Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Epäily herää – miten toimia? K-Sshp, Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaamiskeskus-hanke: koulutuspäivät 2.-3.12.2013 Noora-Maria Ahl psykologi Marja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Epäily herää – miten toimia? K-Sshp, Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaamiskeskus-hanke: koulutuspäivät 2.-3.12.2013 Noora-Maria Ahl psykologi Marja."— Esityksen transkriptio:

1 Epäily herää – miten toimia? K-Sshp, Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaamiskeskus-hanke: koulutuspäivät 2.-3.12.2013 Noora-Maria Ahl psykologi Marja Darth LL, erikoislääkäri KYS, lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikkö

2 esimerkkejä epäilyn herättäjistä lapsen käyttäytyminen/oireilu (sisält. mm. leikkitilannehavainnot) -> suos. konsultaatio lapsen oma kertomus (vakava epäily, kun spontaani kertomus ns neutraalille henkilölle) fyysiset löydökset lapsen yksittäiset, epätavalliset lausahdukset -> suos. konsultaatio jonkun muun kuin lapsen itsensä ilmaisema tieto hyväksikäyttöön viittaava materiaali tallenteet kirjoitukset (onko verrattavissa suulliseen kertomukseen) piirrokset -> suos. konsultaatio

3 Seksuaalista hyväksikäyttöä ei voida todeta minkään tietyn fyysisen oireen perusteella Alle 16-vuotiaalla todetun raskauden tai sukupuolitaudin yhteydessä tulee arvioida seksuaalisen hyväksikäytön mahdollisuus. (Duodecim: Käypä hoito, Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutkimus, 2013)

4 Vuoden 2012 alusta lähtien sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen ja nuorisotoimen palveluksessa olevilla ja kaikilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus salassapitovelvollisuuden estämättä tehdä ilmoitus poliisille aina, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä alle 18- vuotiaaseen kohdistunutta seksuaalirikosta. Poliisille tehtävän ilmoituksen lisäksi on velvollisuus tehdä myös lastensuojeluilmoitus salassapitosäädösten estämättä. (Duodecim: Käypä hoito, Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutkimus, 2013)

5 toimintamalli epäilyn herätessä lapsen puheiden perusteella Lapsen kohtaaminen Fokusoi Säilytä rauhallisuus ja riittävä neutraliteetti Kuuntele! Anna lapsen kertoa (voi olla jopa ainoa kerta) Tallenna, nauhoita? Keskustelu ja kirjaukset Vältä tuomasta keskusteluun uusia asioita, oletuksia, arveluja Älä ehdota/nimeä ketään tekijää tai mitään tekotapaa Kirjaa tarkasti se, mitä lapsi sanonut ja mitä ja miten itse olet kysynyt, älä tulkitse Tuumausapu, konsultaatiot, ilmoitukset

6

7 akuuteissa (alle 72 t) ja kiireellisissä (4–14 vrk) epäilyissä huolehditaan siitä, että lapsi tai nuori ohjataan tarpeellisiin ja välittömiin somaattisiin tutkimuksiin erikoissairaanhoitoon

8 Vältä keskustelua epäilyyn liittyvästä asiasta muiden aikuisten kanssa lapsen kuullen Opasta vanhempia välttämään lapsen omatoimista ’haastattelua’

9 Auta vanhempia säilyttämään malttinsa Varmista lapselle ja perheelle tarvittaessa kriisiapu Auta vanhempia säilyttämään malttinsa Varmista lapselle ja perheelle tarvittaessa kriisiapu

10 Lapsi ei tarvitse vielä epäilyn heräämisvaiheessa tarkkaa tietoa prosessin etenemisestä, mutta tarvitsee vahvistuksen siitä, että hän on tullut kuulluksi ja hänen asiansa on tärkeä. Lapselle on hyvä kertoa, että työntekijän velvollisuus on ilmoittaa asiasta toiselle viranomaiselle lapsen auttamiseksi ja asian tarkemmaksi selvittämiseksi. Huomioi lapsen ikävaihe! Lapsi ei tarvitse vielä epäilyn heräämisvaiheessa tarkkaa tietoa prosessin etenemisestä, mutta tarvitsee vahvistuksen siitä, että hän on tullut kuulluksi ja hänen asiansa on tärkeä. Lapselle on hyvä kertoa, että työntekijän velvollisuus on ilmoittaa asiasta toiselle viranomaiselle lapsen auttamiseksi ja asian tarkemmaksi selvittämiseksi. Huomioi lapsen ikävaihe!

11 Varmista, että työpaikallasi on ohjeistus suoraan epäilyyn liittyvien kirjausten/muistiinpanojen tietoturvallisesta säilytyksestä (erillisenä potilaan muuhun tutkimukseen ja hoitoon liittyvistä kirjauksista, erillään muusta koulun/päivähoidon asiakaskohtaisesta materiaalista?) Varmista, että työpaikallasi on ohjeistus suoraan epäilyyn liittyvien kirjausten/muistiinpanojen tietoturvallisesta säilytyksestä (erillisenä potilaan muuhun tutkimukseen ja hoitoon liittyvistä kirjauksista, erillään muusta koulun/päivähoidon asiakaskohtaisesta materiaalista?)

12


Lataa ppt "Epäily herää – miten toimia? K-Sshp, Läheisväkivallan ehkäisyn kansallinen osaamiskeskus-hanke: koulutuspäivät 2.-3.12.2013 Noora-Maria Ahl psykologi Marja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google