Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pohjois-Savon tietohallintostrategia 1 Pohjois-Savon tietohallintostrategia Strategian esittely 23.02.2009.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pohjois-Savon tietohallintostrategia 1 Pohjois-Savon tietohallintostrategia Strategian esittely 23.02.2009."— Esityksen transkriptio:

1 Pohjois-Savon tietohallintostrategia 1 Pohjois-Savon tietohallintostrategia Strategian esittely 23.02.2009

2 Pohjois-Savon tietohallintostrategia 2 Tausta ja tavoitteet Pohjois-Savon IT-yhteistyömalli Vuoden 2007 alussa hyväksyttiin Pohjois-Savon maakunnan dokumentoitu IT- yhteistyömalli ja käynnistettiin maakunnallinen, pysyvä tietohallintoyhteistyöryhmä Pohjois-Savon liiton asettamana IT-yhteistyöryhmä on toiminut aktiivisesti vuoden 2007 alkupuolelta asti Maakunnan tietohallintostrategian laatiminen tunnistettiin alueen tietohallintoyhteistyömallin laatimisen yhteydessä yhdeksi keskeiseksi yhteistyökohteeksi Strategian laatimisen tavoitteita Saadaan jatkumoa yhteistyöryhmän perustamiselle Päivitys siihen, mihin pitäisi panostaa Alku -hankkeen huomiointi tulevassa yhteistyössä ja yhteistyömallissa Pyritään löytämään uudet kärkihankeaihiot –Etsitään kohteet, joita joko pitää tehdä tai kannattaa tehdä yhdessä Täsmennetään yhteistyömallia toimijoiden ja yhteishankkeiden käsittelyn osalta

3 Pohjois-Savon tietohallintostrategia 3 Tietohallintostrategian laatimisprosessi Tarpeiden ja muutostekijöiden tunnistaminen Panostuksen kohdentaminen Konkretisoiminen, kärkihankkeet Toimeenpano & seuranta

4 Pohjois-Savon tietohallintostrategia 4 Strategiset muutostekijät – mihin tulevaisuudessa pitää varautua Ydinajatus: IT-toiminnan arvo perustuu puhtaasti siihen, miten tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja tehokkaasti se onnistuu palvelemaan asiakkaidensa varsinaista substanssitoimintaa ja sen kehittämistä. Substanssitoiminnan toimintaympäristön muutostekijät –Maakunnan toimintaan vaikuttavat ulkoiset tekijät – ei voi vaikuttaa, pitää reagoida Maakunnan sisäiset muutostekijät –Maakunnan ja sen kuntien sisäiset muutokset ja muutospaineet IT-toiminnan ulkoiset muutostekijät –IT-ympäristön ulkoiset tekijät, näihin tietohallinnon tulee reagoida tai ottaa ne huomioon IT-toiminnan sisäiset muutostekijät –Maakunnan IT-toiminnan omaehtoiset muutokset ja kehittämistarpeet

5 Pohjois-Savon tietohallintostrategia 5 Alueen toimijoiden substanssitoiminnan muutokset Substanssitoiminnan ulkoiset muutostekijät ja tarpeet Paras-laki: Kuntaliitosten lisääntyminen ja kuntayhteistyömuotojen muuttuminen Väestön ikääntyminen Sähköinen potilastietolaki ja valmisteilla oleva terveydenhuoltolaki Sosiaalitoimen tiedonhallinnollinen alueellinen kehitys Aluehallinnon merkittävät muutokset Sähköisen arkistoinnin kehittyminen Asiakkaiden odotukset ja tarpeet sähköisen asioinnin suhteen kasvavat Prosessipohjaisen toiminnan johtaminen ja palveluntuotanto Palvelujen järjestämismallien muutokset Sisäiset organisaatiomuutokset

6 Pohjois-Savon tietohallintostrategia 6 Alueen IT-toiminnan muutostekijät IT-toiminnan keskeiset muutostekijät ja tarpeet Tele- ja tietoliikenteen kansalliset muutokset IT-osaamisen kehittämistarve kiihtyy Alueellisuus IT-palveluiden tuottamisessa ja käytössä yhä laajenee Käyttöoikeuksien ja immateriaalioikeuksien merkityksen kasvu alueellisessa yhteistyössä Avoimen lähdekoodin ratkaisujen suosion kasvaminen Valtiovallan ja koko kuntasektorin IT-toiminnan yhteistyön aktiivinen kehittäminen Toimittajaympäristössä tapahtuvat muutokset Toiminta poikkeusoloissa turvattava Arkkitehtuurin kuvaamisen tarve

