Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erityisen hyvä osaaja Keskuspuiston ammattiopiston strategia 2015 – 2020 Hyväksytty hallituksessa 28.4.2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erityisen hyvä osaaja Keskuspuiston ammattiopiston strategia 2015 – 2020 Hyväksytty hallituksessa 28.4.2015."— Esityksen transkriptio:

1 Erityisen hyvä osaaja Keskuspuiston ammattiopiston strategia 2015 – 2020 Hyväksytty hallituksessa 28.4.2015

2 Strategiset valinnat 1 Rakennamme vahvoja verkostoja 1.Tiivistämme yhteistyötä yleisten ammatillisten oppilaitosten kanssa erityisopetuksen toteuttamisessa. 2.Jatkamme ja kehitämme toimivaa kumppanuustyötä AMEO-verkostossa. 3.Kehitämme yhteistyösuhteita ja toimintaa kolmannen sektorin järjestöjen kanssa. 4.Vahvistamme entisiä ja luomme aktiivisesti uusia yhteyksiä yrityselämään. 2 Tavoittelemme ammatillisen peruskoulutuksen avulla opiskelijoiden työllistymistä 1. Järjestämme ammatillista tutkintokoulutusta aloilla, joilla ennakointitiedot osoittavat kasvavaa työvoiman kysyntää erityisesti Uudenmaan alueella. 2.Kehitämme tutkintokoulutusta yhä työelämälähtöisemmäksi siten, että se edistää työelämässä tarvittavaa osaamista ja työllistymistä. 3.Tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuksia kehittää yrittäjyystaitojaan.

3 Strategiset valinnat 3 Kehitämme ja kasvatamme ammatillista lisäkoulutusta voimakkaasti 1.Lisäämme ammatillisen lisäkoulutuksen koulutustarjontaa aloilla, joilla on työvoiman kysyntää etenkin Uudenmaan alueella. 2.Teemme uusia avauksia, kehitämme uusia palveluja ja tuotteita, luomme yhteyksiä yrityksiin ja vahvistamme myynnillisyyttä. 4 Laajennamme toiminta-aluettamme koko Etelä-Suomen alueelle 1.Keskeinen toiminta-alue on pääkaupunkiseutu ja Uudenmaan maakunta, mutta laajennamme aktiivisesti tarjontaamme muuallekin Etelä-Suomeen alueellisten tarpeiden ja Keskuspuiston ammattiopiston erikoisosaamisen mukaisesti.

4 Strategiset valinnat 5Vahvistamme kaikkien yhdenvertaista oikeutta ammatilliseen oppimiseen 1.Valmentava koulutus on Keskuspuiston ammattiopiston keskeinen erikoisosaamisen alue. 2.Järjestämme ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta, jossa myös eniten tukea tarvitsevat nuoret ja aikuiset voivat saada toisen asteen koulutusta.

5 Strategiset valinnat 6 Johdamme muutosta Toteutamme vision mukaisia, rahoitusjärjestelmän muutosten edellyttämiä ja uusien toimitilojen mahdollistavia toimia: 1.Vahvistamme henkilöstön ammatillisen erityisopetuksen ja opiskeluhuollon osaamista. 2.Suunnittelemme opetusjärjestelyjä siten, että opiskelijoiden yksilölliset ja joustavat opintopolut toteutuvat niin tutkintotavoitteisessa kuin valmentavassakin koulutuksessa. 3.Parannamme toimitilojen moni- ja yhteiskäyttöisyyttä sekä esteettömyyttä. 4.Suunnittelemme uudet toimitilat yhteistoiminnallisia ja joustavia opiskelujärjestelyjä tukeviksi. 5.Seuraamme jatkuvasti majoitusmahdollisuuden ja asuntolassa tarjotun tuen yhteyksiä opiskelijoiden opintomenestykseen sekä opintojen läpäisyyn..

6 Luomme yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja, edistämme työ- ja toimintakykyä, järjestämme tutkinnon suorittamisen mahdollisuuksia ja kehitämme ammatillista erityisopetusta. Asiantuntijuus Hyvinvointi Yhteistyö Vastuullisuus A rvot Perustehtävä

7 OSAAMISKESKUS OPPIJOIDEN JA YHTEISKUNNAN PARHAAKSI Tarjoamme laadukkaita, saavutettavia ja tarpeiden mukaisia koulutuspalveluja nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat erityistä tukea opinnoissaan ja työllistymisessä. Toteutamme koulutusta yksilöllisesti ja joustavasti opiskelijoiden edellytysten ja tarpeiden ja hyvinvoinnin mukaisesti huomioiden työelämän ja yhteiskunnan vaatimukset. Kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä olemme aloitteellinen, luotettava ja vetovoimainen kumppani, jonka avulla luodaan tuoreita lähestymistapoja ja käytänteitä.

8 . ASIANTUNTEMUKSELLA JA YHTEISTYÖLLÄ TULOKSIIN Henkilöstömme toimii vastuullisesti ja toteutamme, arvioimme ja parannamme toimintaamme systemaattisesti laatujärjestelmän mukaisesti. Ennakoimme ammatillisen koulutuksen ja työelämän muutoksia ja reagoimme tarvittaessa nopeasti muutostarpeisiin. Omaamme laajan ammatillisen, pedagogisen ja erityisopetuksellisen asiantuntemuksen, johon yhdistämme tutkimukseen perustuvia tietoja käytännön toteutuksessa. Teemme monipuolista yhteistyötä alueellisesti ja kansallisesti edistäen sidosryhmien kanssa ammatillisen koulutuksen saavutettavuutta, työllistymistä ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

9 . Aktiivinen ja uudistuva yhteisö Hyvinvoiva oppimisyhteisö Osaamisen kehittyminen Yhteistyön edistäminen Tuloksellinen toiminta Toteutamme toiminnassamme vuorovaikutteista ja avointa kanssakäymistä. Toimimme yhteisöllisyyttä vahvistavalla tavalla ja edistämme hyvinvointia. Pidämme huolta henkilöstön osaamisesta ja sen kehittymisestä. Juurrutamme hanke- toiminnassa kehitettyjä parhaita käytänteitä. Edistämme opiskelijoiden osallisuutta koulu- yhteisössä. Luomme foorumeita ja tilaisuuksia yhteisen työn ja saavutusten jakamiseen. Toimimme yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Selkeytämme rakenteita ja prosesseja siten, että ne edistävät toiminnan sujuvuutta. Toimintamme on taloudel- lista ja tuloksellista.


Lataa ppt "Erityisen hyvä osaaja Keskuspuiston ammattiopiston strategia 2015 – 2020 Hyväksytty hallituksessa 28.4.2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google