Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tavoitteet  Henkilökohtaisen opetussuunnitelman toteutuminen  Lisää valinnaisuutta  Pienentää keskeyttämisriskiä  Mahdollistaa joustavan kahden perättäisen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tavoitteet  Henkilökohtaisen opetussuunnitelman toteutuminen  Lisää valinnaisuutta  Pienentää keskeyttämisriskiä  Mahdollistaa joustavan kahden perättäisen."— Esityksen transkriptio:

1 Tavoitteet  Henkilökohtaisen opetussuunnitelman toteutuminen  Lisää valinnaisuutta  Pienentää keskeyttämisriskiä  Mahdollistaa joustavan kahden perättäisen tutkinnon suorittamisen  Nopeuttaa opiskelijan valmistumista  Edistää työllistymistä

2 Opiskelijamäärät tutkintoaloittain Tilanne 1.3.2012: 2+1-mallin mukaisesti opiskelee 63 opiskelijaa, 10 perustutkintoa:  Rakennusalan perustutkinto 11 opiskelijaa  Kone- ja metallialan perustutkinto 11 opiskelijaa  Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 11 opiskelijaa  Autoalan perustutkinto 10 opiskelijaa  Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 6 opiskelijaa  Sähkö-automaatiotekniikan perustutkinto 6 opiskelijaa  Talotekniikan perustutkinto 3 opiskelijaa  Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2 opiskelijaa  Turvallisuusalan perustutkinto 2 opiskelijaa  Elintarvikealan perustutkinto 1 opiskelija

3 Valmistelu yhdessä oppilaitoksen ja oppisopimuskeskuksen kanssa  Varmistaa johdon tuki ja oppilaitoksen opetussuunnitelman sopivuus 2+1 malliin  Opettajien perehdytys oppisopimuskoulutukseen  2+1 mallin prosessin suunnittelu  Henkilökohtaisen opiskeluohjelman rungon suunnittelu  Arvioinnista sopiminen ja todistusten tuottaminen  Opiskelijoille ja työnantajille tiedottaminen

4 Rahoitus  Oppisopimuskeskus hankkii tietopuolisen koulutuksen ja opiskelijan ohjauksen oppilaitoksesta  Oppilaitos varaa opettajille 40 h/opiskelija opiskelijan ja tpk:n ohjaukseen  Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta  Opiskelija saa opintososiaalisia etuuksia (n. 1 lähiopetuspäivä / vko)

5 Opiskelijan kriteerit  Ammattia täydentävät tutkinnon osat on suoritettu  Ikä 18 v  Alasta riippuen oltava mm. ajokortti, vartijakortti, tulityökortti, hygieniapassi  Itsenäinen ja vastuullinen ote työhön ja opiskeluun

6 Henkilökohtainen opiskeluohjelma  Ohjaava opettaja ja koulutustarkastaja laativat opiskelijalle henkilökohtaisen opiskeluohjelman, joka pohjautuu opiskelijan yksilöllisiin valintoihin  Ohjaava opettaja järjestää opinnot, ammattiosaamisen näytöt ja arvioi niitä yhdessä työpaikkakouluttajan kanssa  Opiskelijalla on mahdollisuus palata jatkamaan opintojaan ammattiopistoon

7 Työpaikalla tapahtuva oppiminen  Opiskelija hankkii työpaikan itse  Usein opiskelijan työssä oppimispaikka tai kesätyöpaikka  Koulutustarkastaja arvioi työpaikan soveltuvuuden yhdessä vastuuopettajan kanssa  Työpaikkakouluttajan sitouttaminen

8 Todistukset  Tutkintotodistus  Näyttötodistus  Todistus työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta

9 Arviointi  Opiskelijahallintojärjestelmässä opsokoulu mahdollistaa arvioinnin dokumentoinnin ja todistusten tuottamisen yhdessä oppisopimuskeskuksen kanssa  Opiskelija suorittaa työpaikallaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaiset ammattiosaamisen näytöt  Työpaikkakouluttaja ja opettaja arvioivat näytöt tutkinnonperusteiden arviointikriteereiden mukaan

10 Sudenkuoppia Opiskelija Opiskelijan rästit ennen oppisopimusta (”ikuisuusrästit”) Väärä motivaatio aloittaa oppisopimus (”helppo vaihtoehto”) Opiskelijan henkilökohtaiset ongelmat (päihteet, masennus tms. elämänhallintaan liittyvät asiat) Opiskelija ei koe teoriaa arvokkaaksi Työnantaja/työpaikkakouluttaja Työantajan/työpaikkakouluttajan sitoutumattomuus Kiire työpaikalla Ei perehdytä tutkintoon eli ei osata suunnitella työpaikalla tapahtuvaa oppimista Opiskelija on enemmän työntekijän kuin opiskelijan roolissa Riittämätön tiedottaminen 2+1-mallin opiskelijasta työyhteisössä

11 Sudenkuoppia Oppilaitos/opettaja Opettajalla ei ole riittävästi resurssia suunniteluun, yhteydenpitoon ja työpaikkakäynteihin Oppilaitoksen johto ei ole sitoutunut 2+1-malliin Opintojen räätälöinti yksittäisille opiskelijoille on hankalaa Työpaikkakäynneillä ei ole aikaa työpaikkakouluttajien ohjaamiseen

12 Hyöty opiskelijalle  Mahdollisuus nopeuttaa opintojen loppuun saattamista  Opiskelijalla on hyvät työllistymismahdollisuudet heti valmistumisen jälkeen  Työkokemus karttuu jo opintojen aikana  Opiskelijan jatko-opintokelpoisuus on taattu

13 Hyödyt työnantajalle  Oppisopimuksen kesto hyvä työantajalle (4kk – 12kk)  Työnantaja saa sitoutuneen työntekijän  Työnantaja voi myös ”täsmäkouluttaa” alan työtehtäviin

14 Hyödyt opettajalle / oppilaitokselle  Opettajalla on enemmän aikaa sitä tarvitseville, kun ryhmä pienenee  Opettajan työelämäyhteydet ja työelämäosaaminen vahvistuvat  Oppilaitoksessa tutkintoalojen toiminnot yhtenäistyvät  Oppisopimusopiskelu vahvistaa oppimiskäsitystä siitä, että työtä tekemällä työpaikalla oppii  Puskuri koulutuksen järjestäjän opiskelijamäärälle – aloituspaikkoja vapautuu

15 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus  Opiskelijat siirtyvät aiemmin työelämään ja työura pitenee

16 Opiskelijoiden palautetta 2+1 mallista  saa palkkaa  tekemällä oppimista, ei tarvitse istua koulussa  työpaikalla annetaan enemmän vastuuta kuin työssä oppijalle  monipuolisessa paikassa oppii enemmän kuin koulussa  saa helpommin töitä valmistumisen jälkeen, työllistyy omaan oppisopimuspaikkaan


Lataa ppt "Tavoitteet  Henkilökohtaisen opetussuunnitelman toteutuminen  Lisää valinnaisuutta  Pienentää keskeyttämisriskiä  Mahdollistaa joustavan kahden perättäisen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google