Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"— Esityksen transkriptio:

1 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA
JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintaympäristö Toiminta-ajatus ja arvot Tavoitteet
Oppimisympäristö Toiminnan perusta Toiminta lapsen näkökulmasta Yhteistyö vanhempien kanssa Muut yhteistyötahot Toiminnan arviointi, kehittäminen ja dokumentointi

3 1. Toimintaympäristö Jyrängön varhaiskasvatusalueella toimii:
Jyrängön päiväkoti, jonka tiloissa mahdollistuu hoito noin 70 lapselle. Elämänkaaritalon päiväkoti, jossa hoitopaikkoja on noin 40 lapselle. perhepäivähoitokoteja, joissa kussakin hoitoa tarjotaan neljälle lapselle. Perhepäivähoitolasten varahoito järjestetään omalla varhaiskasvatusalueella. Jokaisessa yksikössä on koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta, johon kuuluu myös kiertävä erityislastentarhanopettaja.

4 2. Toiminta-ajatus ja arvot ”Tarjoamme syliä ja huolenpitoa elämänkunnioituksen hengessä turvallisessa ympäristössä leikkiä ja leipää unohtamatta.” suvaitse-vaisuus turvallisuus leikki ja luovuus syli Toiminta-ajatus ja arvot kiireettö-myys huolenpito kuuntele- minen/ kuulemi-nen avoimuus kunnioit-taminen yhteistyö yksilöllisyys luotettavuus

5 3. Tavoitteet Onnellinen ja hyvinvoiva lapsi
Yhteisöllisyys: opitaan toimimaan yhdessä Yksilöllisyys: nähdään lapsen ja perheen tarpeet yksilöllisesti, huomioidaan erityisen tuen tarpeet Toimiva ja kiireetön arki Toimiva yhteistyö vanhempien kanssa

6 4. Oppimisympäristö Yksiköiden toimintatilat suunnitellaan ja niitä muovataan lasten ikä- ja kehitystason mukaan. Tavoitteenamme on monipuolisen ja rauhallisen leikin mahdollistaminen. Päiväkodeissa on pienryhmätoimintaa, joka tekee arjesta sujuvaa ja turvallista lapselle. Päivän rytmittäminen vähentää kiirettä ja tukee lapsen kehitystä. Positiivinen, kannustava ilmapiiri, sosiaaliset suhteet sekä henkinen hyvinvointi ovat myös osa oppimisympäristöä. Oppimisympäristöä laajennetaan erilaisilla retkillä: kaupungin liikuntapaikat, lähiluonto, koulu, kirjasto, seurakunnan järjestämät tilaisuudet Oppimisympäristöä rikastuttavat vierailijat: teatteriseurueet, seurakunnan edustajat, yhtyeet

7 5. Toiminnan perusta Päivähoitolaki ja asetus
Varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset perusteet Heinolan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma Jyrängön alueen varhaiskasvatussuunnitelma Elämänkaaritalossa on osana toimintaa Bright Start-opetusohjelma

8 6. Toiminta lapsen näkökulmasta
Liikunta on leikkiä, jonka avulla vähitellen harjoitellaan fyysisten taitojen lisäksi myös häviämisen ja voittamisen kokemista, yhdessä toimimista ja rohkeutta. Taiteellinen ilmaisu sisältää kuvallista ilmaisua, musiikkia, draamaa ja itsensä toteuttamista. Tutkiminen ja ihmettely ovat lapsille ominaista toimintaa. Aikuisen tehtävänä on huomata tilanteet, joissa lapsen kiinnostus herää, ja antaa aikaa, välineitä ja mahdollisuus tutkimiseen sekä vastata lapsen kysymyksiin esim. matemaattisten ja kielellisten taitojen osalta.

9 ”Oletteko te vain leikkineet tänään?”
Lapsella on mahdollisuus ikätason mukaiseen leikkiin sekä sisällä että ulkona. Tarvittaessa aikuinen ohjaa ja opettaa leikkiä. Leikissä lapsen ulkoinen ja sisäinen maailma kohtaavat ”Oletteko te vain leikkineet tänään?” sukupuoliroolit ”irrottelu” säännöt ja normit kehon hahmottaminen joustavuus mielikuvitus suunnitteleminen aistihavainnot kieli käsitteen muodostaminen turvallisuus tasa-arvoisuus luovuus LEIKKI havainnoiminen eläytyminen identiteetti ystävyys itsehillintä vastuunottaminen pettymys keskittyminen ajattelu itsenäisyys tilanhahmottaminen kommunikaatio karkeamotoriikka huomaavaisuus hienomotoriikka ristiriitojen selvittäminen ongelmanratkaisu ilo

10 7. Yhteistyö vanhempien kanssa
Yhteistyö tarkoittaa sekä vanhempien että henkilökunnan mielestä Avointa keskustelua lapsen asioista Yhteisten pelisääntöjen sopimista Päivittäistä tiedonkulkua Tiedotusta päivähoidon tapahtumista Turvallisuutta Arjen ymmärtämistä, aitoa läsnäoloa ja kuuntelemista Suvaitsevaisuutta ja erilaisten arvojen kunnioittamista

11 8. Muut yhteistyötahot Jyrängön alueen varhaiskasvatus seurakunta MLL
Päijät-Hämeen keskussairaala neuvola puheterapeutti perhetyöntekijät, sosiaalityöntekijät Jyrängön alueen varhaiskasvatus toimintaterapeutti kyläyhdistys psykologi oppilaitokset -eri oppilaitosten opiskelijoita on päiväkodeissa työssäoppimisjaksoilla perhekeskus, avoin päiväkotitoiminta kirjasto Jyrängön koulu liikuntatoimi

12 9. Toiminnan arviointi, kehittäminen ja dokumentointi
Kehitämme toimintaamme arvioinnin, keskustelun ja koulutuksen avulla. Sekä lasten ja vanhempien mielipiteet että palaute ovat tärkeitä toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä. Lapsen arki näkyy leikeissä, valokuvissa, muistojen kansioissa, näytelmissä ja kädentöissä.


Lataa ppt "VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google