Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

TYÖEHTOSOPIMUS – ROOLIPELIN UUSI PELIMERKKI

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "TYÖEHTOSOPIMUS – ROOLIPELIN UUSI PELIMERKKI"— Esityksen transkriptio:

1 TYÖEHTOSOPIMUS – ROOLIPELIN UUSI PELIMERKKI
Henkilökohtainen apu – Miten toimii työnantaja? – Seminaarin henkilökohtaisen avun järjestämisen käytännöistä Satakunnassa Pori Jukka Kumpuvuori, lakimies Heta – Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry

2 Mikä on työehtosopimus?
Vaikeavammainen henkilö, joka tarvitsee apua vammansa tai sairautensa vuoksi

3 Mikä on työehtosopimus?
Kunta Palvelusuunnittelu Vaikeavammainen henkilö, joka tarvitsee apua vammansa tai sairautensa vuoksi P Ä T Ö S

4 Mikä on työehtosopimus?
Palkan- laskenta Työtu nnit Kunta Palvelusuunnittelu + Ohjaus- ja neuvonta Vaikea-vammainen työnantaja Avustaja (työntekijä) Työsopimus P Ä T Ö S

5 Mikä on työehtosopimus?
Heta JHL Työehtosopimus Palkan- laskenta Jäsenyys Jäsenyys Työtu nnit Kunta Palvelusuunnittelu + Ohjaus- ja neuvonta Vaikea-vammainen työnantaja Avustaja (työntekijä) Työsopimus P Ä T Ö S

6 Mikä on työehtosopimus?
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta Hallintolaki Heta Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista JHL Työehtosopimus Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksuista Ennakkoperintäasetus Työneuvoston lausunto Ennakkoperintälaki Palkan- laskenta Vaasan hallinto-oikeus Oikeuskanslerin päätös 1052/1/06 Kirkkolaki Työehtosopimuslaki Jäsenyys Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta Jäsenyys KHO Työaikalaki Työtu nnit Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta Kunta Työneuvoston lausunto KHO Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista Palvelusuunnittelu + Ohjaus- ja neuvonta Vaikea-vammainen työnantaja KHO Avustaja (työntekijä) Työehtosopimuslaki Työsopimus Työterveyshuoltolaki P Ä T Ö S Työsopimuslaki Työturvallisuuslaki KHO Vuosilomalaki Ateriakorvaus Perustuslaki Rikoslaki

7 Arkisia kysymyksiä…. Paljonko on avustajan iltalisä? Kuuluuko avustajalle lomaraha? Saako avustaja parempaa palkkaa jouluna? Mitä työsopimuksessa pitää lukea? Miten lasken avustajan kesäloman pituuden? Saako myös osa-aikainen avustaja kokemuslisää? Kuka päättää, mitä avustajan tehtäviin kuuluu? Voiko työvuoro kestää enemmän kuin 8 tuntia?

8 TES vastauksia…. Paljonko on avustajan iltalisä? (18-23, 15 %)
Kuuluuko avustajalle lomaraha? (50 % vuosilomapalkasta) Saako avustaja parempaa palkkaa jouluna? (joulun pyhät arkipyhiä > vapaana tai 3 x palkka) Mitä työsopimuksessa pitää lukea? (työsopimuksen perusehdot) Miten lasken avustajan kesäloman pituuden? (vuosiloman määräytyminen 2, 2,5, 3 päivää / kk) Saako myös osa-aikainen avustaja kokemuslisää? (saa jos ehdot täyttyy) Kuka päättää, mitä avustajan tehtäviin kuuluu? (avustajan työnkuva määritetty TES) Voiko työvuoro kestää enemmän kuin 8 tuntia? (Heta jäsenillä voi TES ehtojen mukaan)

9 Heta-Help! neuvoo Oikeudellista neuvontaa henkilö- kohtaisen avustajan työnantajuudesta Palvelu kaikille avoin Kysymykset puhelimitse arkisin klo 9 – 11 Tallenna Heta-Help! numero Vastaukset kirjallisesti

10 Jäsenyys kannattaa JÄSENILLÄ ASIAT OVAT PAREMMIN kaikki Jäsenet
Soita Heta-Help! x Pyydä neuvoja sähköpostitse - Pyydä neuvoja kirjeitse Oikeudellista selvittely- ja neuvottelutukea työnantajuuteen liittyvissä asioissa Alan työehtosopimuksen kaikki edut

