Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Saanko puheenvuoron verkostossa? Lääkkeitä verkoston vuorovaikutukseen FT Riitta Vanhatalo.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Saanko puheenvuoron verkostossa? Lääkkeitä verkoston vuorovaikutukseen FT Riitta Vanhatalo."— Esityksen transkriptio:

1 Saanko puheenvuoron verkostossa? Lääkkeitä verkoston vuorovaikutukseen FT Riitta Vanhatalo

2 Vuorovaikutuksen yhteys verkoston rakenteeseen, toimintaan ja toimijoiden kokemuksiin

3 Tutkimuskysymykset ja aineisto 1. Millaisia rooleja verkostotoimijoille rakentuu verkoston toiminnassa? 2. Mitä odotuksia verkostojohtajan vuorovaikutukseen ja toimintaan kohdistuu? 3. Miten roolien erilaistuminen on yhteydessä verkostotoimijoiden keskinäiseen tasavertaisuuteen päätöksenteossa? 4. Mikä suhde tasavertaisuuden kokemuksella on verkostotoimijoiden tyytyväisyyteen verkostotoimintaa kohtaan? Aineisto kahdesta verkostosta: * 30 teemahaastattelua * 2 videoitua kokousta

4 Tulokset 1. Yleisessä verkostotoiminnassa erottui 11 eri toimijan roolia, jotka kuvastavat verkostojen moninaisuutta. Näihin rooleihin toimijoilla itsellään on mahdollisuus hyvin vaikuttaa oman kiinnostuksen mukaan. 2. Päätöksenteon yhteydessä roolien määrä vähenee ja päätöksenteko keskittyy pienelle vähemmistölle toimijoista. Keskitetty päätöksenteko tuottaa hierarkkisuutta. 3. Näyttää siltä, että kun verkostotoiminta vakiintuu, koko verkoston osallistaminen vähenee. Kasvokkain tapahtuneen suunnittelun tilalle ei ole näissä verkostoissa syntynyt malleja viedä osallistavaa toimintaa viestintäteknologioihin. 4. Ydinryhmässä, jossa tehdään päätöksiä, on tiiviit vuorovaikutussuhteet keskenään. Muut toimijat sen ympärillä jäävät päätöksenteossa ulkopuolisiksi. 6. Verkostotoimijan ympärille rakentuu oman toiminnan tila, josta käsin on vaikea hahmottaa koko verkoston toimintaa. Ydinryhmäkin sokeutuu hahmottamaan koko verkostoa. 7. Tasavertaisuuden näkökulmasta ristiriita: valta keskittyy myös verkostossa.

5 Lääkkeitä verkoston vuorovaikutukseen 1) Viestintäteknologian hyödyntäminen - sovitut toimintatavat 2) Suunniteltu prosessi - ideointiin - vaikuttamiseen - päätöksentekoon 3) Johtamisen kehittäminen - johtaja näyttää esimerkkiä teknologian käyttöön - mahdollistaa kaikkien osallistumisen - johtaa prosessia (ideoista päätöksiin)


Lataa ppt "Saanko puheenvuoron verkostossa? Lääkkeitä verkoston vuorovaikutukseen FT Riitta Vanhatalo."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google