Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Laajennetun työssäoppimisen kokeilut auto ja logistiikka

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Laajennetun työssäoppimisen kokeilut auto ja logistiikka"— Esityksen transkriptio:

1 Laajennetun työssäoppimisen kokeilut auto ja logistiikka
KOULUTUKSEN JA TYÖN VUOROTTELU Laajennetun työssäoppimisen kokeilut, Unto Tervo

2 Laajennetun työssäoppimisen painopisteet Koulutuskeskus Salpauksessa koulutusaloilla sähkö ja elektroniikka, kone ja metalli, auto ja logistiikka a) Edistää opiskelun etenemistä ja vähentää keskeyttämisiä erityisesti sellaisten opiskelijoiden osalta, joilla on erilaisia vaikeuksia opiskelussa, mutta ovat käytännön toimintoihin orientoituneita. b) Monipuolistaa oppimisen toimintamalleja koulutuksen ja työn vuorottelulla. c) Kehittää ja monipuolistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen valmiuksia ja toimintamalleja edetä opinnoissa yksilöllisesti. Huomioiden opiskelijat jotka pyrkivät yhä haasteellisempiin työelämän tehtäviin sekä toisaalta kehittää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssä oppimista ja ammattiosaamisen näyttömahdollisuuksia d) Edistää opettajien laajempaa osallistumista työpaikalla tapahtuvan opiskelun suunnitteluun, ohjaamiseen ja toteuttamiseen sekä osaamisen arviointiin työpaikkaohjaajien tukena f) Edistää uusien ammatillisten perustutkintojen perusteiden toimeenpanoa yksilöllisten, työvaltaisten oppimispolkujen rakentamisessa Laajennetun työssäoppimisen kokeilut, Unto Tervo

3 Laajennetun työssäoppimisen kokeilut Ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja
Yksilölliset oppimispolut - Opiskelijat ensimmäisen ja toisen vuoden ryhmistä - opettaja on jatkanut toisen vuoden tämän ryhmän ohjaajana - ryhmässä 5 opiskelijaa joilla aiemmista opinnoista hyväksilukuja - opiskelijoille laaditaan yksilöllinen oppimispolku työssäoppimalla - opiskelijoiden kesätyöt liitetään mahdollisesti mukaan - osalla tavoitteena valmistua 3 kk – 12 kk perusryhmää aiemmin - tavoitteena saada tarkempi tietosisältö työssäoppimispaikoissa tehtävistä töistä jotka liittyvät alan tutkinnon osiin. Laajennetun työssäoppimisen kokeilut, Unto Tervo

4 Laajennetun työssäoppimisen kokeilut Ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja
1. Tehty seuranta/palautekyselylomakkeisto - voidaan seurata työssäoppimispaikassa päivittäin tehtäviä tutkinnon osien työtehtäviä - voidaan käyttää työelämäjakson lopussa palautekyselynä Työssäoppimisen palautekyselylomake tehty tutkinnon osiin - auton korjaaminen - auton huoltaminen 2. Tehty opiskelijan laajennetun työssäoppimisjaksojen opiskelijakohtainen palautekysely 3. Tehty työssäoppimisen päiväkirja työtehtävien esille tulemiseksi Laajennetun työssäoppimisen kokeilut, Unto Tervo

5 Laajennetun työssäoppimisen toimintamalleja Kuljetus- ja varastopalvelujen koulutusohjelma
1. Malleja opettajan, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan laajennetun työssäoppimisen toteuttamissuunnitelmasta Opettaja on tehnyt ennakkoselvityksen useasta yrityksestä minkälaisia työtehtäviä eri vuosiluokkien opiskelijat tulevat tekemään (laajennetun) työssäoppimisjakson aikana. Opettaja ja työpaikkaohjaaja ovat sopineet mitä tutkinnon osan asioita opetetaan koululla ja mitä yrityksessä. 2. Opiskelusuunnitelman etenemisen malleja työssäoppimisen vuorottelusta Pääidea on, että puolet opiskelijaryhmästä on koko ajan työssäoppimassa. Työssäoppimispaikalla on aina työssäoppija. Laajennetun työssäoppimisen kokeilut, Unto Tervo

6 Laajennetun työssäoppimisen toimintamalleja Kuljetus- ja varastopalvelujen koulutusohjelma
3. Uudenlaisia toimintamalleja työssäoppimisen toteutuksista Koko lukuvuoden opinnot on purettu sisällöittäin työpaikoille tai oppilaitokselle opiskeltavaksi. Työssäoppiminen aloitetaan ensimmäisenä vuonna 2-periodista alkaen. 4. Malleja opiskelusuunnitelman sisällön osioittamisesta työssäoppimispaikoille ja oppilaitokselle - Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat 3 päivää viikossa opiskelemassa työssäoppimispaikalla ja 2 päivää koululla kahden periodin ajan. Työpaikkaohjaaja vastaa siitä, että opiskelijat pääsevät tekemään niitä etukäteen suunniteltuja tehtäviä. Laajennetun työssäoppimisen kokeilut, Unto Tervo

7 Laajennetun työssäoppimisen kokeilut
Kuljetus- ja varastopalvelujen koulutusohjelma - Opiskelijoiden päivittäisten työtehtävien paremman esilletulon takia on kehitetty kuljetus- ja varastopalveluissa ”oppimispäiväkirja”. - Tehty kysely hyvistä ja huonoista asioista Laajennetun työssäoppimisen kokeilut, Unto Tervo


Lataa ppt "Laajennetun työssäoppimisen kokeilut auto ja logistiikka"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google