11 Mikä on työehtosopimus?
Heta JHL Työehtosopimus Palkan- laskenta Jäsenyys Jäsenyys Työtu nnit Kunta Palvelusuunnittelu + Ohjaus- ja neuvonta Vaikea-vammainen työnantaja Avustaja (työntekijä) Työsopimus P Ä T Ö S

12 Ohjaus- ja neuvontavelvollisuus
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta Hallintolaki Heta Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista JHL Työehtosopimus Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksuista Ennakkoperintäasetus Työneuvoston lausunto Ennakkoperintälaki Palkan- laskenta Vaasan hallinto-oikeus Oikeuskanslerin päätös 1052/1/06 Kirkkolaki Työehtosopimuslaki Jäsenyys Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta Jäsenyys KHO Työaikalaki Työtu nnit Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta Kunta Työneuvoston lausunto KHO Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista Palvelusuunnittelu + Ohjaus- ja neuvonta Vaikea-vammainen työnantaja KHO Avustaja (työntekijä) Työehtosopimuslaki Työsopimus Työterveyshuoltolaki P Ä T Ö S Työsopimuslaki Työturvallisuuslaki KHO Vuosilomalaki Ateriakorvaus Perustuslaki Rikoslaki ?

13 ’Normaali työsopimussuhde’ ? ? ?
Turun hovioikeus Dnro 10/1960 Työnantajana kehitysvammainen mies, jolla henkilökohtainen avustaja Asioita hoiti miehen edunvalvojana toiminut isä sekä äiti Työntekijä töissä vain 4 päivää, jonka jälkeen sairauslomalle (10 päivää). Sairastui uudelleen, ilmoitti tekstiviestillä työnantajalle.

14 ’Normaali työsopimussuhde’ ? ? ?
Turun hovioikeus Dnro 10/1960 Työnantaja vastasi viestillä purkaen työsuhteen Toimitettiin työtodistus, jossa purkuperuste = jatkuva sairaslomalla olo > Korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä (työsuhde päätetty jatkuvien poissaolojen vuoksi)

15 ’Normaali työsopimussuhde’ ? ? ?
Turun hovioikeus Dnro 10/1960 (jatkuu) Tuomio säilyi… Mutta: eri mieltä olleen jäsenen lausunto: - ”Ottaen (…) huomioon (työnantajan) henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella henkilökohtaisen avustajan työn merkitys (työnantajalle) hänen jokapäiväisessä elämässään, katson, että työsuhteen purkaminen koeaikana ei ole tapahtunut koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla.”

16 ’Normaali työsopimussuhde’ ? ? ?
Turun hovioikeus Dnro S 05/2756 Työntekijä alussa iloinen ja reipas Työntekijän edellytykset suoriutua tehtävistään muuttuneet työsuhteen aikana Alkoi olla sellaista, että työnantaja joutui suunnittelemaan menojaan työntekijän mukaan Työnantaja menettänyt luottamuksen työntekijää kohtaan > “avustettavasta tulikin auttaja” - Ongelmista käyty keskustelu

17 ’Normaali työsopimussuhde’ ? ? ?
Turun hovioikeus Dnro S 05/2756 Työsuhde irtisanottu Työntekijän vaatimus: 6 kk palkkaa vastaava korvaus Tuomio: työsuhde päätetty laillisesti

18 ’Normaali työsopimussuhde’ ? ? ?
Turun hovioikeus Dnro S 05/2756 “Kyseessä on ollut työsuhde, joka toimiakseen on vaatinut tavallista vahvempaa luottamussuhdetta työnantajan ja työntekijän välillä. Kantajan on täytynyt ymmärtää tämä ja hänen on sen vuoksi jo syksyllä 2004 itse täytynyt ymmärtää, että hän laiminlyö työtehtävänsä, kun käyttää työaikaa pitkälti vain omien ongelmien setvimiseen. Kun tämä on johtanut siihen, että työnantaja on menettänyt luottamuksensa työntekijää kohtaan, työnantajalta ei tällaisessa työsuhteessa voi edellyttää sopimussuhteen jatkamista, vaikka varoitusta ei ole annettukaan. Kantajan työsuhdetta ei näin ollen ole päätetty perusteettomasti.”

