Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Osallisuuden jälkiarviointi: case __________________________________

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Osallisuuden jälkiarviointi: case __________________________________"— Esityksen transkriptio:

1 Osallisuuden jälkiarviointi: case __________________________________
1. Osallistujat Keitä suunnittelu koski, miten osallistujat valittiin tai kutsuttiin osallistumaan? Oliko vanhukset, lapset ja nuoret ja muut ns. erityisryhmät otettu huomioon? Pääsivätkö myös huono-osaiset ja vähemmän koulutetut tai heidän edustajansa osallistumaan? Oliko alueellinen ja sosio-ekonominen edustavuus perusteltu? Tavoitettavuus ja asianmukaisuus: Olivatko kohderyhmät oikeat ja ovatko internetin välineet kohderyhmille sopivia? Kenen näkemyksiä saatiin? Oliko perustellusti käytetty henkilöitä edustamaan kohderyhmiä (vanhusten kotiavustajat selvittävät vanhusten käsityksiä)? Olivatko kaupungin työntekijät vastaajina asukkaan vai muussa roolissaan? Tarvitaanko heille oma kanava? 2. Tasapuolisuus Olivatko osallistumistavat tasapuolisia eri ryhmien kannalta? Oliko esimerkiksi liikunta- ja aistirajoitteiset huomioitu? 3. Osallistumisen tavoitteet ja menetelmät Oliko osallistumisen tavoitteet esitetty selvästi? Olivatko osallistumistavat sellaisia, että niillä voitiin saavuttaa asetetut tavoitteet? Oliko viestinnän ja osallistumisen järjestämisestä laadittu suunnitelma ja noudatettiinko sitä? 4. Vaiheistus Oliko osallistuminen ollut mahdollista suunnittelun tai valmistelun alussa? Entä muissa merkittävissä vaiheissa, kuten vaihtoehtoja muodostettaessa, vaikutuksia tunnistettaessa ja vaihtoehtoja vertailtaessa? 5. Kustannukset Oliko kustannukset, kuten osallistumisen järjestämiseen käytetty työaika esitetty? Olisiko järjestelyt voitu hoitaa toisella tavoin selkeästi edullisemmin tai toteuttaa samoin kustannuksin paremmat osallistumisjärjestelyt? 6. Vaikuttavuus ja palaute osallistujille Näkyivätkö osapuolten kannanotot virallisissa päätöksentekoaineistoissa? Etenivätkö kannanotot muulla tavoin päättäjille? Saivatko osallistujat palautetta siitä, kuinka heidän kannanottonsa vaikuttivat suunnitelmiin ja päätöksiin? Millä tavoin selvitettiin, mitä mieltä osapuolet olivat järjestelyistä. Mikä taho selvitykset teki? Osallistumissuunnitelma on hyvä väline esitellä asiaa johdolle esim. työajan ja muiden resurssien varaamiseksi ja raportoida jälkikäteen.


Lataa ppt "Osallisuuden jälkiarviointi: case __________________________________"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google