Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1 Vammaispalvelut 16.4.2013 Ann-Mari Einola, johtava sosiaalityöntekijä 30.3.2015 Kirjoita tähän nimi Dian perustyyli -tilassa: Lisää alatunniste.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1 Vammaispalvelut 16.4.2013 Ann-Mari Einola, johtava sosiaalityöntekijä 30.3.2015 Kirjoita tähän nimi Dian perustyyli -tilassa: Lisää alatunniste."— Esityksen transkriptio:

1 1 Vammaispalvelut 16.4.2013 Ann-Mari Einola, johtava sosiaalityöntekijä 30.3.2015 Kirjoita tähän nimi Dian perustyyli -tilassa: Lisää alatunniste

2 2 30.3.2015 Kirjoita tähän nimi Dian perustyyli -tilassa: Lisää alatunniste

3 3 Arjen tuki / Vammaispalvelut / henkilöstö Lasten ja nuorten palvelut (0-24v) –1 sosiaalityöntekijä ja 1 palveluohjaaja Aikuisten palvelut (25-64v) –1 sosiaalityöntekijä ja 3 palveluohjaajaa Ikäihmisten palvelut (65v-) –1 palveluohjaaja 1 henkilökohtainen avustaja 1 johtava sosiaalityöntekijä 30.3.2015 Lisää nimi: Lisää ylä- ja alatunniste

4 4 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3.4.1987/380 Lain tarkoitus (1§) Tämän lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vastuu palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä (3§) Kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Palveluja järjestetään vammaispalvelulain perusteella, mikäli vammainen henkilö ei saa riittäviä palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla. 30.3.2015 Kirjoita tähän nimi Dian perustyyli -tilassa: Lisää alatunniste

5 5 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 23.6.1977/519 1 § Tässä laissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluksia. Erityishuollon tarkoituksena on edistää 1 momentissa tarkoitetun henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. (30.12.1996/1369)(30.12.1996/1369) 30.3.2015 Kirjoita tähän nimi Dian perustyyli -tilassa: Lisää alatunniste

6 6 Palvelujen hakeminen Asian vireilletulo Hakemuksen voi laittaa vireille tarvitsija tai hänen läheinen, asiakkaan suostumuksella myös viranomainen. Hakemus voi olla vapaamuotoinen tai määrätty lomake. Hakemuksen liitteenä tulee esittää terveydenhuollon asiantuntijan, kuten lääkärin, kuntoutusohjaajan tai fysioterapeutin lausunto. Hakemukset ja yhteydenotot osoitetaan ensisijaisesti palveluohjaajalle. Palvelutarpeen selvitys On tavallista, että palveluohjaaja tai sosiaalityöntekijä tekee kotikäynnin asiakkaan arkipäivän ja elinolosuhteiden kartoittamiseksi. Tapaamisessa laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon asiakkaan yksilöllinen tuen tarve. Päätös Palvelutarpeen selvittäminen aloitetaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta tai hakemuksen saapumispäivästä. Päätös haetusta palvelusta tehdään viimeistään 3 kk:n kuluttua hakemuksen saapumispäivästä. 30.3.2015 Kirjoita tähän nimi Dian perustyyli -tilassa: Lisää alatunniste

7 7 Vammaispalvelut lukuina Vammaispalvelulain mukaisia asiakkaita (2/2013) oli yhteensä 2222 asiakasta, joista 520 asiakasta erityishuoltolain mukaisia Henkilökohtaisen avun asiakkaita oli 244 asiakasta Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun piirissä oli 1727 asiakasta 30.3.2015 Kirjoita tähän nimi Dian perustyyli -tilassa: Lisää alatunniste

8 8 Tiedoksi Kouvolassa hyväksyttiin vuonna 2012 joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma. Suunnitelmaan on kirjattu tavoite kehittää avointa joukkoliikennejärjestelmää niin, että tarve erilliskuljetuksille pienenee. Lisäksi palvelutasosuunnitelmaan on yhdeksi laadulliseksi tavoitteeksi kirjattu esteettömyyden parantaminen. Kouvolan kaupungin joukkoliikennetyöryhmä ehdottaa VPL-palvelulinjan hankesuunnitelman käynnistämistä. 30.3.2015 Kirjoita tähän nimi Dian perustyyli -tilassa: Lisää alatunniste


Lataa ppt "1 Vammaispalvelut 16.4.2013 Ann-Mari Einola, johtava sosiaalityöntekijä 30.3.2015 Kirjoita tähän nimi Dian perustyyli -tilassa: Lisää alatunniste."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google