19 ’Normaali työsopimussuhde’ ? ? ?
Työoikeuden maailma ei aina ’taitu’ henkilökohtainen avun maailmaan ja päinvastoin Työoikeus turvaa sekä työnantajaa että työntekijää – pelisäännöt valmiina Tuomioistuinkäytännössä kehittynee uusia oppeja, joissa huomioidaan henkilökohtaisen avun erityispiirteet Luottamuksellinen työsuhde Intiimi työsuhde Riippuvaisuussuhde

20 Ohjaus- ja neuvontavelvollisuus
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta Hallintolaki Heta Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista JHL Työehtosopimus Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksuista Ennakkoperintäasetus Työneuvoston lausunto Ennakkoperintälaki Palkan- laskenta Vaasan hallinto-oikeus Oikeuskanslerin päätös 1052/1/06 Kirkkolaki Työehtosopimuslaki Jäsenyys Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta Jäsenyys KHO Työaikalaki Työtu nnit Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta Kunta Työneuvoston lausunto KHO Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista Palvelusuunnittelu + Ohjaus- ja neuvonta Vaikea-vammainen työnantaja KHO Avustaja (työntekijä) Työehtosopimuslaki Työsopimus Työterveyshuoltolaki P Ä T Ö S Työsopimuslaki Työturvallisuuslaki KHO Vuosilomalaki Ateriakorvaus Perustuslaki Rikoslaki ?

21 Ohjaus- ja auttamisvelvollisuus
Esimerkkejä: Työnantaja tulkitsee väärin työehtosopimuksen määräyksiä palkanmaksusta ja maksaa 3 vuotta avustajalleen 200 euroa / kk liian hyvää palkkaa. Kunta havaitsee erheen ja päättää vähentää palkkaa työsuhteessa. Työnantaja ei saa yksipuolisesti vähentää työntekijän palkkaa. Kenen vastuu? Työnantajan työntekijä on paljon sairaana. Sosiaalityöntekijä neuvoo, että työntekijän voi tällä perusteella irtisanoa. Työnantaja irtisanoo työntekijän seuraavana päivänä luottaen neuvoon. Työntekijä vaatii 15 kuukauden palkkaa vastaavan summan laittomasta työsuhteen päättämisestä. Kenen vastuu? Työnantaja hoitaa itse palkanlaskentaa ja on erehdyksessä maksanut 4 vuotta sunnuntailisää jo lauantai-iltana. Kunta havaitsee erheen ja päättää periä lisät takaisin. Kenen vastuu?

22 Yleisiä argumentteja ’Kunta toimii vain sijaismaksajana’
”Kunta toimii vain teknisenä palkanmaksajana’ ’Työnantajalla on kaikki vastuu’ ’Annamme vain yleistasoista neuvontaa – meillä ei ole työoikeuden asiantuntemusta’ ’Emme voi tietää näistä asioista, että miten työsuhde voidaan päättää’

23 Ohjaus- ja auttamisvelvollisuus
Vammaispalvelulaki 8 d § 3 mom: [henkilökohtaisen avun työnantajamallissa] vaikeavammaista henkilöä on tarvittaessa ohjattava ja autettava avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa.

24 Henkilökohtainen apu tulee järjestää tehokkaasti
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Dnro 3425/12 Henkilölle järjestettiin henkilökohtaista apua 70 tuntia viikossa avustajapalvelun muodossa Kantelija kertoi, että palveluntuottaja ei ole kyennyt järjestämään hänelle kuuluvaa palvelua päätöksen mukaisessa laajuudessa Vammaispalvelulain 3 § mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että vammaisille henkilöille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina, kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää

25 Henkilökohtainen apu tulee järjestää tehokkaasti
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Dnro 3425/12 ”kunnan on huolehdittava siitä, että vaikeavammaisille henkilöille kuuluvat oikeudet tulevat edellytysten täyttyessä täysimääräisesti järjestettyä. Kunnan toiminta ei saa aiheuttaa vaikeavammaiselle henkilölle kuuluvien oikeuksien kaventumista tai niiden toteutumisen estymistä.” Kantelija oli ”eri tilanteissa pyrkinyt yhteydenotoillaan varmistamaan henkilökohtaisen avun saamisen(…). Yhteydenottoja oli lähetetty Kantelijan kirjoituksen mukaan sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoille (…)” ”Sosiaalityöntekijän mukaan kantelija oli ollut häneen yhteydessä useaan eri otteeseen. Yhteydenotoissa oli kerrottu (…) ongelmista.”

