Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Terveyden edistämisen määrärahat 2009

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Terveyden edistämisen määrärahat 2009"— Esityksen transkriptio:

1 Terveyden edistämisen määrärahat 2009
Siikaniemi Päiväkumpu

2 Kyseessä on Sosiaali- ja terveysministeriön harkinnanvarainen määräraha yksivuotinen määräraha, jota voidaan hakea 1-3 vuotta kestäville hankkeille Päiväkumpu

3 Määrärahakokonaisuuden tulee toteuttaa valtakunnallisia ohjelmia
- Terveyttä kaikille 2015 - Terveyden edistämisen politiikkaohjelma - muut valtakunnalliset ohjelmat kuten alkoholiohjelma, huumausainestrategia… sekä terveyserojen kaventamista Päiväkumpu

4 Tuettavia aihealueita voivat olla
lihavuuden ehkäisy, tupakoinnin aloittamisen ehkäisy ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen, päihteiden käytön ehkäisy ja vähentäminen, koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy, arkiliikunnan lisääminen, ikääntyvän väestön toimintakyvyn edistäminen, seksuaaliterveyden edistäminen, mielenterveyden edistäminen sekä heikommassa sosiaalisessa ja taloudellisessa asemassa olevien väestöryhmien terveyden edistäminen. On suotavaa, että hankkeita toteutetaan ihmisten arkiympäristöissä, kuten päivähoidossa, kouluissa, työpaikoilla ja asuinalueilla. Päiväkumpu

5 Määrärahan käyttö Ei perustoimintaan
Ei myöskään hoitoon, kuntoutukseen, perustutkimukseen, opinnäytteisiin, kaupalliseen toimintaan tai sellaisen valmisteluun Hankkeen toteuttajalla tulee olla tarpeellinen osaaminen, riittävät voimavarat ja puitteet hankkeen toimeenpanoon. Omarahoitus ei kuitenkaan ole määrärahan myöntämisen edellytys. Päiväkumpu

6 Vuonna 2009 painotettaneen
- Laaja-alaisia monitoimijahankkeita - Järjestöjen laaja-alaisia yhteishankkeita saman alan järjestöt eri alojen järjestöt Järjestöjen ja kuntien yhteishankkeet . Päiväkumpu

7 Hakukäytäntö Hakuilmoitus toukokuun alkupuolella Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa sekä Terveyden edistämisen keskuksen sivuilla Haku päättyy noin hakulomake: suomi.fi (terveyden edistämisen määräraha) Kuntien hakemukset Kansanterveyslaitokselle, järjestöjen Terveyden edistämisen keskukseen mielellään sähköpostitse. Nämä tahot valmistelevat käyttösuunnitelman määrärahoille, joiden käytöstä stm päättää. Päiväkumpu

8 Valmistelussa huomioidaan
painotukset hankkeiden laatu tarkoituksenmukaisuus lisäarvo kansallisesta näkökulmasta. Päiväkumpu

9 Valmistelu Terveyden edistämisen keskuksessa
Vähintään kahden Terveyden edistämisen keskuksen ulkopuolisen asiantuntijan arviointi hankkeesta (kesä-heinäkuu) - asiantuntija-arviointi osana päätöksentekoa Tekryn valmistelu virkavastuulla (elo-syyskuu) -ministeriöltä tarkempi valmisteluohjeistus, painoalueet ja määrärahakehys valtion talousarvioesityksen julkistamisen jälkeen Valmis ehdotus sosiaali- ja terveysministeriölle 30.9. luonnos käyttösuunnitelmaksi marraskuussa stm:ltä Hankekohtaiset avustuspäätökset stm:ltä joulukuussa hakijalle suunnitelmat tarkennetaan määrärahaa vastaavaksi tarkennetut suunnitelmat allekirjoitetaan ja lähetetään stm:öön Terveyden edistämisen keskus hallinnoi hankkeet ts. kaikki asioiminen Tekryn kanssa jatkossa Päiväkumpu

10 Hankkeiden laatukriteerit
rakenne hyödynsaajat, tieto ja koulutus, toiminta ja vastuut, resurssit muutostarve tavoitteet odotukset ja vaatimukset toiminta ympäristö osallistujien mahdollisuudet kehys prosessit toiminnat, joilla tavoitteisiin päästään tulos odotetut tuotokset ja tulokset, kustannus-vaikuttavuus valottaa laatukriteerejä historiaa  luotu hanketyötä varten näkyy myös Ehkäisevän päihdetyön laatukriteereissä toimii kaikilla sisältöalueilla, päihdelaatukriteerit vastaavat tarkempiin kysymyksiin juuri päihdehankkeissa monista puuttuu teoria  paljon käsitelty epidemiologioista, muttei purettu toimintaa teoreettiseen kehykseen sovellukset miten saadaan elämään? Päiväkumpu

11 Hanketuki Hanketuki Kansalaisjärjestöjen terveyden edistämisen ohjelmatyö Terveyden edistämisen keskuksen julkaisuja 7/2002 -> julkaisuja Muuta Tietoa hankkeiden suunnittelusta ja arvioinnista toiminta  laatu ja arviointi Ehkäisevän päihdetyön hankkeita: määrärahojen haku on kesäkuun puolessa välissä TE-määrärahoilla, RAY rahoissa toukokuussa uusille projekteille ja syyskuussa vanhoille Päiväkumpu


Lataa ppt "Terveyden edistämisen määrärahat 2009"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google