Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sähköinen potilaskertomus Kansallisen hankkeen tilannekatsaus

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sähköinen potilaskertomus Kansallisen hankkeen tilannekatsaus"— Esityksen transkriptio:

1 Sähköinen potilaskertomus Kansallisen hankkeen tilannekatsaus 7.9.2005

2 Lähtötilanne Normipohja
Paperikertomuksen osalta vakiintuneet toimintamallit Terveydenhuollon digitalisoituminen tapahtunut hajautetusti Terveyskeskuksissa sähköiset potilaskertomukset kattavassa käytössä Sairaaloissa siirtymävaihe Erilaisia alueellisia ratkaisuja (lähete-palaute, aluejärjestelmät)

3 Terveydenhuollon tietoteknologian kehittäminen
STM:n näkökulma: kansallinen terveyshanke Valtioneuvoston periaatepäätös 2002 STM:n työryhmä Strategia 1/2004, loppuraportti 1/2005 STM:n työryhmä Kansallinen määrittelytyö ja koordinaatio Alueellisen toimeenpanon tukeminen Lainsäädäntö Muut toimijat Tietoyhteiskuntaohjelma ->KuntaTIME TEKES ->Finnwell-ohjelma SITRA -> terveydenhuollon ohjelma EU -> eHealth action plan -> EU:n terveyskortti Muiden maiden esimerkit terveydenhuollon organisaatiot, IT-yritykset

4 Tavoitteet 2007 loppuun mennessä hoidon toteuttamisen ja seurannan kannalta oleellisin potilastieto kirjataan sähköisesti yhdenmukaisella rakenteella ja tiedot ovat potilaan suostumuksella käytettävissä yli rekisterinpitäjärajojen 24*7 määrittelyjä, määrittelyjä, määrittelyjä kansallinen arkkitehtuuri muutokset tietojärjestelmiin alueellisen yhteistyön organisointi, valtakunnan tason yhteistyön organisointi kansalliset palvelut lainsäädäntö

5 Muutokset tietojärjestelmiin
Rakenteisten ydintietojen käyttö Koodistojen ja OID:n käyttö CDA R2 rajapinnat (valmius siirtää dokumentteja arkistoitavaksi, valmius poimia ja siirtää tilastoinnin edellyttämät tiedot) Arkiston ja hakemiston käyttö potilastietojärjestelmän sisältä Varmennepalvelut, sähköinen allekirjoitus, suostumuksen hallinta, loki Toteutetaan järjestelmätoimittajien klustereissa

6 Alueellinen tietohallintoyhteistyö
Alueellinen tietohallintoyhteistyö tulee organisoida alueellinen tietohallintostrategia alueen IT-resurssien kokoaminen yhteydet kansallisiin palveluihin alueverkot ja ATJ-palvelut tarvittavassa laajuudessa eroon omista konehuoneista - > palvelut ASP-pohjalta Alueelliset yhtiöt yleistymässä: Kymenlaakso&Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, OYS erva

7 Alueellinen arkkitehtuurikehitys
Aluearkkitehtuuriratkaisut Viitehakemiston avulla tapahtuva usean eri toimittajan tietojärjestelmien integrointi (esim. Satakunta, HUS ja Pirkanmaa) Yhden tietojärjestelmätoimittajan tuoteperheen sisällä tapahtuva integrointi (esim. Alue-Effica, Alue-Pegasos, kunta-ESKO) Kahden toimittajan järjestelmän rinnakkaiskäyttö (Kainuun kokeilualueen ratkaisu) Yhteiseen arkistoon perustuva dokumenttien jakelu (ns. alueelliset PACS- toteutukset) Ei aluearkkitehtuuria: yksittäisiä lähete-palaute tms. malleja toteutettu räätälöidysti Migraatiopolku kansalliseen ratkaisuun?

8 Kansallinen arkkitehtuuri
Kansallisesti integroidut palvelut 24*7 Palvelujen kilpailuttaminen (ytimenä potilasdokumenttien sähköinen arkisto/hakemisto/tietoliikenne) sekä yhteydet th:n ulkopuolelle (Kela, vakuutusyhtiöt); kansallisten palveluiden tarjoaminen yhden pisteen kautta (varmenne, koodistot, todistuskeskus, reseptitietokanta) jne… Teknisesti keskitetty arkistomalli ei muuttaisi terveydenhuollon rekisterinpidon velvoitteita Luovutukset yli rekisterinpitäjärajojen potilaan suostumuksella; käyttö hoitotilanteessa haettaessa muissa rekistereissä olevaa tietoa; kansalaisen käyttöliittymä, tilastotiedonkeruu, yhteydet th:sta sos.vakuutukseen Kansallinen arkkitehtuuri kommenttikierrokselle syksyllä > konsensusseminaari Vaatii valtakunnallisen toimijan, joka vastaa palvelujen tilaamisesta

9 Kansalliset palvelut koodistopalvelin, ml. toimipaikkarekisteri
kansalaisvarmenne (VRK) reseptitietokanta terveysportti TEO varmenne tilastotiedonkeruu kansalaisen terveysportaali arkisto, suostumusrekisteri, hakemisto viestinvälityskeskus todistuskeskus kansalaisen käyttöliittymä

10 Valtakunnallinen toimija
kilpailuttaa, tilaa ja hallinnoi valtakunnallisesti keskitetyn sähköisen arkiston, siihen liittyvät muut palvelut sekä tietoliikenteen tietyiltä osin valmistelu esivalmistelua tehty eri puolilla: STM, Sitra, KuntaTIME poliittinen käsittely budjettiratkaisut sidosryhmien kuulemiset toteutus? Tarvitaan myös ohjaava viranomainen

11 Lainsäädäntö Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisen käsittelyn periaatteista valmisteilla Sähköisen reseptin laki valmisteilla Potilasasiakirja-asetuksen uusiminen käynnistyy

12 Lopuksi Yhteistoiminnallinen teknologinen perusta mahdollistaa prosessien kehittämisen, uudet toimintamallit ja työkalut Hyödyt realisoituvat vasta kun teknologian mahdollistamat uudet toimintamallit vakiintuvat Tiedon saatavuuden paraneminen asettaa suuria haasteita järjestelmien käytettävyydelle. Tiedon hallinnan, analysoinnin ja prosessoinnin työkaluja tarvitaan


Lataa ppt "Sähköinen potilaskertomus Kansallisen hankkeen tilannekatsaus"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google