Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Katariina Alha 2003 Opetussuunnitelmatyö Siirtyminen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Katariina Alha 2003 Opetussuunnitelmatyö Siirtyminen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen."— Esityksen transkriptio:

1 Katariina Alha 2003 Opetussuunnitelmatyö Siirtyminen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen

2 Katariina Alha 2003 Tutkintorakenteen uudistus tutkintojen rakenteet muuttuvat  alakohtaisia eroja muutoksen suuruudessa opetussuunnitelmat muuttuvat  opsmallit, määrät, laatu opetuksen sisällöt muuttuvat (?)  laadullinen, määrällinen opintojen ohjaus muuttuu (?) yliopiston toimintarakenteet muuttuvat (?)

3 Katariina Alha 2003 Tutkintorakenteen uudistuksen toimijaryhmiä yliopistossa  opiskelijat  opettajat  opintoneuvojat (-ohjaajat)  opintohallinto  muita?

4 Katariina Alha 2003 Tutkintorakenteen uudistuksen toimijaryhmiä valtakunnallisia  opetusministeriö  tieteenalakohtaiset koordinaatioryhmät oppiainekohtaiset ryhmät  walmiiksi wiidessä wuodessa –projekti  yliopistot

5 Katariina Alha 2003 Tutkintorakenteen uudistuksen toimijaryhmiä akateeminen yhteisö valtio markkinaohjaus tutkinto Clark, B.R. 1983

6 Katariina Alha 2003 Missä tutkinnonuudistus tapahtuu? tutkintoon johtavissa koulutusohjelmissa koulutusohjelmat kuuluvat laitoksille (mahd. yhteistyö muiden laitosten kanssa) laitokset ovat osa tiedekuntaa ja yliopistoa

7 Katariina Alha 2003 tehtävä pyrkimys on liikkuvuuteen vähintäänkin tieteenalan sisällä voiko syntyä ongelmia kun yksi tieteenala on edustettuna useassa yliopistossa?  opiskelijan kannalta  opettajan kannalta  opintoneuvonnan kannalta  (opinto)hallinnon kannalta  jonkun muun kannalta

8 Katariina Alha 2003 OPSin kehittämisen vaiheet 1. koulutuksen perustehtävän määrittely 2. kompetenssien ja yleistavoitteiden määrittely 3. opetussuunnitelmamallin määrittely 4. opintokokonaisuuksien ja oppikurssien sisältöjen, kuormittavuuden ja työtapojen määrittely 5. opetussuunnitelman arvioinnin ja kehittämisen määrittely

9 Katariina Alha 2003 OPSin kehittämisen prosessi tavoitteet OPSin sisältö OPSin rakenteet arviointi 2 1 3 4 tutkintorakenne ops-malli ohjaus tieteenalan tieto opintojen kuormittavuus 5

10 Katariina Alha 2003 1. Tavoiteet ’reunaehdot’ asetuksesta tieteenalan tavoitteet yliopiston tavoitteet oppimiseen liittyvät tavoitteet ?

11 Katariina Alha 2003 Tavoitteenasetteluja OSAAMISKESKEISET TAVOITTEET YLEISET TAVOITTEET liikkuvuus tieteellisyys kansain- välisyys työmarkkina- läheisyys innovatiivisuus osaaminen YLIOPISTOKESKEISET TAVOITTEET kilpailukyky verkottuminen kriittinen massa ? ? ?

12 Katariina Alha 2003 2. OPSin rakenne; menetelmiä OPSmallit  blokki  opintojaksoperustainen  moduli  juonne

13 Katariina Alha 2003 3. OPSin sisältö; menetelmiä ydinainesanalyysi  ydinaineksen eri määritelmät kuormittavuuslaskenta  eri laskentamallit  tulosten vertailtavuus tärkeää mitä voidaan saavuttaa valitsemalla tiettyjä sisältöjä ja mitä puolestaan valitsemalla tiettyjä pedagogisia ratkaisuja?

14 Katariina Alha 2003 Ydinaines – eri tulkintoja ammatillinen ydin: käytännön työnhallinnan kannalta keskeisin tieto, taito tai asenne tieteellinen ydin: jonkin oppiaineen sisällä oleva tietämys integroiva ydin: useille oppiaineille (tai käsityksille) yhteinen tietämys (taito, asenne) pakollinen ydin: tietämys (taito, asenne) joka jokaisen opiskelijan on pakko hallita minimiydin: tietämys jonka hallinta on välttämätöntä jatkon kannalta pragmaattinen ydin: sisältö joka on mahdollista opettaa tietyssä rajallisessa ajassa

15 Katariina Alha 2003 Kuormittavuus ja opiskelijoiden ajankäyttö opintojaksojen mitoituksen oltava realistinen  tavoitteena ymmärtävä oppiminen jos laskentamalli ei käy >> kuormittavuuden selvittäminen opiskelijoiden ajankäyttöä seuraamalla  kuormittavuus; tunne vs. todellinen ajankäyttö?

16 Katariina Alha 2003 4. Arviointi; menetelmiä saavutetaanko tavoitteet näillä rakenteilla ja sisällöillä?  miten osaaminen rakentuu? palautejärjestelmät  opiskelijat  työelämä (+muu alueellinen vaikuttaminen)  opettajat

17 Katariina Alha 2003 ASIAOSAAMINEN TUTKIJAN TAIDOT AMMATILLISET TAIDOT ONGELMANRATKAISUKYKY KOMMUNIKAATIO JA SOSIAALISET TAIDOT JATKUVA OPPIMINEN, HALU KEHITTÄÄ ITSEÄ OSAAMISEN RAKENTUMINEN TIEDEOPINNOISSA Tek1 2003 TIETEELLINENAJATTELU perusopinnot aineopinnot syventävät opinnot laboratoriotyöt erikoistyöt diplomityö harjoittelu työskentely tutkimusryhmissä

18 Katariina Alha 2003 5. Tavoitteiden tarkastelu tavoitteiden tarkentaminen ja konkretisoiminen tavoitteiden uudelleentulkinta tavoitteiden muuttaminen

19 Katariina Alha 2003 OPSin kehittämiseksi tarvitaan tietoja päätöksenteon tueksi  mitä työkaluja on? päätöksenteon organisointia  tiedon jakaminen  keskustelun mahdollistaminen  aikaa iteraatiokierroksille  prosessilla pitää olla selvä alku ja loppu

20 Katariina Alha 2003 tehtävä sijoittakaa oman tiedekunnan tutkintorakennetyö kaavioon tunnistakaa eri toimijaryhmien osuudet (hahmottakaa prosessin ajallinen eteneminen) onko jossain aukkoja  esim. onko joku toimijaryhmä sivuutettu jossain vaiheessa


Lataa ppt "Katariina Alha 2003 Opetussuunnitelmatyö Siirtyminen kaksiportaiseen tutkintorakenteeseen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google