7 Pohjois-Savon tietohallintostrategia 7 Maakunnan IT-yhteistyön toiminta-ajatus ja visio Visio Maakunnassa on yhteisen ICT-tuotannon ja -toimintatapojen avulla toteutettu tehokas ja joustava palveluyhteistyötä tukeva IT-ympäristö. Visio Maakunnassa on yhteisen ICT-tuotannon ja -toimintatapojen avulla toteutettu tehokas ja joustava palveluyhteistyötä tukeva IT-ympäristö. Toiminta-ajatus Tietohallintoyhteistyö ja yhteentoimivat ratkaisut mahdollistavat laadukkaan ja kustannustehokkaan kuntapalvelujen tuotannon. Toiminta-ajatus Tietohallintoyhteistyö ja yhteentoimivat ratkaisut mahdollistavat laadukkaan ja kustannustehokkaan kuntapalvelujen tuotannon.

8 Pohjois-Savon tietohallintostrategia 8 Maakunnan strategiset IT-yhteistyön painopistealueet A.Alueen IT-palvelujen yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen B.Terveydenhuollon kansallisten ratkaisujen käyttöönotto C.Sähköinen asiointi D.Sähköinen arkistointi ja tiedonhallinta E.Päättäjien ja käyttäjien muutosvalmiuden kehittäminen

9 Pohjois-Savon tietohallintostrategia 9 Linjaukset ja kehitettävät alueet Alueen IT-palvelujen yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen –Alueen tietoteknisen infrastruktuurin kehittäminen –Yhteinen arkkitehtuuri – nykytila ja tavoitetila –Alueellinen palveluntuotanto, palvelujen Noheva –Yhteistyöryhmän kehittäminen, maakunnan tietohallintostrategia Terveydenhuollon kansallisten ratkaisujen käyttöönotto –Terveydenhuollon tunnistamisratkaisut ja palveluinfrastruktuuri –KANTA-liittymien suunnittelu ja toteuttaminen –Rakenteisen ja dokumenttipohjaisen lähestymistavan kouluttaminen

10 Pohjois-Savon tietohallintostrategia 10 Linjaukset ja kehitettävät alueet Sähköinen asiointi –Kansalaisille yhdenmukaiset sähköiset palvelut Sähköinen arkistointi ja tiedonhallinta –eAMS-yhteistyö –Sähköisen arkistoinnin ratkaisujen selvittäminen Päättäjien ja käyttäjien muutosvalmiuden kehittäminen –Käyttäjäviestinnän ja koulutuksen kehittäminen –Tietohallinnon ja päättäjien yhteistyön kehittäminen

11 Pohjois-Savon tietohallintostrategia 11 Kärkihankkeet

12 Pohjois-Savon tietohallintostrategia 12 Kärkihankkeet

13 Pohjois-Savon tietohallintostrategia 13 IT-toiminnan merkityksen kasvu Tietotekniikkaratkaisun hyötyjen varmistaminen nousee hyvin merkittävään rooliin IT-ratkaisujen vaikuttavuus ja hyödyllisyys voidaan varmistaa vain, jos tietohallinnon ja johdon vuoropuhelu on luontevaa ja aktiivista

14 Pohjois-Savon tietohallintostrategia 14 Tietohallinnon ja johdon yhteistyö Tietohallinnon tehtävä on muuntaa substanssiasiakastarve IT- ratkaisujen kielelle hallitusti ja tarkoituksenmukaisesti Vain tällä voidaan taata todellisuudessakin hyödylliset ratkaisut  Tämä edellyttää selkeää yhteistyötä tietohallinnon ja substanssin välillä

15 Pohjois-Savon tietohallintostrategia 15 Tietohallintostrategian mittarit Keskeiset mittarit Mittari 1: Kärkihankkeita ei lykätä perusteettomasti seuraavalle vuodelle –Kärkihankkeet käsitellään vuosittain. –Tavoitetaso: ei lykättyjä kärkihankkeita Mittari 2: Merkittäviä hankkeita ei käynnisty strategiaprosessin ulkopuolelta –Tavoitetaso: Ei strategiaprosessin ulkopuolisia merkittäviä hankkeita –Huom. strategian kärkihankesalkkua päivitetään vuosittain Mittari 3: Yhteistyöhön aktiivisesti osallistuvien organisaatioiden määrä –Tavoitetaso: Kasvava


Lataa ppt "Pohjois-Savon tietohallintostrategia 1 Pohjois-Savon tietohallintostrategia Strategian esittely 23.02.2009."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google