaisumahdollisuudet

14 Opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen tarve
(Ote kehittämisryhmän rakentamasta ohjauskartasta) Ammatilliset perustutkinnot Tutkinnon osia muista tutkinnoista Osaamisen laajentaminen Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Tutkinnon täydentäminen Nopeammin työelämään AMK-opinnot Motivaatio Ammatilliset kaksoistutkinnot 2+1-malli KOHO Opinto-ohjaaja Väärä alavalinta 17-24-vuotiaat Kestävät koulutus- ja uravalinnat Suunnitelmat vielä lyhytjännitteisiä 17-29-vuotiaat Alle 18-vuotiaat Henkilökohtaiset keskustelut AKU Ryhmänohjaaja Kasvun myötä tapahtuva kypsyminen Opinto-ohjaaja Kuraattori

15 Ohjaustarvearvio Testi on tehty opiskelijan ja ohjaajan työvälineeksi.
Mahdollista analysoida opiskelijan ohjaustarpeiden määrää ja laatua sekä päätöksentekovalmiutta ja hänen elämäntilanteensa haastavuutta. James P. Sampson (Floridan osavaltion yliopisto), Jukka Lerkkanen (JAOKK)

16 TIETOISUUS MAHDOLLISUUKSISTA
Ulkoinen vaikeus Päätöksenteon vaikeus Sitoutumisen vaikeus LAAJENTAMINEN/ KITEYTTÄMINEN TIETOJEN JÄSENTÄMINEN VALITSEMINEN TOTEUTTAMINEN OIVALTAMINEN M ETAKOGNITIOT; ARVIOINTI, KUINKA TEEN PÄÄTÖKSIÄNI TIETOISUUS MAHDOLLISUUKSISTA Henkilö-kohtainen ohjaus ITSETUNTEMUS Kevyesti tuettu ohjaus Ryhmä- ohjaus Tieto- ja informaatio-palvelut Olen valitsemassa ammattiuraani Saavutan tavoitteeni Jukka Lerkkanen Jukka Lerkkanen 04/2009

17 Ongelmanratkaisu Miten ylittää lähtö- ja tavoitetilanteen välinen kuilu? Kuinka näkyvä on tavoite? Kuinka paljon tavoitteen saavuttamiseen liittyy riskiä? Kuinka paljon ohjausta tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi?

18 Ohjaustarve Ohjaustarvearvion tuloksena saadaan kokonaispistemäärä, joka kuvaa ohjaustarpeen määrää. Kokonaispistemäärä saadaan laskemalla kaikki osiot yhteen (32 osiota) Vastausvaihtoehdot: 0=täysin eri mieltä 1= eri mieltä = samaa mieltä 3= täysin samaa mieltä 1.Minua ei kiinnosta oikeastaan mikään koulutus tai ammattiala

19 Ohjaustarpeesta syvemmin
Päätöksenteon vaikeus; laske seuraavat osiot yhteen: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 24, 26, 27, 28, 29, 32 (16 osiota) Sitoutumisen vaikeus ; laske seuraavat osiot yhteen: 2, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 30 (12 osiota) Ulkoinen vaikeus; laske seuraavat osiot yhteen: 6, 7, 22, 31 (4 osiota)

20 Ja vielä syvemmälle ohjaustarpeeseen
Kokonaispistemäärän lisäksi ohjaustarvearvion tuloksena saadaan ulottuvuuksien osiopistemäärät: Itsetuntemus (1, 9, 17, 25) Tietoisuus mahdollisuuksista (2, 10, 18, 26) Oivaltaminen (3, 11, 19, 27) Tietojen jäsentäminen (4, 12, 20, 28) Laajentaminen/kiteyttäminen (5, 13, 21, 29) Valitseminen (6, 14, 22, 30) Toteuttaminen (7, 15, 23, 31) Metakognitiot (8, 16, 24, 32)

21 Opiskelijoiden ohjaustarpeita tutkitaan parhaillaan
”Toisen asteen 2. vuosikurssin opiskelijoiden uravalintavalmiudet” Kaikille Tampereen ja Jyväskylän 2. asteen, 2. vuosikurssin opiskelijoille -> Opiskelijoiden uravalinnan valmiuksien yhteys ammattikorkeakouluopintojen (JAMK, TAMK) etenemiseen sekä opintojen jälkeiseen työllistymiseen

22 Joustavien opintopolkujen mahdollistaminen
Yhtenä henkoh-toimenpideohjelman tavoitteena on joustavien opintopolkujen mahdollistamisen tukeminen Kolme pilottipolkua: Vakio = joustoja opintotarjontaan yli tulosaluerajojen Kiihdytetty = sote-perustutkinto 2,5 vuodessa Tuettu = 2+1-malli tuetusti

23 Joustoja opintotarjontaan yli tulosaluerajojen
Taustalla oleva opiskelijacase: englannin preppausta tarvitseva aikuisopiskelija Näyttötutkintojärjestelmässä ei ammattitaitoa täydentäviä aineita, mutta tarvetta on kuitenkin tasaiseen tahtiin Yhteistyö (PAO+PAIKO) opinto-ohjaajien kautta – kerätään mahdolliset opiskelijat esim. 2 x vuodessa sopivan opiskeluryhmän löytämiseksi

24 Sote-perustutkinto 2,5 vuodessa
Opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet aiemman ammatillisen perustutkinnon tai lukio-opintoja 3. opiskeluvuosi -> mahdollisuus valita tutkinnon osa sote-ammattitutkinnosta (10 ov)

25 2+1-malli tuetusti Olennaista mm. vastuiden jakautuminen, kahden roolin haasteellisuus - vaatii tarkkkaa etukäteissuunnittelua Ydinkysymys ja tärkein lähtökohta: löytääkö opiskelija sopivan työnantajan? Lisää tietoa ja pohdintoja:


Lataa ppt "Tulosten levittäminen pilottitutkintoaloille syksyllä 2012"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google