Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vaski-suunnittelutyöpaja 2 4.8.2010 Turku Työstetty Janne Marniemen esitystä 21.5.2010 1.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vaski-suunnittelutyöpaja 2 4.8.2010 Turku Työstetty Janne Marniemen esitystä 21.5.2010 1."— Esityksen transkriptio:

1 Vaski-suunnittelutyöpaja 2 4.8.2010 Turku Työstetty Janne Marniemen esitystä 21.5.2010 1

2 Vaski-kirjastot (nykyiset ja uudet)

3 Vaski-ohjelmallisen ajattelun perusrakenne 3 Asiakkaan kirjasto Varsinais-Suomen kirjasto Maakunta-aineiston digitointi V-S kirjastot näkyväksi verkossa Kirjastojärjestelmän uudistaminen =Vask IT Maakuntakirjastotehtävä ja -avustus Vaski Muu maakuntakirjastotoiminta Projektit ja erillisrahoitus Perinteinen maa- kuntakirjastotoiminta Lyhytaikaiset projektit Asukkailla on käytettävissä laadukkaat, jatkuvasti uudistuvat ja kustannustehokkaat kirjastopalvelut. Kirjaston käyttäjät ovat mukana palveluiden kehittämisessä ja rikastuttavat toimintaa omalla asiantuntemuksellaan. Kirjastohenkilökunta muodostaa ammatillisen yhteisön, joka kannustaa uudistumiseen. YHTEINEN PÄÄMÄÄRÄ

4 Tarkempi kuvaus ohjelmarakenteesta: Projektien 1-5 suunni- telmat (aikataulut, resurssit, vastuut jne.) Projektien 1-5 toiminta (mitä tehdään?) Projektien 1-5 tuotokset (mitä tekemisen avulla saadaan aikaiseksi välittömästi?) Projektien 1-5 tulos- tavoitteet (mitä pitempi- kestoista hyötyä tekemisen avulla saadaan aikaiseksi) Ohjelman päämäärä (projektien 1-5 yhteen- laskettu summa) 4

5 Yhteinen visio Maakunta ja Vaski-yhteistyö Jokaisella varsinaissuomalaisella on käytettävissään laadukkaat, jatkuvasti uudistuvat ja kustannustehokkaat kirjastopalvelut. Kirjaston käyttäjät ovat mukana palveluiden kehittämisessä ja rikastuttavat toimintaa omalla asiantuntemuksellaan. Kirjastohenkilökunnalle Varsinais-Suomen kirjasto on ammatillinen yhteisö, joka kannustaa uudistumiseen.

6 MAAKUNNALLISET TAVOITTEET: 1.Palvelujen kehittäminen: a) verkkopalveluiden kehittäminen, b) palvelutuotannon koordinointi 2.Osaamisen ja uudistumisen tukeminen: a) kehitystrendien ja valtakunnallisten hankkeiden esille tuominen, b) osaamisen kehittämisen koordinointi, c) palvelujen itsearvioinnin ja asiakaskyselyjen koordinointi 3. Varsinais-Suomen kirjastojen aseman vahvistaminen: a) maakunnan erityispiirteiden esille tuominen valtakunnallisesti, b) linkki valtion organisaatioon VASKI-YHTEISTYÖN TAVOITTEET: Asiakaslähtöinen ja kustannustehokas toiminta ja tasalaatuinen palvelu: 1.Yhteisen kirjastojärjestelmän, kokoelma- ja tietokantayhteistyön ja yhteisen asiakkuuden luominen 2.Yhteisten toimintaperiaatteiden ja toimintatapojen sekä yhtenäisten palvelutuotteiden luominen 3.Yhteiskäyttöinen ja yhteisin periaattein luotu kokoelma 4.Yhteinen logistiikka ja hankintayhteistyö 5.Kirjastojen yhteiskunnallisen hyödyn esille tuominen 6.Resurssien harmonisointi

7 MAAKUNNALLINEN TOIMINTA: 1. Palvelujen kehittäminen 1.1 Maakuntakirjaston suunnittelu, raportointi, tiedotus ja tilastointi ml. katsausten tekeminen, 1.2. Maakunnan yhteisten verkkopalveluiden kehittäminen 1.3 E-aineistojen yhteishankintojen koordinointi 1.4 Tieto- ja kaukopalvelun tuottaminen 1.5 Maakuntakokoelman hoitaminen (digitointi) 2. Osaamisen ja uudistumisen tukeminen 2. 1 Henkilöstön osaamisen kehittäminen, koulutusten järjestäminen ja koordinointi 2.2 Tiedottaminen 3. Varsinais-Suomen kirjastojen aseman vahvistaminen: 3.1 Maakunnan edustaminen 3.2 Varsinais-Suomen kirjastojen logistiikkapalveluiden organisointi VASKI-TOIMINTA: 1. Järjestelmän uudistaminen: 1.1 Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän pilotointi 1.2 Asiakasliittymän hankkiminen 1.3 Tuotantojärjestelmän uusiminen ja käyttöpalvelujen hankkiminen 1.4 Yhtenäinen asiointialue 2. Yhteiset toimintaperiaatteet ja toimintatavat...: 2.1 Kts. järjestelmän uusiminen 2.2 Prosessien kuvaaminen, käyttösääntöjen laatiminen (tehty!) ja arviointi sekä päällekkäisyyksien poistaminen jne. 2.3 Palvelutuotteiden yhdenmukaistaminen (best practises) 3. Yhteiskäyttöinen ja yhteisin periaatteiden luotu kokoelma: 3.1 Vaski-kokoelmaselvityksen tekeminen 3.2 Yhteisten kokoelmalinjausten laatiminen 3.3 Kokoelmavastuujanon tekeminen 4.0 Yhteinen logistiikka ja hankintayhteistyö: 4.1 Nykytilan arviointi ja uuden mallin suunnittelu 4.2 Laajentuneen Vaski-alueella logistiikkakilpailutus 4.3 Aineistojen yhteiskilpailutus 5. Kirjastojen yhteiskunnallisen hyödyn esille tuominen 5.1 Kirjastojen verkostojen aktivointi (3. sektori jne.) 5.2 Vaski-tulosten markkinointi 6. Resurssien harmonisointi: 6.1 Kirjasto- ja henkilöstömenot 6.2 Aineistomäärärahat


Lataa ppt "Vaski-suunnittelutyöpaja 2 4.8.2010 Turku Työstetty Janne Marniemen esitystä 21.5.2010 1."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google