Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

P ERHENEUVOLA LAPSEN JA PERHEEN TUKENA Perheiden hyvinvoinnin tukeminen, vanhempainilta 5.2.2014 Psykologi Saana Sievers.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "P ERHENEUVOLA LAPSEN JA PERHEEN TUKENA Perheiden hyvinvoinnin tukeminen, vanhempainilta 5.2.2014 Psykologi Saana Sievers."— Esityksen transkriptio:

1 P ERHENEUVOLA LAPSEN JA PERHEEN TUKENA Perheiden hyvinvoinnin tukeminen, vanhempainilta 5.2.2014 Psykologi Saana Sievers

2 Tukea perheille lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen sekä perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa

3 P ERHEIDEN HYVINVOINTIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET Vanhempien huoli lapsen kehityksestä, käyttäytymisestä tai psyykkisestä hyvinvoinnista Lapsella pulmia päiväkodissa tai koulussa Tuki arkipäivän kasvatustilanteisiin, keskustelut vanhemmuudesta ja kasvatuksesta Selvittelyapu perheen ristiriitoihin

4 P ERHEIDEN JA LASTEN TUKI Keskittymisen taidot tai sosiaaliset taidot Alle kouluikäisten kokonaiskehityksen tukeminen Käyttäytymisen ja tunteiden säätelyn pulmat: kiukun hallinta, alakuloisuus, itsetunto Rajojen asettaminen lapselle: pelit, kotiintuloajat, läksytilanteet Myönteisen vuorovaikutuksen tukemiseen liittyvät kysymykset  vanhemman ja lapsen välinen suhde

5 U UDET YLLÄTTÄVÄT ELÄMÄNTILANTEET Lasta ja perhettä on kohdannut yllättävä järkyttävä tapahtuma (esim. onnettomuus, sairaus, läheisen kuolema) Uusi elämäntilanne esimerkiksi eron jälkeen tai sijaisperheen arjessa Parisuhteen ristiriidat Perheessä harkitaan avioeroa Selvittelyapu lapsen huoltoon ja tapaamisiin liittyen, jos vanhempien välisessä yhteistyössä on eron jälkeen haasteita

6 N UORET Peruskouluikäiset nuoret ja heidän perheensä Murrosikä voi tuoda pulmia perheeseen Nuori voi myös itse ottaa yhteyttä perheneuvolaan, jos haluaa keskustella omista huolistaan

7 Tavoitteena perheen omien voimavarojen vahvistuminen ja palautuminen

8 P ERHENEUVOLAN PALVELUT Käytettävissä psykologin, erityissosiaalityöntekijän ja lastenpsykiatrin palvelut Ensitiimi ja hoitotiimi Perheasioiden sovittelu Ryhmät Kriisiajanvaraukset

9 P ERHEPALVELUKESKUS Keskustan neuvola Avoin päiväkoti Lasten kuntoutuspalvelut Kiertävät erityislastentarhanopettajat Perhesosiaalityö Perheneuvola

10 E NSITIIMI JA HOITOTIIMI Ensitiimi 1-3 käyntiä, tarvittaessa mahdollisesti pidempään Suurempien pulmien ennaltaehkäisy Nopea ajanvaraus: yhteydenotto viikon sisällä, aika 3 kk sisällä Hoitotiimi Tarvittaessa pidempi työskentely ja seuranta Theraplay Lasten ja nuorten yksilökäynnit

11 T YÖMUOTOJA Keskustelut Perhekeskustelut Parikeskustelut Yksilökäynnit Tutkimukset ja hoidot Esim. psykologin tutkimus ja theraplay Perheasiainsovittelu Konsultaatiokäynnit ja verkostoyhteistyö Ryhmätoiminta

12 T HERAPLAY Theraplay-terapia® on vuorovaikutuksellinen, leikkisä lyhytterapia, joka pyrkii vahvistamaan lapsen ja tämän hoitajan välistä kiintymyssuhdetta, lapsen tervettä itsetuntoa sekä kykyjä toimia sosiaalisissa suhteissa.

13 R YHMÄTOIMINTA Tahdolla ja taidolla –parisuhdekurssi Erotilanteessa: Lasten eroryhmä, (Vanhemman neuvo) Tukena kasvatuskysymyksissä: Muksuoppia vanhemmille (alkaa keväällä 2014)

14 Y HTEISTYÖ KOULUN KANSSA Perheneuvolan työntekijän voi pyytää mukaan tapaamiseen lapsen asioissa koululla Lastenpsykiatrin palvelut yhteistyössä oppilashuollon kanssa Oppilashuolto  perheneuvolan työntekijä voi tulla työpariksi Opettaja voi ohjata perheneuvolaan

15 Y HTEISTYÖTAHOT Koulu (opettaja, erityisopettaja, oppilashuollon työntekijät) Päiväkoti Neuvola Sosiaalipalvelut (perhetyö, lastensuojelu, lastenvalvojat…) Aikuisten palvelut Järjestöt (esim. Ensi- ja turvakoti)

16 A JANVARAUS Perheneuvolaan voi ottaa suoraan yhteyttä  perheneuvolan toimisto tai suoraan ensitiimiin Perheneuvolan työntekijän voi pyytää myös mukaan esimerkiksi tapaamiseen lapsen asioissa koululla Käynnit ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia Ajanvaraukset virka-aikana

17 Y HTEYSTIEDOT Perheneuvola Korkalonkatu 4, neljäs kerros PL 8216, 96101 Rovaniemi Ajanvaraus: Tiimeiltä tai yhteydenotto toimistoon. Puhelintunti ma klo 10.30 - 11.30 Toimistosihteeri: 040 574 6988 Perheneuvolan sähköposti: pene.toimisto@rovaniemi.fi pene.toimisto@rovaniemi.fi

18 Aina on mahdollista yrittää uudelleen; lujemmin tai sopivasti toisin.


Lataa ppt "P ERHENEUVOLA LAPSEN JA PERHEEN TUKENA Perheiden hyvinvoinnin tukeminen, vanhempainilta 5.2.2014 Psykologi Saana Sievers."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google