Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Valtuustotyön arviointi

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Valtuustotyön arviointi"— Esityksen transkriptio:

1 Valtuustotyön arviointi
2013 – 2016 Harjavallan kaupunki

2 Miten arvioit valtuustotyön edellytyksiäsi seuraavien asioiden osalta?

3 Millaiseksi arvioit yhteistyön toimivuutta valtuuston ja muiden osapuolten välillä kuntasi asioiden hoidossa? N= 22 (%)

4 Miten arvioit seuraavien tahojen vaikuttavuutta kunnan päätöksenteossa?

5 Miten arvioit omia, valtuustoryhmäsi ja koko valtuuston vaikutusmahdollisuuksia kunnan johtamisessa?

6 Millaisina pidät kuntasi valtuuston vaikutusmahdollisuuksia seuraavien tehtäväkokonaisuuksien osalta? N = 20 (%)

7 Millaisina pidät kuntasi valtuuston vaikutusmahdollisuuksia seuraavien palvelutehtäväkokonaisuuksien osalta? N = 21 (%)

8 Miten luonnehtisit valtuuston valmistelu- ja päätöksentekoilmapiiriä kunnassasi?

9 Mitä mieltä olet seuraavista, valmisteluun liittyvistä seikoista
Mitä mieltä olet seuraavista, valmisteluun liittyvistä seikoista? Miten olet valtuutettuna kokenut ne kunnassasi? N = 22 (%)

10 Miten olet valtuutettuna kokenut seuraavat valtuuston toimintakulttuuriin liittyvät asiat kuntasi päätöksenteossa? N = 22 (%)

11 Miten merkittävinä pidät seuraavia työskentely- / toimintamuotoja valtuuston päätöksenteossa? Arvioi merkittävyyttä siltä osin, kuin ko. tapa on käytössä kunnassasi. N = 20 (%)

12 Miten parantaisit valtuuston työskentelyä ja työskentelyedellytyksiä tulevalla valtuustokaudella?
Enemmän valtuustoryhmien keskinäisiä tilaisuuksia Ehkä voisi olla vielä enemmän viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden keskustelua ennen päätöksentekoa Kuntalaiset pitäisi saada laajemmin mukaan. Infoja hyvissä ajoin ennen tärkeitä päätöksiä. Valtuuston pitäisi päästä tutustumaan ja ottamaan kantaa asioihin jo alkuvaiheessa. Nyt valtuuston kokouksia on niin vähän, että sinne tuodaan jo "valmiita asioita", joihin ei valtuutetulla ole mitään vaikutusmahdollisuuksia Jollain tapaa tulisi selkiyttää rooleja. Olen havainnut, että tapauksissa joissa viranhaltija on toimihenkilön esimies virka-aikana ja sama toimihenkilö on viranhaltijan esimies luottamustoimissa tulee ongelmia. Taustaryhmien tuella ei asioiden käsittely aina suju parhaalla mahdollisella tavalla kaupungin ja kaupunkilaisten kannalta. Monesti omat intressit haittaavat kokonaisvaltaista päätöksentekoa. Lisäisin valiokuntatyylistä asioiden valmistelua. (esim. uuden kuntastrategian valmistelussa). Vaikuttavuuden arviointia, poikkipuolueellisiä keskusteluja/valmisteluja Valtuutetuille tulisi saada hallituksen kokouksen esityslistat, niin kuin aikanaan tuli. Asiat tulisivat paremmin käsiteltyä ja mietittyä sekä otettua selvää. Enemmän kuntalaisten kuulemistilaisuuksia, debatteja julkisilla paikoilla.

13 Mihin asioihin valtuuston tulisi tulevalla valtuustokaudella erityisesti paneutua?
Valtuustoryhmien ennalta päätetyt päätökset tukahduttavat keskustelua valtuustossa. Päätösten taustat jäävät epäselviksi. Vanhusten tasapuoliset palvelut Soteintegraatioon Harjavallan kaupungin imagon nostoon. Peruspalveluiden turvaamiseen ja hyvään tasoon. Miten saadaan kaupunki eloon ja lentoon??!! Nyt asioita tehdään niin kuin aina on tehty , kaikki työntekijät ja virkamiehet laitetaan samaan kaavaan . Valtuuston pitäisi keskittyä siihen , miten saadaan esiin "luova hulluus" ja se että työntekijät ja sitä kautta päättäjät ja kuntalaiset saadaan puhaltamaan yhteen hiileen Harjavallan säilyttämiseksi. Yrittäjät pitää huomioida kunnolla. Tulevan maakunta -ja sote uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin. Kunnan asukkaiden kuulemiseen entistä laajemmin.

14 Päätöksien vaikuttavuutta lapsiin tulisi arvioida päätöksenteossa aina.
Kokemäenjoen hyväksikäytön lisäämiseen. Kaavoituksissa tulisi ottaa tämä huomioon pidemmällä aikavälillä. Esim. mahdollisen kävelysillan saaminen aikanaan joen yli kiertolenkkinä nykysillan kanssa. (Rantapolut) Talousasioihin ja kiinteämpään ja aktiiviseen yhteydenpitoon yrityselämän kanssa. Kaupungin henkilöstön kokemus ja ammattitaito tulisi hyödyntää nykyistä paremmin. Sujuvaa tiimityöskentelyä, joustavuutta työtehtävien hoidossa ja työn tehokkuutta tulisi kehittää. Joissakin kaupungin työyhteisöissä on tutkimusten mukaan ongelmia työviihtyvyydessä. Johtuneeko se siitä ettei kaikille tunneille joilta maksetaan palkkaa riitä mielekästä tekemistä ja siksi jää aikaa keskinäiseen kyräilyyn?

15 Kuinka monta tuntia käytät viikossa kunnallisten luottamustehtävien hoitoon (mukaan lukien mahdolliset puoluetehtäväsi)? N = 22 (%)

16 Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten kokemuksiasi kunnallisten luottamustehtävien vaatimasta ajankäytöstä? N = 20

17 Aiotko asettua ehdokkaaksi seuraavissa kuntavaaleissa?

18 TAUSTAMUUTTUJAT:

19 Kuinka monta vuotta olet toiminut valtuutettuna
(kuluva vuosi mukaan lukien). N = 22


Lataa ppt "Valtuustotyön arviointi"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google