Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

20.11.2014 Opiskelijakunta Pekka Halosen akatemiassa Päivitetty 10.4.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "20.11.2014 Opiskelijakunta Pekka Halosen akatemiassa Päivitetty 10.4.2014."— Esityksen transkriptio:

1 20.11.2014 Opiskelijakunta Pekka Halosen akatemiassa Päivitetty 10.4.2014

2 2 20.11.2014 Taustalla olevat säädökset ■Laki ammatillisesta koulutuksesta, § 36: ■Koulutuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien opiskelijoiden osallisuutta ja huolehtia siitä, kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä opiskelijoiden asemaan liittyvissä asioissa. ■Opiskelijoille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä järjestyssäännön valmisteluun.

3 Taustalla olevat säädökset ■Jokaisella oppilaitoksella tulee olla sen opiskelijoista muodostuva opiskelijakunta. ■Koulutuksen järjestäjän tulee turvata opiskelijakunnalle riittävät toimintaedellytykset. ■Opiskelijakunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista sekä kehittää opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjän välistä yhteistyötä. ■Opiskelijakunnat myös osaltaan valmistavat opiskelijoita aktiiviseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. 3 20.11.2014

4 Taustalla olevat säädökset ■Koulutuksen järjestäjän tulee kuulla opiskelijakuntaa ennen opetussuunnitelman ja siihen liittyvien muiden suunnitelmien ja sekä järjestyssäännön vahvistamista sekä, jollei se ole asian luonteen vuoksi tarpeetonta, ennen opiskelijoiden asemaan vaikuttavien muiden päätösten tekemistä. ■Opiskelijoiden osallistuminen tulee suunnitella opetussuunnitelman ja muiden siihen perustuvien suunnitelmien osana tai yhteydessä. 4 20.11.2014

5 Taustalla olevat säädökset ■Keudan ohje oppilaskuntatyön toteuttamisesta kuntayhtymän oppilaitoksissa ■Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa - Yhdistystoiminta ■Pekka Halosen akatemian opiskelijakunnan säännöt 5 20.11.2014

6 Opiskelijan vaikutuskanavat ■Opiskelijakunta ■Ryhmän yhdysopiskelija ■Opiskelijakunnan aloitelaatikko ■Palautekyselyt ■Keudan opiskelijakunta Kuoma ■Yhdysopettaja ■Ryhmäohjaaja ■Oppilashuollon edustajat ■Toimialarehtori ja apulaisrehtori 6 20.11.2014

7 Säännöt ■Opiskelijakunnan tarkoituksena on: ■Toimia jäsentensä edusvalvojana opiskeluun liittyvissä asioissa ■Edistää sisäistä yhteistyötä ja viihtyvyyttä oppilaitoksessa ■Edustaa jäseniään oppilaitoksen toiminnassa, valita edustajia työryhmiin sekä tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja opiskelua koskevissa asioissa ■Osallistua Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opiskelijakunta Kuoman toimintaan 7 20.11.2014

8 Säännöt ■Toimintatavat: ■Järjestää kokouksia, kampanjoita, teemapäiviä ja keskustelutilaisuuksia ■Pitää yhteyttä oppilaitoksen johtoon, opettajakuntaan ja muuhun henkilökuntaan ■Tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja ■Osallistua oppilaitoksen kehittämistiimin toimintaan 8 20.11.2014

9 Säännöt, hallitus ■Opiskelijakunnan hallitus valitaan joka syksy lokakuussa. Kukin ryhmä (1. ja 2. vuosikurssin ryhmät) valitsee keskuudestaan jäsenen opiskelijakunnan hallitukseen. ■Ryhmän edustajan tehtävänä on opiskelijakunnan hallituksen jäsenenä toimimisen lisäksi kertoa ryhmänsä opiskelijoille oppilaitoksen asioista ja suunnitelmista sekä välittää ryhmän näkemyksiä, aloitteita ja ehdotuksia opiskelijakunnan hallitukselle. ■Opiskelijakunnan hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. ■Opiskelijakuntaa avustaa opettajien keskuudestaan valitsema yhdysopettaja. 9 20.11.2014

10 Keudan ohjeet opiskelijakunnassa toimimiseen ■Opiskelijoiden poissaolot tunneilta: ■Opiskelijakuntatoimintaan osallistuvat opiskelijat joutuvat olemaan poissa oppitunneilta hoitaessaan edustustehtäviä. Opiskelijoille tulee taata mahdollisuus osallistua opiskelijakuntatoimintaan. ■Keudan opiskelijakunta Kuoman kokoukset pidetään vuorotellen eri kouluilla. Kokouksiin kuljetaan ensisijaisesti julkisilla kulkuneuvoilla tai koulun autoilla. Tarvittaessa käytetään taksikorttia tai omaa autoa. 10 20.11.2014

11 Keudan ohjeet opiskelijakunnassa toimimiseen ■Todistus ja opintoviikot: ■Opiskelijakuntatoiminnasta opiskelijoille voidaan hyväksi lukea tutkintoon kuuluvia opintoja henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Arviointi suoritetaan Keudan opetussuunnitelman yhteisessä osassa olevan Yhdistystoiminta-opinnon mukaan. ■Opiskelija esittää yhdysopettajalle kirjallisen selostuksen liitteineen omasta toiminnastaan oppilaskunnassa. Yhdysopettaja tekee arvioinnin ja merkitsee arvosanan opintorekisteriin. 11 20.11.2014

12 12 20.11.2014


Lataa ppt "20.11.2014 Opiskelijakunta Pekka Halosen akatemiassa Päivitetty 10.4.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google