Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yhteiset kompetenssit Muokataan… ja täsmennetään.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yhteiset kompetenssit Muokataan… ja täsmennetään."— Esityksen transkriptio:

1 Yhteiset kompetenssit Muokataan… ja täsmennetään

2 ELINIKÄISEN OPPIMISEN TAIDOT osaa ottaa vastuuta omasta oppimisestaan sekä arvioida ja kehittää omia oppimistaitojaan ja - tyylejään osaa arvioida ja kehittää osaamistaan osaa hankkia, käyttää, soveltaa ja arvioida tietoa kriittisesti myös kansainvälisissä ympäristöissä osaa toimia ryhmässä, ottaa huomioon erilaiset toimijat ja kykenee ottamaan vastuuta ryhmän oppimisesta sekä opitun jakamisesta Elinikäinen oppiminen, jatkuvuus?

3 EETTINEN OSAAMINEN osaa toimia alansa ammattieettisten periaatteiden mukaisesti myös kansainvälisesti kykenee ottamaan vastuun omasta toiminnastaan ja sen seurauksista osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat globaalit viheliäiset ongelmat – kestävä kehitys, sosiaalinen, taloudellinen ja ekologinen

4 TYÖYHTEISÖ-OSAAMINEN osaa toimia kansainvälisissä ja monikulttuurisissa yhteisöissä ja edistää niiden hyvinvointia osaa toimia monimuotoisissa viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa osaa työskennellä projekteissa kyky toimia digitaalisissa ympäristöissä oman alansa tehtävissä kyky luoda henkilökohtaisia työelämäyhteyksiä ja toimia verkostoissa osaa tehdä päätöksiä ennakoimattomissa tilanteissa - itsesäätelytaidot kyky toimia asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä

5 INNOVAATIO-OSAAMINEN kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen osaa toteuttaa tutkimus- ja kehittämishankkeita soveltaen olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä osaa etsiä asiakaslähtöisiä, globaalisti kestäviä ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja Tarkista monialaisuus ja yhteisöllinen työskentely, missä näkyviin?


Lataa ppt "Yhteiset kompetenssit Muokataan… ja täsmennetään."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google