Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Markkinointi 2011-2012 KJT-Johtokunta Open 29.3.2012.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Markkinointi 2011-2012 KJT-Johtokunta Open 29.3.2012."— Esityksen transkriptio:

1 Markkinointi KJT-Johtokunta Open

2 Markkinointifunktion tehtävä
Markkinointifunktion tehtävänä on suunnitella, koordinoida ja toteuttaa seuran markkinointiviestintä sekä suunnittella ja koordinoida joukkueiden markkinointia sekä tuottaa näihin tarvittavia ohjeita ja materiaaleja. Markkinointiviestintää johtaa markkinointipäällikkö, joka raportoi seuran hallitukselle. Markkinointifunktion organisaatio koostuu joukkueiden markkinointivastaavista, ambassadoreista ja projektikohtaisista henkilöistä. Markkinointifunktio toimii erityisen läheisessä yhteistyössä seuran talous- ja viestintäfunktioiden kanssa.

3 Tavoitteet 2012-2013 Seuran tunnetuksi tekeminen
Seuran toiminnasta kertominen Seuran arvoista ja tavoitteista kertominen Seuran saavutuksista kertominen Seuran varainkeruun tukeminen Vanhempien aktivointi Uusien pelaajien hankinnan tukeminen

4 Markkinoinnin painopisteet 2012-2013
Markkinointifunktion toiminnan käynnistäminen Edellytyksenä markkinointivastaavat joukkueissa Varainhankinnan aktivointi koko seurassa Edelleen isot erot joukkueiden välillä Kausijulkaisun täysimääräinen hyödyntäminen KJT:n näkyvyyden lisääminen mediassa Joukkueiden tapahtumien uutisointi KJT:n kotisivujen kehittäminen Ilme ja toiminnallisuuus Yhdenmukaisuus

5 Markkinointipäällikön tehtävä
Toimi: KJT markkinointipäällikkö Toimen kuvaus: Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa seuran markkinointisuunnitelma, jossa kuvataan seuran markkinointiviestinnän tavoiteet, strategia, toimenpiteet, vastuut ja aikataulut seuran hallituksen päättämien linjausten mukaisesti. Markkinointipäällikkö kokoaa ja organisoi resurssit, joilla seuran markkinointitoimenpiteet toteutetaan ja koordinoi markkinointiviestintää joukkueiden kanssa. Hän toimii tiiviissä yhteistyössä seuran viestintäpäällikön, talouspäällikön ja joukkueiden markkinointivastaavien kanssa. Markkinointipäällikön vastuulle ja päätösvaltaan kuuluu hallituksen tälle osoittamat ja valtuuttamat asiat. Muilta osin markkinointipäällikön tehtävänä on markkinointifunktion vastuulle kuuluvien asioiden valmistelu ja esittely seuran hallitukselle päätöksentekoa varten. Tehtävät: 1. Vuosittainen markkinointisuunnitelman suunnittelu/päivitys 2. Organisoi suunnitelman toimenpiteet yhdessä hallituksen ja erityisesti viestintähenkilön kanssa 3. Kokoaa ja organisoi resurssit, joilla toimenpiteet toteutetaan 4. Suhdetoiminnan ylläpito seuran yhteistyöyritysten kanssa 5. Markkinoinnin koordinointi joukkueiden kanssa Raportointi: Seuran puheenjohtaja, seuran hallitus Muut velvoitteet: Muut seuran toimintaa tukevat tehtävät

6 Markkinointivastaavan tehtävä
Toimi: Joukkueen markkinointivastaava Toimen kuvaus: Tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa joukkueen markkinointisuunnitelma, joka kattaa varainhankinnan, suhdetoiminnan ja seuran arvojen markkinoinnin joukkueen sisällä. Markkinointisuunnitelman tulee noudattaa seuran markkinointisuunnitelmassa määriteltyjä linjauksia. Markkinointivastaava kokoaa ja organisoi tarvittavat resurssit joukkueen sisällä ja toimii tiiviissä yhteistyössä joukkueen johtajan, seuran markkinointipäällikön ja muiden joukkueiden markkinointivastaavien kanssa. Markkinointivastaava osallistuu seuran markkinointivastaavien kokouksiin ja ollessaan estynyt järjestää varahenkilön paikalle. Markkinointivastaava vastaa joukkueen suhdetoiminnasta joukkueen yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien osalta. Markkinointivastaavan vastuulle ja päätösvaltaan kuuluu joukkueen vanhempainkokouksen tälle osoittamat ja/tai valtuuttamat asiat. Muilta osin markkinointivastaavan tehtävänä on vastata markkinointifunktion vastuulle kuuluvien asioiden valmistelusta ja esitellä ne joukkueen vanhempainkokoukselle hyväksyttäväksi. Tehtävät: 1. Vuosittaisen markkinointisuunnitelman laatiminen ja päivitys 2. Markkinointisuunnitelman toimenpiteiden koordinointi ja toteutuksen valvonta 3. Markkinointisuunnitelman edellyttämien resurssien kokoaminen ja organisointi 4. Suhdetoiminnan ylläpito joukkueen yhteistyöyritysten kanssa 5. Joukkueen varainhankinnan koordinointi ja kehittäminen 6. Seuran arvojen ja toimintaperiaatteiden markkinointi joukkueen sisällä Raportointi: Joukkueen johtaja, seuran markkinointipäällikkö Muut velvoitteet: Joukkueen tiedotusvastaavan / viestintävastaavan tehtävän (?)

7 Ambassador Toimi KJT Ambassador.
Ambassador-toiminnan tavoitteet ovat kehittää koulun ja kolmannen sektorin toimijan yhteistyötä, tukea koulujen liikuntakasvatusta, tukea koulujen syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa, lisätä seuran tunnettavuutta alueen kouluissa ja edistää uusien pelajien rekrytointia. Toimen kuvaus Ambassadorin tehtävänä on toimia yhteyshenkilönä seuran ja nimetyn koulun välillä. Tehtävät Solmia yhteys koulun rehtoriin ja/tai opettajiin ja sopia tapa, jolla Ambassador-toimintaa koulussa toteutetaan Sopia koulun kanssa miten KJT:n toiminnasta koulussa tiedotetaan Toimittaa erikseen sovittavia markkinointimateriaaleja kouluun, sen oppilaille ja vanhemmille. Toimia KJT:n edustajana koulun tapahtumissa, esimerkiksi urheilupäivä. Raportointi Seuran markkinointipäällikkö Muut velvoitteet Ambassadorin luopuessa tehtävästä hankkii hän itselleen seuraajan. Seuraajan nimityksen vahvistaa seuran markkinointipäällikkö.


Lataa ppt "Markkinointi 2011-2012 KJT-Johtokunta Open 29.3.2012."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google