Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Toimintajärjestelmän rakentaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Toimintajärjestelmän rakentaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Toimintajärjestelmän rakentaminen
PROSESSIT Toimintajärjestelmän rakentaminen

2 TOIMINTAJÄRJESTELMÄN SISÄLTÖ
Prosessit Asiakirjat Mittaristo ←muut tietojärjestelmät Raportit (jatkuva parantaminen) Toimintakäsikirja Tallenteet

3 SISÄLLÖN LUONTIJÄRJESTYS
Prosessikartan piirtäminen Prosessihierarkian luominen Alimman tason prosessien kuvaaminen (Asiakirjapuun rakenteen luominen) (Asiakirjojen tuonti järjestelmään) (Asiakirjojen hyväksyminen) Asiakirjojen linkittäminen prosesseille Mittariston rakenteen suunnittelu ja toteutus Mittarien rakentaminen Mittarien linkittäminen prosesseille

4 KOKONAISUUDEN SUUNNITTELU
Prosessikartta mietitään ensin Ydinprosessit tunnistetaan Prosessipuu rakennetaan osaprosesseista Alimman tason prosesseista piirretään ensin prosessikaaviot Mietittävää: Mikä on tarkoituksenmukainen tarkkuustaso? Miten toimipisteet ja yksiköt näkyvät prosessikaaviolla?

5 PROSESSIT Prosessikartta Prosessihierarkia Kolmisivutekniikka

6 PROSESSIKARTAT

7 PROSESSIKARTAT

8 PROSESSIKARTTA JA LINJAORGANISAATIO

9 PROSESSIKARTTA JA LINJAORGANISAATIO

10 Organisaation prosessipuu
PROSESSIHIERARKIA Organisaation prosessipuu Yritys Oy Ab

11 PROSESSIHIERARKIA Ydinprosessit

12 PROSESSIHIERARKIA Ydinprosessit Osaprosessi 1 YDINPROSESSI

13 PROSESSIKAAVION SYMBOLIT
Hierarkiaa rakentavat symbolit (prosessi, prosessin vaihe): Hierarkiassa liikkumisen mahdollistava komponentti: Muut keskeisimmät komponentit: Prosessilinkki Prosessin alku ja loppu Asiakirja Ehto

14 KOLMISIVUTEKNIIKKA Sivu 1: Yhteenveto Sivu 2: Prosessikaavio
Omistaja, tarkoitus, mittarit, asiakkaat… Sivu 2: Prosessikaavio Alku, loppu, vaiheet, roolit Sivu 3: Vaiheidenkuvaustaulukko Vastuut, keskeiset toimenpiteet, ohjaava tieto, syntyvä tieto Kolmisivutekniikan periaatteet: Tiedot ja toiminnot erotetaan toisistaan Tiedoilla strukturoitu rakenne Toiminnot ja tekeminen prosessikaavioon Tavoitteena yhtenäinen kuvaustyyli Prosessin vaiheet kuvataan ensin yleisellä tasolla Aika etenee vasemmalta oikealle (ylhäältä alas, alhaalta ylös) Asiakas kuvataan ylimpänä Tiedot tallennetaan vaiheidenkuvaustaulukkoon Yksityiskohtaiset työohjeet linkkeinä Mittarit linkkeinä

15

16

17

18

19

20

21 VANHAT PROSESSIKAAVIOT
TIETOJA VAIHE 1 VAIHE 1 VAIHE 4 VAIHE 2 VAIHE 2 VAIHE 3 VAIHE 3 TIETOJA

22 UUDET PROSESSIKAAVIOT

23 ASIAKAS MUKANA PROSESSEILLA
Saapuminen lääkäriasemalle Asiakastarve Tilaus Prosessin alku Osallistuu Koulutukseen Päättää palveluista Asiakkaan toiminnot prosesseilla Antaa palautetta Reklamoi Tilattu tuote käytössä IMS asennettu asiakkaalle Hoidettu asiakas Prosessin loppu Asiakkaan saamat tulosteet Lasku Sopimus


Lataa ppt "Toimintajärjestelmän rakentaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google