26 Henkilökohtainen apu tulee järjestää tehokkaasti
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Dnro 3425/12 ”Järjestämistavasta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota vaikeavammaisen henkilön omaan mielipiteeseen sekä hänen elämäntilanteeseensa kokonaisuudessaan.” ”Lähtökohtaisesti palvelut on järjestettävä vaikeavammaisen henkilön esittämällä ja toivomalla tavalla.” ”Järjestämistapaa koskeva kysymys on mahdollista saattaa erimielisyystilanteessa tuomioistuimen tutkittavaksi.”

27 Henkilökohtainen apu tulee järjestää tehokkaasti
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Dnro 3425/12 Kunnan päättämän järjestämistavan on tuettava ja edistettävä vaikeavammaisen henkilön itsenäistä elämää ja yhdenvertaista oikeutta elää ja päättää omista asioistaan. Järjestämistavan on tuettava myös henkilön mahdollisuuksia tehdä omia valintoja samalla tavoin kuin muut ihmiset niitä tekevät.” Kun kysymys on lakisääteisestä tehtävästä, kunnan on huolehdittava siitä, että vaikeavammaisella henkilöllä on mahdollisuus saada palveluja siinä laajuudessa ja sellaisin tukimuodoin kuin häntä koskevassa päätöksessä on erikseen päätetty”.

28 Henkilökohtainen apu tulee järjestää tehokkaasti
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Dnro 3425/12 ”Sosiaalitoimen lausunnosta voi saada sen kuvan, että vaikeavammainen henkilö joutuu palvelujen häiriötilanteessa tai tilanteessa, jossa palvelua ei voida lainkaan järjestää, itse huolehtimaan (ongelman ratkaisemisesta)” ”Totean yleisesti, että kunnan on huolehdittava vaikeavammaisen henkilön yksilölliset tarpeet ja elämäntilanne huomioon ottaen siitä, että palvelut tulevat myös palvelun keskeytys- tai häiriötilanteessa järjestettyä.”

29 Henkilökohtainen apu tulee järjestää tehokkaasti
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Dnro 3425/12 ”Korostan , että kunnallisen toimielimen ja sen alaisten viranhaltijoiden on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin, mikäli järjestettävän palvelun laadussa on puutteita tai, jos palvelun järjestäminen vaarantaa asiakkaana olevien henkilöiden yksilöllisen edun toteutumisen.”

30 Henkilökohtainen apu tulee järjestää tehokkaasti
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Dnro 3425/12 (…) ”kunnan on viipymättä puututtava havaitsemiinsa tai vaikeavammaisen henkilön esittämiin epäkohtaiin, jotka liittyvät henkilökohtaisen avun valittuun järjestämistapaan tai henkilökohtaisen avun tosiasialliseen järjestämiseen. Viime kädessä sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on arvioitava valittua järjestämistapaa tai sitä, miten valittua järjestämistapaa toteutetaan.”

31 Ohjaus- ja auttamisvelvollisuus
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Dnro 462/4/11: ohjaus- ja auttamisvelvollisuus on oma-aloitteista sosiaalitoimella on aktiivinen tiedottamisvelvollisuus Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Dnro 3060/4/11: Viranomaisen tulee huolehtia siitä, että sen antama neuvonta on sisällöltään oikeaa ja täydellistä

32 Ohjaus- ja auttamisvelvollisuus
Tekijöitä, jotka vaikuttavat kunnan vastuun arviointiin ongelmatilanteessa: Palvelusuunnittelu? Mikä palvelumuoto? Jos henkilökohtainen apu, mikä järjestämistapa? Jos työnantajamalli, kuka työnantajana, millainen tuki? Yleinen tiedottaminen (ei riitä) Mitä on ollut kunnan tiedossa (esim. se, että, sunnuntailisää maksetaan la-iltana) Onko ohjaus ja auttaminen ollut ”oma-aloitteista, aktiivista sekä sisällöltään oikeaa ja täydellistä” ?

33 Kiitos ! Jäseneksi www Puhelin Henkilökohtaisen avustajan työnantaja
Kirjallinen hakemus Jäseneksi www Asiakaspalvelu ark 9 – 11 Puhelin


Lataa ppt "TYÖEHTOSOPIMUS – ROOLIPELIN UUSI PELIMERKKI"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google