Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esteettömän opiskelun huominen Timo Lehtinen ESOK-seminaari 1.12.2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Esteettömän opiskelun huominen Timo Lehtinen ESOK-seminaari 1.12.2009."— Esityksen transkriptio:

1 Esteettömän opiskelun huominen Timo Lehtinen ESOK-seminaari 1.12.2009

2 Esteettömän opiskelun huominen Kaiken lähtökohta on yhteinen tavoite Suomen ylioppilaskuntien liiton missio eli tehtävä: –”Opiskelijan parempi huominen” –Kaikkien opiskelijoiden –Parempi huominen pitää sisällään paremmat mahdollisuudet opiskella ja paremman opetuksen ESOK-hanke: –”Hankkeen keskeinen tavoite on korkea-asteen opetuksen ja opiskelun fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen esteettömyyden kehittäminen siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta opiskella yhdenvertaisesti muiden kanssa.” = ”Opiskelijan parempi huominen”

3 Esteettömän opiskelun huominen Tavoitteet ovat yhtenäiset –Mahdollisuus opiskella –Mahdollisuus ylläpitää opiskelukykyä Palautuu perustuslakiin –6 §Yhdenvertaisuus Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. –16 §Sivistykselliset oikeudet Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

4 Esteettömän opiskelun huominen ESOK-hanke käynnistyi vuonna 2005 –Taustalla selvitys ”Esteetön opiskelu yliopistoissa” –Hyvin lyhyt aika –Hieno lopputulos Hankkeiden ja projektien haasteet –SYL:llä oma KYKY-hanke jossa on paljon yhtymäkohtia –Eri hankkeiden ja verkostojen koordinointi voi olla vaikeaa –Materiaalia on paljon Tehdyt suositukset pitää jalkauttaa Edellyttää myös asennemuutosta

5 Esteettömän opiskelun huominen Loppujen lopuksi kysymys on siitä kenelle korkeakoulutus on tarkoitettu –Mikä on ”normaalia” ja mikä ”erityistä” tukea Opinto-ohjaus? Opintopsykologitoiminta? Vammaisasiantuntijan palvelut? Kaikki opiskelijat tarvitsevat tukea opintopolullaan –Tuen käsite korkeakoulumaailmassa on laajentunut –Käsitettä tulee laajentaa yhä Mahdollisuutena yhteistyö Design for All –Vammaisjärjestöt, opiskelijajärjestöt, eläkeläisjärjestöt –Yhteinen tavoite

6 Esteettömän opiskelun huominen KYKY-hanke –Hanke tarjoaa keinon tuen käsitteen laajentamiseen –Kyky-hanke on ollut Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Suomen yliopistojen rehtorien neuvoston yhteinen hanke –Opiskelukyvyn edistämisopas yliopistoille –Avataan ja konkretisoidaan opiskelukyvyn käsitettä, opiskelukykymallia ja yliopistoyhteisöjen mahdollisuuksia opiskelukyvyn tukemiseksi –Hankkeen tavoitteena on yliopisto-opiskelijoiden opiskelukyvyn, opintojen etenemisen ja sujuvuuden tukeminen, opiskeluongelmien ennaltaehkäisy sekä opiskeluongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen

7 KYKY –hankkeen suositukset 1. Opiskelukyvyn edistäminen on suunnitelmallista ja organisoitua koko yliopistossa ja sen kaikissa yhteisöissä 2. Opiskelutaitojen ja opiskelukunnon edistäminen kuuluu opintoihin 3. Opiskelu on esteetöntä ja opiskelijoiden erilaiset tarpeet huomioivaa 4. Opiskelijoita arvostetaan, kannustetaan aktiivisuuteen ja heidän vaikutusmahdollisuuksiaan edistetään. 5. Tukea, ohjausta ja kannustusta annetaan koko opintopolun ajan 6. Työelämävalmiuksien ja työelämään siirtymisen edistäminen kuuluu opintoihin 7. Yhteisöllisyydellä edistetään koko yhteisön hyvinvointia - opiskelijoiden opiskelukykyä ja henkilöstön työkykyä

8 Esteettömän opiskelun huominen Yhdessä ESOK –hankkeen suositukset ja KYKY-hankkeen loppuraportti tarjoavat toimintamallin korkeakouluille –Hyviä käytäntöjä Opiskelijoiden tukipalvelut tulee nähdä laajana kokonaisuutena Laaja valtakunnallinen yhteistyöverkosto –Tavoitteena se että jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaista koulutusta Ilman koordinaatiota asia ei kuitenkaan ole kenenkään vastuulla –Yhteistyö ei synny itsestään

9 Esteettömän opiskelun huominen Esteettömyys vuonna 2010 –Hankkeesta valtakunnalliseen yhteistyöverkostoon –Valtakunnantasolla tavoitteet pitää kirjata hallitusohjelmaan –Nykyhallituksella Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma Keskiössä nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen –Vastaava politiikkaohjelma esteettömästä koulutuksesta ja koulutuksen esteistä? Yliopistojen autonomia korostaa korkeakoulujen omaa vastuuta –Korkeakoulut eivät voi piiloutua ja syyttää OPM:tä –Positiivinen asia, ei taakka Mahdollisuus profiloitua

10 Esteettömän opiskelun huominen Mitä esteetön korkeakoulu edellyttää? I Tahtoa II Resursseja III Osaamista

11 Esteettömän opiskelun huominen ESOK-hanke on luonut työkaluja ja alustavan toimijaverkoston –Suositukset ja opas tarjoavat osaamista –Toimijaverkostolta löytyy tahtoa –Nyt toiminta pitää institutionalisoida ja astua seuraavalle tasolle –Jatkuva toiminta on välttämätöntä –Tahto ja osaaminen ei yksin riitä –Tarvitaan resursseja Aitoja vastuuhenkilöitä Yhdessä sovitut toimintamallit Esteettömyys osaksi korkeakoulujen perustoimintaa

12 Kiitos mielenkiinnosta! Lisätietoja: sosiaalipoliittinen sihteeri Timo Lehtinen timo.lehtinen@syl.fi 041 515 22 27 KYKY-hanke http://www.syl.fi/opiskelukyky/


Lataa ppt "Esteettömän opiskelun huominen Timo Lehtinen ESOK-seminaari 1.12.2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google