Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 13.3.2006Satu Lappalainen ITÄ-SUOMEN INNOVATIIVISET TOIMET -OHJELMAN HAKU Rahoitusasiamies Satu Lappalainen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 13.3.2006Satu Lappalainen ITÄ-SUOMEN INNOVATIIVISET TOIMET -OHJELMAN HAKU Rahoitusasiamies Satu Lappalainen."— Esityksen transkriptio:

1 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 13.3.2006Satu Lappalainen ITÄ-SUOMEN INNOVATIIVISET TOIMET -OHJELMAN HAKU Rahoitusasiamies Satu Lappalainen

2 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 13.3.2006Satu Lappalainen OHJELMAN SISÄLTÖ 1 on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukema ohjelma päätavoitteena on aikaansaada hyvinvointialalle käyttäjä- ja asiakaslähtöisiä uutta teknologiaa hyödyntäviä innovaatioita, tuotteita ja toimintatapoja ohjelma-alueena ovat Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat

3 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 13.3.2006Satu Lappalainen OHJELMAN SISÄLTÖ 2 Ohjelmaa toteuttamaan haetaan pilottiprojekteja seuraavilta osa-alueilta: 1. Hyvinvointiteknologian ja palvelutuotteiden yritystoimintainnovaatiot 2. Sähköisen asioinnin uudet soveltamisalueet 3. Esteettömyyden ja itsenäisen suoriutumisen uudet ratkaisut 4. Teknologia hyvinvointia edistävän vapaa- ajan, kulttuurin ja matkailun palveluksessa

4 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 13.3.2006Satu Lappalainen OHJELMAN HAKU 1 Ohjelmaan sisältyvät pilottiprojektit on julistettu haettaviksi 22.2. - 7.4.2006 Hankkeiden yleiset valintakriteerit ovat –yhteistyöverkoston laatu ja osaaminen –ohjelman mukaisuus –innovatiivisuus –toteutettavuus –aluekehityspotentiaali (lisäarvo Itä-Suomelle) Hankkeiden valinnassa etusijalle asetetaan ylimaakunnalliset hankkeet Hankkeen läpimenoa edesauttaa selkeä ja hyvin valmisteltu suunnitelma, –on sisällöllisesti ymmärrettävä, jota ulkopuolinenkin taho voi arvioida Projektien ripeä liikkeelle lähtö on tärkeää (lyhyt ohjelma) –esimerkiksi projektihenkilöstö pitää olla selvillä jo hakemusta jätettäessä

5 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 13.3.2006Satu Lappalainen OHJELMAN HAKU 2 Hankkeiden toteutusaika voi olla korkeintaan 31.3.2008 saakka Ohjelma-asiakirja ja hakumateriaali www- osoitteesta: http://www.innovatiivisettoimet.fi/http://www.innovatiivisettoimet.fi/ Hakemukset on toimitettava 7.4.2006 klo 16.00 mennessä –kirjallisena Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon osoitteeseen: Torikatu 9, 80100 JOENSUU –sähköisessä muodossa osoitteeseen: kirjaamo@pohjois-karjala.fi

6 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 13.3.2006Satu Lappalainen HAKEMUKSEN LIITTEET Rahoitushakemukseen liitetään –hankesuunnitelma –yhteistyökumppaneiden kirjalliset sitoumukset (aiesopimukset) –hankehenkilöstöliite (liite 1) –ympäristövaikutusten arviointiliite (liite 2)

7 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 13.3.2006Satu Lappalainen KUOPION YLIOPISTO HAKIJANA 1 yliopisto ei voi olla yksin hakijana maakuntaliiton rahoittamissa hankkeissa rahoitushakemuksessa hankkeen hakijaksi merkitään Kuopion yliopiston lisäksi yhteistyökumppani, joka –toteuttaa hanketta yliopiston kanssa –antaa hankkeeseen vaadittavan omarahoitusosuuden Tämä organisaatio myös allekirjoittaa rahoitushakemuksen ja hankesuunnitelman Kuopion yliopiston lisäksi

8 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 13.3.2006Satu Lappalainen KUOPION YLIOPISTO HAKIJANA 2 Hankesuunnitelman allekirjoittavat molempien organisaatioiden nimenkirjoitusoikeuden omaavat henkilöt –Kuopion yliopiston osalta allekirjoittajina ovat hankkeen vastuullinen johtaja ja toimintayksikön johtaja Hankkeeseen osallistuvien muiden yhteistyökumppanien kanssa tehdään aiesopimukset – aiesopimuksen pohja löytyy Tutkimus- ja innovaatiopalveluiden www-sivuilta (oikeudelliset palvelut - sopimusmallit)Tutkimus- ja innovaatiopalveluiden www-sivuilta

9 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 13.3.2006Satu Lappalainen KUOPION YLIOPISTO HAKIJANA 3 Rahoitussuunnitelma: –Yliopistoille voidaan myöntää max. 70 %:n tuki (EU + kansallinen) –Täydentävää rahoitusta (yhteistyötahon omarahoitus / kunta / yksityinen) oltava vähintään 30 %. Lisätietoja: –Ohjelman www-sivut: http://www.innovatiivisettoimet.fi/http://www.innovatiivisettoimet.fi/ –Yliopiston sisäisestä Käytännön neuvoja -oppaasta: löytyy Tutkimus- ja innovaatiopalveluiden www-sivuiltaTutkimus- ja innovaatiopalveluiden www-sivuilta –Hankehakemusten jättäminen ja yliopiston sisäinen aikataulu: rahoitusasiamies Satu Lappalainen, puh. (017) 162 167, 050–366 2527, e-mail: satu.lappalainen@uku.fi.

10 Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 13.3.2006Satu Lappalainen KUOPION YLIOPISTON AIKATAULU Mukana Kuopion kaupungin rahoitusta: – hankesuunnitelma kommentoitavaksi Satu Lappalaiselle sähköpostilla 9.3.2006 mennessä. –Korjatut hankesuunnitelmat lähetetään Satu Lappalaiselle sähköpostilla 17.3.2006 mennessä toimitettavaksi Kuopion kaupungille Varsinaiset rahoitushakemukset liitteineen kommentoitavaksi Satu Lappalaiselle sähköpostitse 21.3.2006 mennessä. –Lopulliset rahoitushakemukset liitteineen on toimitettava rehtorille esittelyä varten postitse (ei sähköpostilla) 31.3.2006 mennessä Satu Lappalaiselle. HUOM! Sähköisen hakemuksen toimittamisesta Pohjois-Karjalan maakuntaliittoon huolehtii hankkeen vastuullinen johtaja sen jälkeen, kun hakemukset on esitelty rehtorille


Lataa ppt "Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 13.3.2006Satu Lappalainen ITÄ-SUOMEN INNOVATIIVISET TOIMET -OHJELMAN HAKU Rahoitusasiamies Satu Lappalainen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google