Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Elinkeinokalatalouden näkymiä ohjelmakaudella 2007-2013 Kalaviikko, 23.1.2008 Ylitarkastaja Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Elinkeinokalatalouden näkymiä ohjelmakaudella 2007-2013 Kalaviikko, 23.1.2008 Ylitarkastaja Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö."— Esityksen transkriptio:

1 Elinkeinokalatalouden näkymiä ohjelmakaudella 2007-2013 Kalaviikko, 23.1.2008 Ylitarkastaja Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö

2 Tulevaisuuden haasteet 1. Strategiatyö 2. Toimintaympäristön muutokset 3. Kehityksen seuraaminen 4. Käytännön toimet

3 1. Strategiatyö Suomen elinkeinokalatalouden vuosien 2007-2013 strategian ja toimintaohjelman lisäksi laaditaan myös kansalliset sektoristrategiat, joissa linjataan ne kansalliset toimenpiteet, joilla pyritään tukemaan alan kokonaisvaltaista kehittämistä. - ammattikalastuksen, vesiviljelyn sekä kalanjalostuksen ja kaupan kehittämisryhmät ovat keskeisessä asemassa strategiatyössä - strategiat valmistellaan sektoreiden tarpeista lähtien

4 2. Toimintaympäristön muutokset Monia merkittäviä muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet / vaikuttavat elinkeinokalatalouden toimintaedellytyksiin ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen (= työpaikat, elintarvikkeita kuluttajille, luonnonvarojen hyödyntäminen) esim. - EU - Hygienialainsäädäntö - Hylkeet - Ilmastonmuutos - Kansainvälistyminen

5 2. Toimintaympäristön muutokset - kansainvälistyminen Suomen elinkeinokalatalous kansainvälisessä toimintaympäristössä Yleiset reunaehdot + Kalakannat Suomessa hyvässä kunnossa, potentiaalia lisätä tuotantoa, maailmanlaajuisesti kalan kysyntä ylittää tarjonnan – Suomessa kallis työvoima, pitkät etäisyydet, toiminnan rajoitukset => korkeat kustannukset Kansainvälistyminen käytännössä Tuonti ja vienti Ulkomainen pääoma

6 2. Toimintaympäristön muutokset - kansainvälistyminen Tuonnin vaikutukset Suomen elinkeinokalatalouteen ArvoketjuYhteiskunnalliset vaikutukset AlkutuotantoJalostus ja kauppa Kuluttajattyöpaikatelintarvike- tarjonta – kilpailu kovenee – hinta laskee + raaka- aineen saanti + hinta laskee + valikoima laajenee + / – riippuu mm. jalostusastee sta ja markkinoista + lisääntyy

7 2. Toimintaympäristön muutokset - kansainvälistyminen Viennin vaikutukset Suomen elinkeinokalatalouteen ArvoketjuYhteiskunnalliset vaikutukset AlkutuotantoJalostus ja kauppa Kuluttajattyöpaikatelintarvike- tarjonta + laajemmat markkinat + hinta nousee – raaka- aineen saanti vaikeutuu – hinta nousee – / 0 saatavuus – hinta nousee + / – riippuu mm. jalostusastee sta ja markkinoista + / – riippuu markkinoista

8 2. Toimintaympäristön muutokset - kansainvälistyminen Ulkomaisen pääoman vaikutukset Suomen elinkeinokalatalouteen ArvoketjuYhteiskunnalliset vaikutukset AlkutuotantoJalostus ja kauppa Kuluttajattyöpaikatelintarvike- tarjonta + investointiky ky – epävarmuus + investointiky ky – epävarmuus tuotannosta ? hinta ? saatavuus + / – riippuu ratkaisuista ? Huom! Kotimainen tuottoon keskittyvä ”kasvoton pääoma” toimii samoilla periaatteilla

9 2. Toimintaympäristön muutokset - kansainvälistyminen Kansainvälistymisen vaikutuksia Suomen elinkeinokalatalouteen Suomalainen kalan arvoketjun toimijat entistä enemmän samassa veneessä • Kansainvälisessä maailmassa erityisesti taloudessa tapahtuvat muutokset ovat hyvin nopeita ja vaikutuksiltaan laajoja verrattuna muihin toimintaympäristön muutoksiin • Kansainvälistyminen tuo alalle uhkia, mutta myös mahdollisuuksia => tarvitaan tietopohjan laajentamista (skenaarioiden ja vaihtoehtoisten toimintamallien kartoittamista), jotta elinkeinokalatalous pystyy menestymään kv. toimintaympäristössä

10 3. Alan kehityksen seuraaminen Kehityksen seuranta pääosin hyvällä tasolla mm. •Työpaikat •Tuotannon määrä •Tuotannon arvo •Hankkeiden määrät jne. Seurannan kehittämisessä tärkeää kehittää tulevaisuuden kehityksen kannalta tärkeitä - alan yritystoiminnan kannattavuuden mittareita - tukien ja muiden toimien vaikuttavuutta

11 4. Käytännön toimet •Kehittämisryhmät ja strategiatyö, tammikuu – joulukuu 2008 •Toimintaohjelman toimeenpano 7.12.2007 alkaen - rakennetukipäivät maaliskuun alku, linjauksia - HATRIK tammi-helmikuu 2008, päätöksiä maaliskuu => - Kalatalousryhmät, neuvottelut + käynnistäminen kevät 2008 •Alan ammattimaisuus, kehittämissuunnitelmien toimivuus varmistetaan •Hyljeongelma, sietopalkkio haku helmikuussa 2008 + tuki rysiin •Uusien yrittäjien rekrytointi, mestari-kisälli –pilotti kevät 2008

12 4. Käytännön toimet, jatkuu •Romutustoimenpiteen käyttöönotto kommenteille helmikuu 2008 •Vesiviljelyn menetelmien ympäristöystävällisyyden arviointi (kevät 2008) > vaikutukset tukimahdollisuuksiin •Hygieniavaatimusten muuttuminen 2009, vaikutusten arviointi ja toimenpiteet (kevät 2008) •Logistiikan kehittäminen, 2008 – •Lisäksi useita muita mm. strategiatyöhön ja kalastuslain uudistamiseen liittyviä pidemmän aikavälin kysymyksiä esim. - ammattikalastajien kalastusmahdollisuudet ja määritelmät - vesiviljelyn ympäristölupajärjestelmä, jne.

13 Tavoitteena alan kannattavan yritystoiminnan toimintaedellytysten varmistaminen ja yhteiskunnallisten vaikutusten maksimointi


Lataa ppt "Elinkeinokalatalouden näkymiä ohjelmakaudella 2007-2013 Kalaviikko, 23.1.2008 Ylitarkastaja Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google