Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

YOPALAn ja Jyväskylän yliopiston opiskelijakyselyn vertailua

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "YOPALAn ja Jyväskylän yliopiston opiskelijakyselyn vertailua"— Esityksen transkriptio:

1 YOPALAn ja Jyväskylän yliopiston opiskelijakyselyn vertailua
YOPALA-seminaari

2 Jyväskylän yliopiston 1-3-5-kysely
Taulukko 1. Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden vastaukset (%, suluissa kaikki yliopistot) YOPALA-kyselyn (vahvennettu) väittämiin sekä vastaaviin Opetus, opiskelu ja oppiminen Jyväskylän yliopistossa -kyselyn (1-3-5-kyselyn) kolmannen vuoden opiskelijoiden väittämiin vuosittain (%). YOPALA Jyväskylän yliopiston kysely Kyselyvuosi 2013 2009 2010 2011 2012 n 384 (2670) 588 592 459 326 476 Myönnetyt opintopisteet eivät ole olleet suhteessa vaivannäkööni, sillä niiden suorittaminen ei ole vastannut ohjeellista työmäärää. (Samaa ja osittain samaa mieltä) 60 (58) Koen, että yleisesti ottaen kursseille asetetut opintopistemäärät vastaavat tekemääni työmäärää (1 op = 27 tuntia opiskelua): (Täysin ja jokseenkin eri mieltä) 43 41 42 40 36 Opintojaksojen mitoitus suhteessa annettavaan opintopistemäärään on haitannut opintojani (Kyllä) 33 39 Olen ollut tyytyväinen opinto-ohjelmani tarjoamiin vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksiin. (Samaa ja osittain samaa mieltä) 50 (49) Koen, että opetus on ollut vuorovaikutteista (Täysin ja jokseenkin samaa mieltä) 58 44 49 52 Opiskelijat voivat vaikuttaa siihen, minkä asioiden oppimiseen he haluavat keskittyä kursseilla (Täysin ja jokseenkin samaa mieltä) 24 23 19 22 20

3 Jyväskylän yliopiston 1-3-5-kysely
Taulukko 2. Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden vastaukset (%, suluissa kaikki yliopistot) YOPALA-kyselyn (vahvennettu) väittämiin sekä vastaaviin Opetus, opiskelu ja oppiminen Jyväskylän yliopistossa -kyselyn (1-3-5-kyselyn) kolmannen vuoden opiskelijoiden väittämiin vuosittain (%). YOPALA Jyväskylän yliopiston kysely Kyselyvuosi 2013 2009 2010 2011 2012 n 384 (2670) 588 592 459 326 476 Olen saanut riittävästi palautetta opettajilta (Samaa ja osittain samaa mieltä) 49 (48) Olen saanut opettajilta säännönmukaisesti palautetta opintosuorituksistani *) (Täysin ja osin samaa mieltä) 25 18 21 20 Minulta on säännönmukaisesti pyydetty palautetta käymistäni kursseista *) (Täysin ja osin samaa mieltä) 73 65 76 Kurssipalautteessa pyydetään arvioimaan, miten kurssi on edistänyt oppimistani *) (Täysin ja osin samaa mieltä) 62 51 54 58 59 Tunnen, että opiskelijoiden antamaa palautetta käytetään opetuksen kehittämiseksi *) (Täysin ja osin samaa mieltä) 34 38 39 43 Opettajilta saamani palaute on auttanut minua opinnoissani (Samaa ja osittain samaa mieltä) 58 (60) Olen saanut opettajilta palautetta, joka auttaa minua kehittämään opiskelutapojani *) (Täysin ja osin samaa mieltä) 17 14 16 Olen saanut opettajilta palautetta, joka on auttanut minua selvittämään asioita, joita en ole täysin ymmärtänyt *) (Täysin ja osin samaa mieltä) 27 23 22 26 *) Arviointi on pyydetty pääaineen opiskelukokemusten perusteella

4 Jyväskylän yliopiston 1-3-5-kysely
Taulukko 3. Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden vastaukset (keskiarvo, suluissa keskihajonta) YOPALA-kyselyn (vahvennettu) väittämiin sekä vastaaviin Opetus, opiskelu ja oppiminen Jyväskylän yliopistossa -kyselyn (1-3-5-kyselyn) kolmannen vuoden opiskelijoiden väittämiin vuosittain (%, suluissa ne, joilla ei ollut kokemusta tai tarvetta palvelusta tai toiminnosta). YOPALA Jyväskylän yliopiston kysely Kyselyvuosi 2013 2009 2010 2011 2012 2013*) n 384 (2670) 588 592 459 326 476 Mikäli minulla on ollut koulutusohjelmaani koskevia kysymyksiä, olen tiennyt, kenen puoleen voin kääntyä. (Vastaajien asteikko 0 %, 10 %, 20 %, …. 100 %.) 69 (25) Miten hyvin Jyväskylän yliopiston opiskelijapalvelut–yksikön neuvonta ja toiminta ovat tukeneet opintojesi etenemistä (Hyvin) 15 (56) 14 (57) 23 (52) 26 (53) 25 (53) Miten hyvin tiedekuntasi / laitoksesi hallintohenkilökunnan neuvonta on tukenut opintojesi etenemistä (Hyvin) 39 (27) 43 (25) 43 (26) 51 (23) 51 (24) Opintoni ovat auttaneet minua muodostamaan kuvan tavoittelemani ammatin käytännön todellisuudesta. (Vastaajien asteikko 0 %, 10 %, 20 %, …. 100 %.) 60 (26) Olen saanut opinnoissani hyvän käsityksen työelämän vaatimuksista alallani. (Täysin tai jokseenkin samaa mieltä) 36 30 31 24 Olen saanut hyvän käsityksen siitä, minkälaisiin tehtäviin alaltani valmistuneet sijoittuvat (Täysin tai jokseenkin samaa mieltä) 58 51 50 52 54 *) Alustava tieto

5 Jyväskylän yliopiston 1-3-5-kysely
Taulukko 3. Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden vastaukset (keskiarvo, suluissa keskihajonta) YOPALA-kyselyn (vahvennettu) väittämiin sekä vastaaviin Opetus, opiskelu ja oppiminen Jyväskylän yliopistossa -kyselyn (1-3-5-kyselyn) kolmannen vuoden opiskelijoiden väittämiin vuosittain (%). YOPALA Jyväskylän yliopiston kysely Kyselyvuosi 2013 2009 2010 2011 2012 2013*) n 384 588 592 459 326 476 Tieteellisten selitysten saaminen (joihinkin) kysymyksiin on minulle tärkeää. (Vastaajien asteikko 0 %, 10 %, 20 %, … 100 %.) 63 (27) Olen oppinut soveltamaan teoreettista tietoa käytäntöön. (Täysin tai jokseenkin samaa mieltä) 75 67 72 69 73 Käsitykseni opiskeltavista ilmiöistä ovat muuttuneet huomattavasti opintojeni seurauksena. (Täysin tai jokseenkin samaa mieltä) 60 44 40 47 39 Minulla on selvä kuva uratavoitteistani. (Vastaajien asteikko 0 %, 10 %, 20 %, …. 100 %.) 58 (29) Urasuunnitelmani ovat selkiytyneet opintojen kuluessa. (Täysin tai jokseenkin samaa mieltä) 56 48 52 49 *) Alustava tieto


Lataa ppt "YOPALAn ja Jyväskylän yliopiston opiskelijakyselyn vertailua"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google