Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Systeeminen lähestymistapa sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Systeeminen lähestymistapa sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Systeeminen lähestymistapa sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa
Anne-Mari Jaakola yliopisto-opettaja kasvatus- ja perheneuvonnan erikoissosiaalityöntekijä Turun yliopisto, sosiaalityö Systeeminen lastensuojelu – Yhteiskehittämispäivä Turku

2 Sote ja LaPe uudistus Palvelujärjestelmän uudistus ja integraatio ovat käynnissä Edellyttää toimintakulttuurin muutosta Systeemisessä lastensuojelun toimintamallissa on paljon hyvää! Suomalainen lastensuojelu tarvitsee yhteisen tietopohjan, yhteiset tavoitteet, monitoimijaista arviointiosaamista, sopimuksellisuutta ja systemaattisuutta valtakunnallisesti Valmiudet monialaiseen työotteeseen ja systeemiseen osaamiseen luodaan koulutuksessa!

3 Miten systeemistä ja monialaista työtapaa opetetaan?
Turussa on opetettu moniammatillista työmallia simulaatio-opetuksena jo lähes 20 vuoden ajan  ”Turun mallin” tavoitteet sovellettavissa hyvin ns. Hackneyn malliin Opetuksen tavoitteet: Opiskelijat oppivat asiakkaan kohtaamisen, asiakasarvioinnin ja suunnitelmallisen asiakastyön taitoja monialaisena tiimityönä sosiaalityön, psykologian ja logopedian oppiaineiden yhteistyönä kokonaisvaltaisuus asiakaslähtöisyys KOHTAAVA ASIAKASTYÖ suhdeperustaisuus MONIAMMATILLISUUS

4 Monialaisuus toteutuu yhteisen kohteen ja tavoitteen asettelussa
Ei vain ammattialojen rinnakkaista työskentelyä vaan yhteisen näkemyksen ja tavoitteen muodostamista ammattialojen välillä ja niiden yli yhteisvastuullisuus asiakastyön suunnittelussa, toteutuksessa ja päätöksenteossa Rinnakkainen Ammattien välinen Poikkiammatillinen

5 Muutoshaasteet (Isoherranen 2012)
Organisaatiorakenteet ja johtajuus Rooleista ja roolirajojen ylityksistä sopiminen Yhteisvastuuajattelun kehittyminen Yhteisen tiedon luomisen käytännöistä sopiminen Yhteistyön vuorovaikutustaitojen oppiminen

6 Esimerkki sopimuksellisuuteen; Ryhmien/Tiimien yhteistyösopimuksen tehtävänanto
Miten ryhmässänne edistetään moniammatillisuuden toteutumista? (ryhmät, joissa on yhden ammattialan edustus voivat pohtia oman alan ammatillisuuden toteutumista?) Mitä jaettu vastuu tarkoittaa ryhmässänne? Miten ryhmässä toteutuu avoin ja rehellinen kommunikaatio, keskinäinen luottamus, toisten osaamisen kunnioitus ja yhteiset tavoitteet? Mitä keskinäinen riippuvuus tarkoittaa ryhmässänne? Pohtikaa yhteistyösopimustanne esimerkiksi sen kautta, miten ryhmässänne hoidetaan ongelmatilanteet ja miten hoidatte asiakastyön ja klinikkaopintojen käytännönvastuut

7 Tulokset/kokemukset; mitä tällä opetuksella on saavutettu
Tulokset/kokemukset; mitä tällä opetuksella on saavutettu? Mitä opiskelijat oppivat? Ennakkokäsityksiin ja mielikuviin vaikuttaminen, tietoisuuden lisääminen toisia ammattiryhmiä kohtaan, esim. työmenetelmät Luottamuksen ja kommunikaation lisääminen ammattiryhmien välillä Yhteistyötaitojen kehittäminen, esim. työtapojen yhteensovittaminen yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, prosessin johtamisen taidot, sopimuksellisuus Oivallus siitä, että arvioidaan ja ratkaistaan asioita, joihin ei yhden ammattiryhmän työskentely riitä, esim. kokonaisvaltaisen ja erityisosaamisen integrointi Asiakaslähtöisen työskentelyn taitojen ja arviointiosaamisen oppiminen

8 Kiitos. Jos kiinnostuit ja haluat tietää lisää; anne-mari. jaakola@utu
Kiitos! Jos kiinnostuit ja haluat tietää lisää;


Lataa ppt "Systeeminen lähestymistapa sosiaalityöntekijöiden koulutuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google