Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

HANKEINFO 13.4.2010.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "HANKEINFO 13.4.2010."— Esityksen transkriptio:

1 HANKEINFO

2 Rakennerahasto-projektien hakeminen
Etelä-Savon maakunnassa on käytössä jatkuva haku ESR- ja EAKR- ohjelmissa Hankkeiden käsittelyä rytmitetään kuitenkin niin, että 11. kesäkuuta 2010 mennessä jätetyt hakemukset otetaan käsittelyyn samanaikaisesti. Käsittelyaikataulu ei koske EAKR- ohjelman suoraan yrityksiin kohdennettavan toimintalinjan 1 rahoitusta. Seuraavat sovitut käsittelynottopäivämäärät ovat torstaina ja tiistaina

3 Rakennerahasto-projektien hakeminen
Hakuinfo ja hakuteemat julkistetaan lehti-ilmoituksissa maakunnan lehdissä ja tarkempi ohjeistus löytyy Itä-Suomen rakennerahastoportaalista osoitteesta (linkit Hakuohjeet, Etelä-Savo) Ennen hakemuksen jättämistä hakijoita kehotetaan ottamaan yhteyttä suoraan rahoittajaviranomaisiin ja keskustelemaan hankeaihioista ja ko. toimintaan käytössä olevan ohjelmarahoituksen määrästä

4 Rakennerahasto-projektien hakeminen
Hakemukset tulee toimittaa rahoittajaviranomaisille sekä Eura hakujärjestelmän välityksellä että allekirjoitettuna. Hakujärjestelmä löytyy osoitteesta ELY-keskuksella on omat hakujärjestelmänsä yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksia sekä yritystukia varten

5 Hyvä EU-projekti on… tarvelähtöinen
realistinen niin toimiltaan kuin budjetiltaan on suunniteltu yhdessä kohderyhmän kanssa tuottaa lisäarvoa normaaliin toimintaan nähden toimii vähintään seudullisesti kumppanuuspohjainen pysyvän toimintamallin kehittämistä

6 Hyvä EU-projekti lisää alueen kilpailukykyä, vetovoimaa ja osaamista
luo pysyviä työpaikkoja sekä pohjaa uusien työpaikkojen ja yritysten syntymiselle edistää teknologiaa luo uusia, innovatiivisia toimintamalleja lisää yhteistyötä on levittämiskelpoinen ja laajasti hyödynnettävissä vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja tasa-arvon kehittymiseen tiedottaa toiminnastaan toimii toteuttajaorganisaation profiilin rakentajana

7 Valintakriteerit 1 (2) Välttämättömät ehdot hanke sopii ohjelmaan
hakija juridinen henkilö hanke edistää ainakin yhtä horisontaalisista painopisteistä (tasa-arvo, sosiaaliset innovaatiot, kumppanuus, kestävä kehitys) II Yleiset arviointiperusteet Projektisuunnitelma toteutuskelpoinen ja tarve selvitetty Projektin toteuttajalla riittävät taloudelliset edellytykset , esitetyt resurssit realistiset tavoitteisin nähden - vakavaraisuus - kustannustehokkuus toiminnassa

8 Valintakriteeri 2 (2) . Projektin toteuttajalla riittävä osaaminen ja kokemus - projektihallinnointi - toiminnan edellyttämä osaaminen ja kokemus 4. Projektin toteuttajalla toteutuksen kannalta oleelliset verkostot ja sidosryhmäyhteistyö - yhteistyökumppanit sitoutuneita 5. Työllisyyden edistäminen - tulokset mitattavissa tai arvioitavissa - projektin tulokset siirrettävissä ns. normaaliin toimintaan 6. Erityiset valintaperusteet

9 Hankkeiden valinta Hakemukset EURA-järjestelmään
Hakemusten arviointi ja pisteytys valintakriteerien mukaan Hakemuskäsittely ELY-keskuksessa, maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä ja sen teemaryhmissä sekä maakunnan yhteistyöryhmässä Hankeneuvottelut /projektisuunnitelman ja kustannusarvion tarkentaminen Lopullinen päätös rahoituksen myöntämisestä

10 Tukikelpoiset kustannukset
Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökulut (työajanseuranta) Palvelujen ostot (kilpailutus) Muut kulut Yleiskustannukset (aiheuttamisperiaate) Investoinnit (EAKR-hankkeissa) Tarpeellisuus ja kohtuullisuus kaikessa Hankkeissa noudatettava viestintäohjeita ja EU-rahoitteisen toiminnan näkyvyysperiaatteita Huom! Tavanomaisen toiminnan kulut eivät ole tukikelpoisia!

11 Työvoimakoulutus, palkkatuet ja starttirahat ESR-projekteissa (työvoimapoliittiset toimet)
Ei voi suoraan sisältyä projektisuunnitelmaan Hakija voi tehdä esityksen projektiin haettavista työvoimapoliittisten toimien resursseista ELY-keskus perustaa työvoimapoliittisia toimia varten erillisen projektin ELY-keskus kilpailuttaa ja hallinnoi työvoimakoulutuksen erikseen, palkkatuki- ja starttirahat osoitetaan TE-toimistoille Vaihtoehtoina palvelujen ostot, kansallinen rahoitus

12 HYVÄ MUISTAA! Projektin tarve todellinen / selvitetty
Suunnitteluun riittävä aika ja resursointi Taustaorganisaation strategiassa – vahva tuki Tulosten käyttöönotosta selkeä suunnitelma Projektin hallinnoija vasta koko hankkeesta myös kumppanien osalta Sitoumukset kunta- ja yksityisestä rahoituksesta Maksatukset hyväksytään jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaan (tarpeellisuus, kohtuullisuus) Hallinnointi kunnossa – riittävä resursointi(!) Aktiivinen yhteys rahoittajaan/maksajaan

13 KIITOS!


Lataa ppt "HANKEINFO 13.4.2010."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google